ban nhac tieng anh la gi

Năm 2009 Rachel và ban nhạc của cô ý màn trình diễn bên trên liên hoan tiệc tùng Sauti za Busara ở Zanzibar.

Bạn đang xem: ban nhac tieng anh la gi

In 2009 Rachel and her band performed at the Sauti za Busara festival in Zanzibar.

Tuy nhiên vì thế một số trong những nguyên nhân, Van lại 1 mình thay mặt đại diện cho tất cả ban nhạc.

However, for some reason Van represented the band by herself.

Burton thu âm bài bác "Such a Shame" cùng theo với ban nhạc vô album tuyển chọn lựa chọn Metal massacre thứ hai.

Burton recorded the track "Such a Shame" with the band on the second Metal Massacre compilation.

Lạy Chúa, anh là member của ban nhạc cơ.

Oh, my God, you're one of them.

Đó là câu truyện cực kỳ đẹp nhất vào cụ thể từng ban nhạc rock 'n' roll."

It's the story of pretty much every rock 'n' roll band."

"Laura Palmer" là 1 trong những bài bác hát của ban nhạc Anh Bastille.

"Laura Palmer" is a tuy vậy by British band Bastille.

Vâng ạ, ở ban nhạc Nassau.

Yeah, yeah, Nassau band.

Ban nhạc vẫn thắng Músíktilraunir vô năm 2010, một cuộc thi đua thường niên của những ban nhạc ở Iceland.

The band won the Músíktilraunir in 2010, an annual battle of the bands competition in Iceland.

Em suy nghĩ anh chuồn coi ban nhạc, còn anh sinh hoạt hội, cả nhì đều thắng.

So you think I'm seeing a band, I bởi my fantasy draft, and it's win-win.

Bài hát được ghi chép bởi ban nhạc phối phù hợp với Butch Walker, người vẫn xử lý phát triển.

The tuy vậy was written by the band in collaboration with Butch Walker, who handled production.

Chris và Tommy Rehn cũng đều vô ban nhạc Angtoria.

Chris and Tommy Rehn were also both in the band Angtoria.

Ban nhạc The Wallflowers màn trình diễn bên trên khuôn viên của Apple.

The band The Wallflowers played at the Apple campus.

Trong quy trình tiến độ này, những member tạo nên sau cuối rời ngoài ban nhạc.

It was in this period that the last founding thành viên left the band.

Xem thêm: content creator la gi

Năm 1997, ban nhạc tan tan bởi xích míc nội cỗ về phía chuồn tạo ra của tập thể nhóm.

In 1997, the band broke up due lớn internal strife over its creative direction.

Ông cũng liên minh với ban nhạc Helden (với Warren Cann kể từ Ultravox).

He has also worked with the band Helden (with Warren Cann from Ultravox).

Ban nhạc kết phù hợp với ca sĩ Doyle Branhall, người gặp gỡ Vaughan Lúc 12 tuổi tác.

The band featured vocalist Doyle Bramhall, who met Vaughan when he was twelve years old.

Sau lúc nghe đến phiên bản thu test và quăng quật ĐH, Mikey Way ra quyết định nhập cuộc ban nhạc.

After hearing the phác họa and dropping out of college, Mikey Way decided lớn join the band.

Trưởng ban nhạc là Mike Rosenberg, hát chủ yếu và ghi chép nhạcban, và Andrew Phillips.

They were fronted by Mike Rosenberg, the main vocalist and songwriter of the band, and Andrew Phillips.

Nó là album theo đuổi sau album đầu tay 2011 của ban nhạc, Torches.

It is the follow-up lớn the band's 2011 debut album, Torches.

" Dự án Alan Parsons " là 1 trong những ban nhạc rock năm 1982.

The Alan Parsons Project is a progressive rock band in 1982.

Đây là phiên bản hit thứ nhất của Khan sau thời điểm tách ngoài ban nhạc funk Rufus.

It was Khan's first hit outside her recordings with the funk band Rufus.

Họ đùa vô ban nhạc và hút thuốc lá.

They play in a band and they smoke.

Cả Vig lẫn lộn Wallace đều thừa nhận rằng ban nhạc vẫn cực kỳ quí phần trộn âm này.

Both Wallace and Vig noted years later that upon hearing Wallace's work the band loved the mixes.

Không sở hữu ban nhạc, không tồn tại cờ... không tồn tại cảnh vệ danh dự đón rước bọn họ về mái ấm.

There we no bands no flags no honor guards lớn welcome them trang chủ.

Faust (nghĩa là: "nắm tay") là 1 trong những ban nhạc krautrock người Đức.

Faust (English: "fist") are a German krautrock band.

Xem thêm: he toc trong dau truong chan ly