huong dan choi bai mau binh

Hướng dẫn đùa mậu binh

Trò đùa dùng cỗ bài bác chuẩn chỉnh 52 lá. Mỗi người sẽ tiến hành phân chia 13 lá bài bác, xếp trở thành 3 chi. Chi đầu và chi 2 bao gồm 5 lá bài bác, chi cuối bao gồm 3 lá bài bác. Người đùa cần bố trí sao mang đến chi trước mạnh rộng lớn chi sau. Các chi với link theo gót quy lăm le. Sau khi hoàn thành xong, bài bác sẽ tiến hành đối chiếu theo gót từng chi. Người đùa thắng được không ít chi nhất tiếp tục thắng cuộc.

Bạn đang xem: huong dan choi bai mau binh

Các lá bài
&nbsp - Một lá bài bác bao gồm nhị phần, số và chất: lá 8♣ với số là 8 và hóa học là ♣ (tép).
&nbsp - Giá trị quân cờ chỉ tùy thuộc vào số. Xếp hạng phỏng mạnh như sau:
&nbsp A (xì) > K (già) > Q (đầm) > J (bồi) > 10 > 9 > 8 > 7 >...> 3 > 2.

Liên kết
Các lá bài bác của những người đùa với link được quy lăm le như sau. Độ mạnh tăng dần dần kể từ bên trên xuống bên dưới.
&nbsp - Mậu thầu: Không với link những lá bài bác. VD: A♠ Q♣ 10♥ 9♦ 8♥
&nbsp - Đôi: 7♦, 7♣, 10♠, Q♣, A♠
&nbsp - Thú: 2 song (chi cuối ko có). VD: J♦ J♣ 9♠ 9♥ K♣
&nbsp - Sám ( 3 lá nằm trong số): K♥ K♦ K♣, A♣, 2♠
&nbsp - Sảnh: 5 lá với số liên tục nhau (chi cuối ko có). Liên kết A, 2, 3, 4, 5 cũng gọi là sảnh tuy nhiên là Sảnh Nhị, chỉ đứng sau Sảnh Đại (A, K, Q, J, 10).
&nbsp - Thùng: 5 lá nằm trong hóa học (chi cuối ko có). VD: 7♦ Q♦ 10♦ K♦ A♦
&nbsp - Cù Lũ: 1 Sám & 1 Đôi (chi cuối ko có). VD: Q♥ Q♦ Q♠ 9♣ 9♠
&nbsp - Tứ Quý: 4 lá nằm trong số (chi cuối ko có). VD: Q♥ Q♦ Q♣ Q♠, K♠
&nbsp - Thùng phá huỷ Sảnh: Dây đồng hóa học (chi cuối ko có). VD: Q♥ J♥ 10♥ 9♥ 8♥
&nbsp - Thùng phá huỷ Sảnh lớn: Dây đồng hóa học với A ( chi cuối ko có). VD: A♠ K♠ Q♠ J♠ 10♠

Xem thêm: mối tình đầu của siêu sao

Cách chơi
&nbsp - Bắt đầu ván đùa, từng người được phân chia 13 lá, xếp trở thành 3 chi. Người đùa với 90s nhằm bố trí bài bác của tôi sao mang đến link của chi trước mạnh rộng lớn chi sau.
&nbsp - Người đùa hoàn toàn có thể lựa chọn khêu ý nhằm máy tự động chuẩn bị bài bác.
&nbsp - Sau khi không còn thời hạn hoặc xếp kết thúc bài bác thì chính thức đọ bài bác. Lần lượt từng người đùa tiếp tục ví từng chi cùng nhau. Mỗi phen đối chiếu kéo dãn 5s bao gồm hiển thị cỗ bài bác, thương hiệu cỗ bài bác, số phen thắng được update.
&nbsp - Nếu Người đùa với bài bác Mậu Binh thắng white thì tiếp tục thắng luôn luôn tuy nhiên ko cần thiết ví bài bác.
&nbsp - Nếu phỏng mạnh cân nhau thì nằm trong phân chia gà.

Xem thêm: không làm thế thân

Các tình huống Mậu Binh thắng trắng: Độ mạnh tách dần dần như sau:
&nbsp - Rồng cuốn: Gồm 13 lá kể từ 2 cho tới A và đồng hóa học. Người đùa được 24 phen chi phí cược.
&nbsp - Sảnh rồng: Gồm 13 lá bài bác kể từ 2 cho tới A ko đồng hóa học. Người đùa được 12 phen chi phí cược.
&nbsp - Năm song 1 sám: Gồm 5 song và 1 cỗ phụ vương vô 13 lá bài bác. Người đùa được 6 phen chi phí cược.
&nbsp - Lục phé bôn: Gồm 6 song vô 13 lá bài bác. Người đùa được 3 phen chi phí cược.
&nbsp - Ba thùng: Gồm 3 thùng bên trên cả 3 chi. Người đùa được 3 phen chi phí cược.
&nbsp - Ba sảnh: Gồm 3 sảnh bên trên cả 3 chi. Người đùa dược 3 phen chi phí cược.

Các tình huống mậu binh thường
&nbsp - Sám chi cuối: Nếu người đùa thắng chi cuối vày cỗ sám thì sẽ tiến hành 3 phen chi phí cược.
&nbsp - Cù lũ chi 2: Nếu người đùa thắng chi 2 vày cỗ cù lũ sẽ tiến hành gấp đôi cược.
&nbsp - Tứ quý chi đầu: Nếu người đùa thắng chi đầu vày cỗ tứ quý thì sẽ tiến hành 4 phen cược.
&nbsp - Tứ quý chi 2: Nếu người đùa thắng chi 2 vày cỗ tứ quý thì sẽ tiến hành 8 phen cược.
&nbsp - Thùng phá huỷ sảnh chi đầu: Người đùa thắng chi đầu vày cỗ thùng phá huỷ sảnh thì sẽ tiến hành 5 phen cược.
&nbsp - Thùng phá huỷ sảnh chi 2: Người đùa thắng chi 2 vày cỗ thùng phá huỷ sảnh thì sẽ tiến hành 10 phen cược.

Tính tiền
&nbsp - Người thắng: Người thắng 1 chi tiếp tục được trao 1 cược kể từ người thua thiệt.
&nbsp - Người thua: Sẽ cần đền rồng số chi bị thua thiệt tương tự với số cược cho những người thắng.
&nbsp - Sập 3 chi: Là người bị thua thiệt cả 3 chi, sẽ rất cần đền rồng vội vã 3 phen từng chi tức 9 chi cho những người thắng.