Be driven là gì, driven có nghĩa là gì

 - 
Someone who is driven is so determined to achieve something or be successful that all of their behaviour is directed towards this aim:


Bạn đang xem: Be driven là gì, driven có nghĩa là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú hit.edu.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một phương pháp lạc quan.


The fact remains that there are some public services that cannot be entirely market-driven (= controlled by economic forces).
*

*

*

*Xem thêm: Than Antraxit (Than Anthracite Là Gì ? Đặc Tính Và Công Dụng

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hit.edu.vn English hit.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ và Riêng tư Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Genuinely Là Gì, Nghĩa Của Từ Genuinely, Genuinely Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message