Tài liệu Công nghệ ô Tô

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 2594 | Cật nhập: 8/9/2017 10:00:09 AM | RSS

.

STT

Tên Modun

Link tải

1

Lý thuyết và sửa chữa động cơ đốt trong

Download

2

Khung gầm ô tô

Download

3

Sửa chữa trang bị điện - Điện lạnh ô tô

Tài liệu tham khảo Điện ô tô

Download

Download

4

Tài liệu tham khảo hệ thống phanh

Download

5Kết cấu các hệ thống trên ô tô (có kèm video):
- Chương 1: Tổng quanDownload
- Chương 2: Bố trí chung tổng quát ô tôDownload
- Chương 3: Hệ thống truyền lựcDownload
- Chương 4: Hệ thống phanhDownload
- Chương 5: Hệ thống treoDownload
- Chương 6: Hệ thống láiDownload
- Chương 7: Kết cấu khung vỏ ô tôDownload

6

Tài liệu tham khảo Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật động cơ

Download

7

Tài liệu tham khảo Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô

Download

8

Tài liệu tham khảo Chẩn đoán các hệ thống ô tô

Download

.
.
trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

QC chạy dọc màn hình phải
QC chạy dọc màn hình phải

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

QC chạy dọc màn hình trái

QC chạy dọc màn hình trái

Vchat