no way la gi

idiom   informal

Bạn đang xem: no way la gi

I'm sorry but there's no way we can help you.

 no way!

"Why don't you ask Aunty Joan if you can stay with her?" "No way!"

 no way!

When someone tells him something interesting, he says, "No way!" as if he is a teen.

"That woman over there is Paul's wife." "No way!"

SMART Vocabulary: những kể từ tương quan và những cụm kể từ

Bạn cũng rất có thể thăm dò những kể từ tương quan, những cụm kể từ và kể từ đồng nghĩa tương quan trong số chủ thể này:

Xem thêm: han co2 la gi

(Định nghĩa của no way kể từ Từ điển & Từ đồng nghĩa tương quan Cambridge giành riêng cho Người học tập Nâng cao © Cambridge University Press)

no way | Từ điển Anh Mỹ

no way

idiom

infml no or not in any way:

"Can I go with you guys?" "No way – this is just for big kids."

Note:
  • Used vĩ đại emphasize that you really mean no.

(Định nghĩa của no way kể từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press)

Xem thêm: ve hon ca voi trang