giai toan lop 5 trang 171

Giải bài xích tập dượt Toán lớp 5

Toán lớp 5 trang 171: Luyện tập bao bao gồm lời nói giải cụ thể mang lại từng bài xích tập dượt SGK. Lời giải hoặc bài xích tập dượt Toán 5 này sẽ hỗ trợ những em học viên ôn tập dượt tóm kiên cố những dạng bài xích tập dượt với nội dung hình học tập, vấn đề tỉ số Xác Suất, vấn đề về hoạt động đều. Sau phía trên chào những em nằm trong xem thêm cụ thể chỉ dẫn giải bài xích Luyện tập dượt – SGK toán 5 (bài 1, 2, 3, 4 trang 171/SGK Toán 5).

Bạn đang xem: giai toan lop 5 trang 171

>> Bài trước: Giải bài xích tập dượt trang 170 SGK Toán 5: Ôn tập dượt về giải Toán

Toán lớp 5 trang 171 Luyện tập dượt câu 1

Câu 1: Trên hình mặt mũi, diện tích S của hình tứ giác ABED to hơn diện tích S của hình tam giác BEC là 13,6cm2. Tính diện tích S của hình tứ giác ABCD, biết tỉ số diện tích S của hình tam giác BEC và diện tích S hình tứ giác ABED là \frac23.

Giải bài xích tập dượt trang 171 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải

- Tìm diện tích S tam giác BEC và diện tích S tứ giác ABED theo mô hình toán dò xét nhì số lúc biết hiệu và tỉ số.

(Vẽ sơ vật biểu thị diện tích S tam giác BEC bao gồm 2 phần và diện tích S tứ giác ABED bao gồm 3 phần như thế)

- Diện tích hình tứ giác ABCD = diện tích S tam giác BEC + diện tích S tứ giác ABED.

Đáp án

Theo đề bài xích tớ với sơ đồ:

Toán lớp 5 trang 171

Cách 1

Theo sơ vật, diện tích S hình tam giác BEC là:

13,6 : (3 – 2) x 2 = 27,2 (cm2)

Diện tích hình tứ giác ABED là: 27,2 + 13,6 = 40,8 (cm2)

Diện tích hình tứ giác ABCD là: 40,8 + 27,2 = 68 (cm2)

Đáp số: 68cm2

Cách 2

Theo sơ vật diện tích S tứ giác ABED là 3 phần và diện tích S tam giác BEC là 2 phần. Mà diện tích S tứ giác ABED to hơn diện tích S tam giác BEC là 13,6 cm2.

Do bại liệt một phần là 13,6 cm2.

Diện tích tam giác BEC là:

13,6 × 2 = 27,2(cm2)

Diện tích tứ giác ABED là:

27,2 + 13,6 = 40,8 (cm2)

Diện tích của tứ giác ABCD là:

27,2 + 40,8 = 68 (cm2)

Đáp số: 68cm2.

Toán lớp 5 trang 171 Luyện tập dượt câu 2

Câu 2: Lớp 5A với 35 học viên. Số học viên phái mạnh vị 3/4 số học viên phái nữ. Hỏi số học viên phái nữ rộng lớn số học viên phái mạnh là từng nào em?

Hướng dẫn giải

Tìm số học viên và số học viên phái nữ theo mô hình toán dò xét nhì số lúc biết tổng và tỉ số của nhì số đó

Cách làm

Bước 1: Vẽ sơ vật thể hiện tại bài xích toán

Bước 2: Tính số học viên phái mạnh và học viên phái nữ của lớp 5A

Bước 3: Tính số học viên phái nữ nhiều hơn thế nữa học viên nam

Đáp án

Theo đề bài xích tớ với sơ đồ:

Giải bài xích tập dượt trang 171 SGK Toán 5

Cách 1

Theo sơ vật, số học viên phái mạnh của lớp 5A là:

35 : (3 + 4) x 3 = 15 (học sinh).

Số học viên phái nữ của lớp 5A là:

35 – 15 =20 (học sinh).

Số học viên phái nữ nhiều hơn thế nữa số học viên phái mạnh là:

20 – 15 = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học viên.

