Phần mềm quản trị doanh nghiệp

 • Phần mềm quản lý kinh doanh Nhà hàng, quán Café, quán ăn

  Phần mềm quản lý kinh doanh Nhà hàng, quán Café, quán ăn

  VIỆN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI - ĐT: 02436367808-0988550688 4/16/2014 7:31:53 AM

  Phần mềm quản lý bán hàng CafeClick được xây dựng đặc thù cho ngành dịch vụ ăn uống và giải trí với đầy đủ các phân hệ quản lý cho các bộ phận nghiệp vụ như: Thu ngân, Mua hàng, Quản lý kho, Quản lý thu chi.

  ...xem chi tiết

 • Perfect Warehouse

  Perfect Warehouse

  VIỆN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI - ĐT: 02436367808-0988550688 4/16/2014 7:32:19 AM

  Perfect Warehouse - Phần mềm quản lý kho là một phân hệ trong phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP, là công cụ ứng dụng CNTT vào công tác quản lý kho chuyên nghiệp...

  ...xem chi tiết

 • Mindjet MindManager

  Mindjet MindManager

  VIỆN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI - ĐT: 02436367808-0988550688 4/16/2014 7:32:35 AM

  Đây là phần mềm dành cho cho các doanh nghiệp và cá nhân, Mindjet MindManager Pro 7 giúp sắp xếp công việc một cách thông minh,....

  ...xem chi tiết

 • Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp Greensoft ERP

  Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp Greensoft ERP

  VIỆN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI - ĐT: 02436367808-0988550688 4/16/2014 7:33:27 AM

  Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp tích hợp Greensoft ERP cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp một công cụ quản trị tài nguyên đầy đủ và chính xác, giúp cho nhà quản lý khả năng nhìn xuyên suốt quá trình sản xuất, kinh doanh của đơn vị từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, từ giai đoạn lập kế hoạch đến thời điểm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

  ...xem chi tiết

 • Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp

  Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp

  VIỆN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI - ĐT: 02436367808-0988550688 6/19/2015 4:00:09 PM

  Giới thiệu chung về phần mềm Quản lý Doanh nghiệp (ERP) nguồn mở. Một doanh nghiệp thường bao gồm nhiều bộ phận khác nhau hoạt động cho một mục tiêu chung: chế tạo, bán hàng, marketing, mua sắm vật tư, kế hoạch, quản lý kho, vận chuyển, phân phối, bảo trì,

  ...xem chi tiết

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

QC chạy dọc màn hình phải
QC chạy dọc màn hình phải

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

QC chạy dọc màn hình trái

QC chạy dọc màn hình trái

Vchat