nettruyen truyện full

Đăng Nhập thông tin tài khoản nhằm hưởng thụ gọi truyện ko quảng cáo!

 • Trang chủ
 • Thể loại

Truyện nằm trong loại thắm thiết, kể về những sự khiếu nại vui vẻ buồn vô tình thương yêu của anh hùng chủ yếu.

Bạn đang xem: nettruyen truyện full

 • Tất cả
 • Hoàn trở nên
 • Đang tổ chức

Sắp xếp theo:

Ngày update Truyện mới mẻ Top all Top mon Top tuần Top ngày Theo dõi Bình luận Số chapter Top Follow

Truyện giành giật Văn Phòng Đặc Biệt

4K 587 429

Văn Phòng Đặc Biệt

 • Chương 64 9 ngày trước
 • Chapter 61.3: Ngoại Truyện 3 2 mon trước
 • Chapter 61 2 mon trước

Truyện giành giật Chiếc Túi Tắc Mật Của Tiểu Thư Xấu Xí

107K 42,751 44,269

Chiếc Túi Tắc Mật Của Tiểu Thư Xấu Xí

 • Chương 44 2 mon trước
 • Chương 33 5 mon trước
 • Chương 32 6 mon trước

Truyện giành giật Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Đại Lão Tàn Tật

170K 66,024 14,000

Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Đại Lão Tàn Tật

 • Chapter 59 3 mon trước
 • Chương 55 3 mon trước
 • Chương 54 3 mon trước

Truyện giành giật Điều Khiến Tôi Quyết Tâm Chết Đi

613K 29,117 12,023

Điều Khiến Tôi Quyết Tâm Chết Đi

 • Chương 98.1 3 mon trước
 • Chương 98 3 mon trước
 • Chương 97 3 mon trước

Truyện giành giật Tiểu Bạch Nam Thần Daddy

595K 95,924 225,035

Tiểu Bạch Nam Thần Daddy

 • Chapter 223 3 mon trước
 • Chapter 216 3 mon trước
 • Chapter 215 3 mon trước

Truyện giành giật Thỏa Thuận Tắc Mật Giữa Chúng Ta

97K 25,597 27,564

Thỏa Thuận Tắc Mật Giữa Chúng Ta

 • Chương 68 4 mon trước
 • Chương 67 4 mon trước
 • Chapter 66 4 mon trước

Truyện giành giật Được Chồng Rắn Siêu Sủng Khi Xuyên Qua Thú Thế

524K 32,076 96,924

Được Chồng Rắn Siêu Sủng Khi Xuyên Qua Thú Thế

 • Chương 104 4 mon trước
 • Chương 103 4 mon trước
 • Chương 102 4 mon trước

Truyện giành giật Hóa Kiếp Thành Chị Gái Của Bạo Chúa

766K 15,939 192,927

Hóa Kiếp Thành Chị Gái Của Bạo Chúa

 • Chương 163 4 mon trước
 • Chương 162 4 mon trước
 • Chương 161 4 mon trước

Truyện giành giật Sự Trả Thù Của Vương Phi

380K 41 1,315

Sự Trả Thù Của Vương Phi

 • Chương 83 1 năm trước
 • Chương 82 1 năm trước
 • Chương 81 1 năm trước

Truyện giành giật Ánh Sao Ban Mai

1M 45 1,477

Ánh Sao Ban Mai

 • Chương 77.5 1 năm trước
 • Chương 77 1 năm trước
 • Chương 76.6 1 năm trước

Truyện giành giật Tổng Tài dựa Đạo Cầu Ôm Ôm

3M 0 153

Tổng Tài dựa Đạo Cầu Ôm Ôm

 • Chapter 334 1 năm trước
 • Chapter 333 1 năm trước
 • Chapter 332 1 năm trước

Truyện giành giật Danh Môn Thiên Hậu

28K 0 41

Danh Môn Thiên Hậu

 • Chapter 208 2 năm trước
 • Chapter 207 2 năm trước
 • Chapter 206 2 năm trước

Truyện giành giật Nhất Đại Linh Hậu

11K 0 33

Nhất Đại Linh Hậu

 • Chapter 119.4 2 năm trước
 • Chapter 119.2 2 năm trước
 • Chapter 119.1 2 năm trước

