quay lai sau 2 nam chia tay

Bước qua loa thương yêu, ai đã và đang từng một phen vỡ lẽ. Quay lại sau chia ly liệu với nên hoặc không?