đấu phá thương khung phần 5

  1. Trang chủ
  2. Thông tin

Đấu Phá Thương Khung Phần 5

Trong phần 5 của tập phim "Đấu Phá Thương Khung", tất cả chúng ta tiếp tục theo đuổi dõi hành trình dài của Tiêu Viêm đi kiếm Học Viện Già Nam. Đây là cuộc hành trình dài thách thức với rất nhiều trở ngại, chính thức kể từ Lúc anh nên trốn bay ngoài bờ cõi Gia Mã Đế Quốc, rồi đương đầu với toàn cầu nguy khốn của Hắc Giác Vực. Viêc học tập tu luyện những nghề nghiệp đấu khí, Đấu kỹ, lòng tin lực, luyện dược sư, đan dược, thể hóa học và lửa không giống sẽ hỗ trợ Tiêu Viêm triển khai được mục tiêu. Cuối nằm trong, anh tiếp tục dự con kiến cho tới đoạn hít vào Vẫn Lạc Tâm Viêm mặt đáy Thiên Phần Luyện Khí Tháp và cảnh rét của anh ý và phái nữ vương vãi mỹ đồ gia dụng toa.

Trong phần 5 của tập phim "Đấu Phá Thương Khung", tất cả chúng ta tiếp tục theo đuổi dõi hành trình dài của Tiêu Viêm đi kiếm Học Viện Già Nam. Đây là cuộc hành trình dài thách thức với rất nhiều trở ngại, chính thức kể từ Lúc anh nên trốn bay ngoài bờ cõi Gia Mã Đế Quốc, rồi đương đầu với toàn cầu nguy khốn của Hắc Giác Vực. Viêc học tập tu luyện những nghề nghiệp đấu khí, Đấu kỹ, lòng tin lực, luyện dược sư, đan dược, thể hóa học và lửa không giống sẽ hỗ trợ Tiêu Viêm triển khai được mục tiêu. Cuối nằm trong, anh tiếp tục dự con kiến cho tới đoạn hít vào Vẫn Lạc Tâm Viêm mặt đáy Thiên Phần Luyện Khí Tháp và cảnh rét của anh ý và phái nữ vương vãi mỹ đồ gia dụng toa.

Background

  • Tập mới: 80 79 78
  • Trạng thái: Phim đang được chiếu
  • Quốc gia: Trung Quốc
  • Số người theo đuổi dõi: 45
  • Thời lượng:80/104
  • Chất lượng: 4K
  • Rating: PG-13 - Teens 13 tuổi hạc trở lên
  • Ngôn ngữ: VietSub