put on nghĩa là gì

Ý nghĩa của put something on vô giờ Anh

(OPERATE)

Could you put the light on?

Bạn đang xem: put on nghĩa là gì

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(COVER BODY)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(PRETEND)

I can't tell whether he's really upset, or if he's just putting it on.

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(PRODUCE)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(GET HEAVIER)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

put someone on

mainly US informal (UK usually have sb on)

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

put someone on something

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể lần những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong những chủ thể này:

She's not really angry - it's just a put-on.

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

(Định nghĩa của put something on kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge dành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

put someone on | Từ điển Anh Mỹ

put on something/someone

(PRETEND)

I can’t tell whether he’s really upset or if he’s just putting it on.

(Định nghĩa của put someone on kể từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press)

Các ví dụ của put something on

put something on

Where, for example, was the motive for an elaborate scholarly put-on?

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và rất có thể được dùng lại theo đuổi giấy tờ quy tắc của CC BY-SA.

Xem thêm: nhật truyện full

The response sparked part two of the put-on: the album itself.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và rất có thể được dùng lại theo đuổi giấy tờ quy tắc của CC BY-SA.

However, the fashion journalist was not favorable of the oft-times not-so-judicious choice of guest judges, the put-on cattiness of certain contestants, and the lame attempts at "colegiala" accents.

Từ

Wikipedia

Ví dụ này kể từ Wikipedia và rất có thể được dùng lại theo đuổi giấy tờ quy tắc của CC BY-SA.

Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện tại ý kiến của những chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hoặc của những căn nhà cho phép.

A2,A2,B1

Bản dịch của put something on

trong những ngôn từ khác

vô giờ Nhật

vô giờ Catalan

vô giờ Hàn Quốc

vô giờ Ả Rập

vô giờ Ý

posar-se ac, posar ac, engreixar-se ac…

(신발이나 옷을) 입다, (화장품을) 바르다, (CD…

يَرْتَدي شَيئاً ما, يَضع شَيئاً ما, يزيد وَزنه…

Xem thêm: vô thượng tiên đế trịnh sở

mettersi qualcosa, mettere qualcosa, mettere su qualcosa…

Cần một máy dịch?

Nhận một bạn dạng dịch nhanh chóng và miễn phí!

Tìm kiếm

Tác giả

Bình luận