Truyện giành giật Cô Dâu Gả Thay Của Tổng Tài

756K 0 đôi mươi

Cô Dâu Gả Thay Của Tổng Tài

 • Chapter 143 2 năm trước
 • Chapter 142 2 năm trước
 • Chapter 141 2 năm trước

Truyện giành giật Bạo Quân Học Cách Yêu

301K 0 15

Bạo Quân Học Cách Yêu

 • Chapter 110 2 năm trước
 • Chapter 109 2 năm trước
 • Chapter 108 2 năm trước

Truyện giành giật Sủng Phi Của Vương

517K 0 47

Sủng Phi Của Vương

 • Chapter 204 2 năm trước
 • Chapter 203 2 năm trước
 • Chapter 202 2 năm trước

Truyện giành giật Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài 1

4M 0 32

Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài 1

 • Chapter 159 2 năm trước
 • Chapter 158 2 năm trước
 • Chapter 157 2 năm trước

Truyện giành giật Độc Nhãn hung ác Ma Của Ta

Xem thêm: diệu thủ đan tâm

186K 0 13

Độc Nhãn hung ác Ma Của Ta

 • Chapter 042 2 năm trước
 • Chapter 041 2 năm trước
 • Chapter 040 2 năm trước

Truyện giành giật Tổng Tài Đích Tự Dưỡng Tiểu Kiều Thê

10K 0 16

Tổng Tài Đích Tự Dưỡng Tiểu Kiều Thê

 • Chapter 035 2 năm trước
 • Chapter 034 2 năm trước
 • Chapter 033 2 năm trước

Truyện giành giật Nam Thần Cách Vách

382K 0 19

Nam Thần Cách Vách

 • Chapter 122 2 năm trước
 • Chapter 121 2 năm trước
 • Chapter 120 2 năm trước

Truyện giành giật Ma Lạt Thiên Kim Đẩu hung ác Thiếu

5M 0 135

Ma Lạt Thiên Kim Đẩu hung ác Thiếu

 • Chapter 341 2 năm trước
 • Chapter 340 2 năm trước
 • Chapter 339 2 năm trước

Truyện giành giật Trò Chơi Săn Tình – Tổng Tài Khó Kìm Lòng

234K 0 5

Trò Chơi Săn Tình – Tổng Tài Khó Kìm Lòng

 • Chapter 091 2 năm trước
 • Chapter 090 2 năm trước
 • Chapter 089 2 năm trước

Truyện giành giật Cấm Tình Ngọt Ngào: Hào Môn Đế Thiếu Liêu Thượng Môn

392K 0 27

Cấm Tình Ngọt Ngào: Hào Môn Đế Thiếu Liêu Thượng Môn

 • Chapter 071 2 năm trước
 • Chapter 070 2 năm trước
 • Chapter 069 2 năm trước

Truyện giành giật Tình Yêu 1 Carat

197K 0 11

Tình Yêu 1 Carat

 • Chapter 031 2 năm trước
 • Chapter 030 2 năm trước
 • Chapter 029 2 năm trước

Truyện giành giật Yêu Em, Sai Đến Tận Cùng

258K 0 17

Yêu Em, Sai Đến Tận Cùng

 • Chapter 053 2 năm trước
 • Chapter 052 2 năm trước
 • Chapter 051 2 năm trước

Truyện giành giật Thiên Hương Mỹ Nhân

37K 0 22

Thiên Hương Mỹ Nhân

 • Chapter 134 2 năm trước
 • Chapter 133 2 năm trước
 • Chapter 132 2 năm trước

Truyện giành giật Hãy Coi Chừng hung ác Nữ

25K 6,528 10,952

Hãy Coi Chừng hung ác Nữ

 • Chapter 128 1 năm trước
 • Chapter 127 1 năm trước
 • Chapter 126 1 năm trước

Truyện giành giật Ám Hắc Hệ Noãn Hôn

2M 42,209 255,000

Ám Hắc Hệ Noãn Hôn

 • Chương 149.6 1 năm trước
 • Chương 149.5 1 năm trước
 • Chương 149.4 1 năm trước

Truyện giành giật Nghiêm Tuyển Tiên Thê

375K 182,717 9,923

Nghiêm Tuyển Tiên Thê

 • Chương 48 2 năm trước
 • Chương 47 2 năm trước
 • Chương 46 2 năm trước

Truyện giành giật Tinh Lộ Phù Thủy

30K 8 429

Tinh Lộ Phù Thủy

 • Chương 25 2 năm trước
 • Chương 24 2 năm trước
 • Chương 23 2 năm trước

Truyện giành giật Cô Gái Bình Thường

17K 17 160

Cô Gái Bình Thường

 • Chương 5 2 năm trước
 • Chương 4 2 năm trước
 • Chương 3 2 năm trước

Truyện giành giật Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

2M 225 6,851

Khuynh Thành Cuồng Phi Của Tà Vương

 • Chương 173 2 năm trước
 • Chương 172 2 năm trước
 • Chương 171 2 năm trước

Truyện giành giật Inuzuka-Kun To Nekomiya-Sama

9K 9 96

Inuzuka-Kun To Nekomiya-Sama

 • Chương 1 3 năm trước

Truyện giành giật Yoshiwara Hana Oboro

54K 4 270

Yoshiwara Hana Oboro

 • Chương 13 4 năm trước
 • Chương 12 4 năm trước
 • Chương 11 4 năm trước

Truyện giành giật Hương Mật Trầm Trầm

201K 17 1,051

Xem thêm: đấu phá thương khung full

Hương Mật Trầm Trầm

 • Chương 104 4 năm trước
 • Chương 103 4 năm trước
 • Chương 102 4 năm trước

Truyện giành giật Thịnh Thế Đế Vương Phi

609K 183,807 166,090

Thịnh Thế Đế Vương Phi

 • Chương 110 5 năm trước
 • Chương 109.5 5 năm trước
 • Chương 109 5 năm trước

Bình luận facebook

Thể loại

 • Tất cả
 • kích hoạt
 • Adult
 • Adventure
 • Anime
 • Chuyển Sinh
 • Comedy
 • Comic
 • Cooking
 • Cổ Đại
 • Doujinshi
 • Drama
 • Đam Mỹ
 • Ecchi
 • Fantasy
 • Gender Bender
 • Harem
 • Historical
 • Horror
 • Josei
 • Live action
 • Manga
 • Manhua
 • Manhwa
 • Martial Arts
 • Mature
 • Mecha
 • Mystery
 • Ngôn Tình
 • One shot
 • Psychological
 • Romance
 • School Life
 • Sci-fi
 • Seinen
 • Shoujo
 • Shoujo Ai
 • Shounen
 • Shounen Ai
 • Slice of Life
 • Smut
 • Soft Yaoi
 • Soft Yuri
 • Sports
 • Supernatural
 • Thiếu Nhi
 • Tragedy
 • Trinh Thám
 • Truyện scan
 • Truyện Màu
 • Webtoon
 • Xuyên Không