Cách 2

Xem thêm: chiến long vô song

Theo sơ vật tổng số phần đều nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số học viên phái nữ rộng lớn số học viên phái mạnh hoặc độ quý hiếm một phần là:

35 : 7 = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học tập sinh

Toán lớp 5 trang 171 Luyện tập dượt câu 3

Câu 3: Một xe hơi chuồn được 100km thì dung nạp 12l xăng. Ô tô này đã chuồn được quãng lối 75km thì dung nạp không còn từng nào lít xăng?

Tóm tắt

100 km: 12 lít xăng

75 km : ... lít xăng?

Hướng dẫn giải

Giải vấn đề theo mô hình toán rút về đơn vị:

- Tìm số lít xăng dung nạp khi chuồn 1km = số lít xăng dung nạp khi chuồn 100km : 100.

- Số lít xăng dung nạp khi chuồn 75km = số lít xăng dung nạp khi chuồn 1km × 75.

Cách làm

Bước 1: Tính số xăng dung nạp khi xe hơi chuồn quãng lối 1km

Bước 2: Tính số xăng dung nạp khi xe hơi chuồn quãng lối 75km

Đáp án

Ô tô chuồn 1km thì dung nạp hết:

12 : 100 = 0,12 (lít)

Ô tô chuồn 75 km thì dung nạp hết:

0,12 x 75 = 9 (lít)

Đáp số: 9 lít xăng

Toán lớp 5 trang 171 Luyện tập dượt câu 4

Câu 4: Hình mặt mũi là biểu vật cho thấy thêm tỉ trọng xếp loại học tập lực của học viên khối 5 Trường Tiểu học tập Thắng lợi. Tính số học viên từng loại, biết số học viên xếp loại học tập lực khá là 120 học viên.

Giải bài xích tập dượt trang 171 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải

- Tìm tỉ số Xác Suất của học viên khá và học viên toàn trường: 100% - (25% + 15%) = 60%.

- Số học viên toàn ngôi trường = số học viên khá : 60 × 100.

- Số học viên xuất sắc = số học viên toàn ngôi trường : 100 × 25.

- Số học viên tầm = số học viên toàn ngôi trường : 100 × 15.

Cách làm

Bước 1: Tính Xác Suất số học viên khá của khối 5

Bước 2: Tính số học viên khối 5 bằng phương pháp lấy 120 chia mang lại 60%

Bước 3: Tính số học viên xuất sắc và số học viên tầm của khối 5

Đáp án

Số Xác Suất học viên khá khối 5 của ngôi trường Thắng Lợi là:

100% – (25% + 15%) = 60%

Số học viên toàn khối 5 của ngôi trường là:

120 : 60 x 100 = 200 (học sinh)

Số học viên xuất sắc khối 5 của ngôi trường là:

200 x 25 : 100 = 50 (học sinh)

Số học viên tầm khối 5 của ngôi trường là:

200 x 15 : 100 = 30 (học sinh)

Đáp số: Giỏi: 50 học tập sinh; Khá: 120 học tập sinh; TB: 30 học viên.

Xem thêm: truyện con đường bá chủ truyenfull

Bài tiếp theo: Giải bài xích tập dượt trang 171, 172 SGK Toán 5: Luyện tập dượt (tiếp theo)

Để sẵn sàng mang lại bài xích đua cuối học tập kì 2, những em xem thêm rất đầy đủ đề đua của từng môn học tập tại đây. Thông qua chuyện những đề đua này, những em học viên rất có thể tự động rèn luyện, gia tăng khả năng giải Toán đạt thành quả cao.

Đề đua học tập kì 2 lớp 5 Tải nhiều

  • Đề đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2023 Tải nhiều
  • 50 Đề đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2023 Tải nhiều
  • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2023
  • Đề đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5 năm 2023 Tải nhiều
  • Đề đua học tập kì 2 môn Khoa học tập lớp 5 Tải nhiều
  • Đề đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5 năm 2023 Tải nhiều

Để xem thêm và rèn luyện tư liệu lớp 5 không giống, chào những em nằm trong coi tăng Lý thuyết Toán lớp 5, Vở bài xích tập dượt Toán lớp 5, Bài tập dượt Toán lớp 5, Trắc nghiệm Toán lớp 5; Giải Toán lớp 5 VNEN.