typedef struct la gi

#1

Bạn đang xem: typedef struct la gi

mọi người cho tới em chất vấn (typedef struct) vs (struct) ko thôi thì nó không giống nhau ra làm sao ạ?
thank all!

#2

Khác nhau xa thẳm. typedef vô C++ chỉ sử dụng khi mình muốn thương hiệu ngắn ngủn hoặc portable (nhưng tính năng này chắc hẳn rằng tiếp tục trực thuộc quy tắc nội cỗ vì như thế mệnh danh ltinh tinh là đụng).

Bình thông thường các bạn ko cần thiết ghi struct T pod; nhưng mà các bạn chỉ ghi T pod;.

#3

em vẫn thiếu hiểu biết lắm anh ,anh ví dụ khuôn mẫu được ko ạ

#4

typedef struct nhằm khai báo/ khái niệm một loại struct.
struct nhằm khai báo 1 biến dị struct.

Nói vậy chứ trước giờ ko sử dụng struct sao vẫn khai báo được thay đổi loại struct nhỉ :grin:

Xem thêm: wither la gi

#5

Nếu ở C++ thì struct ~ typedef struct và ngoài cần thiết typedef cũng rất được.
Còn C thì canh ty nó nâng cần ghi thêm thắt kw struct mỗi một khi khai báo thay đổi.
Như code khuôn mẫu C bên dưới bây bị lỗi

struct a { int b; }; int main(void) { a c; // báo lỗi ở loại này return 0; }

Đúng cần là

struct a c;

Tuy nhiên ghi vậy lâu năm vượt lên trên, ngta sử dụng typedef canh ty khái niệm loại lại, kể từ ê ngắn ngủn hơn

typedef struct a { int b; } a; //định nghĩa struct a trở nên a int main(void) { a c; // ko lỗi nữa return 0; }

#6

theo bản thân thì typedef là nhằm định hình lại loại struct , hiểu nôm mãng cầu là nhằm khái niệm lại nó cho những trình biên dịch thuần C rất có thể hiểu và thực đua , cũng chính là cơ hội rút gọn gàng từng chuyến khai báo thay đổi tài liệu loại cấu trúc

Xem thêm: huy dong von tieng anh la gi