tinh hoa tieng anh la gi

Tinh hoa của sức khỏe mới nhất với phát triển thành sức khỏe cũ và tách bóc lột?

Bạn đang xem: tinh hoa tieng anh la gi

So will new power elites just become old power and squeeze?

Đó đó là kiểu " Tinh hoa ".

There's your quintessence.

Với cơ hội bại liệt những tinh hoa của toàn toàn cầu chẳng bao lâu sẽ tới với xứ này.

In this way the best of all the world comes soon đồ sộ the New Atlantis.

CA: Và group tinh hoa bại liệt với lúc không là tinh hoa trái đất.

CA: And those elites might not even be human elites.

Giới tinh hoa của trần thế ban cho việc thông sáng sủa nào?

What insight bởi the elite of the world have đồ sộ offer?

Được coi như tinh hoa của vũ công thiết hài,

Considered the quintessential tap dancer,

Họ hoàn toàn có thể là tinh hoa trọn vẹn phi cơ học.

They could be completely nonorganic elites.

tinh hoa của ngược khu đất này.

We're the salt of the earth.

Tinh.. Tinh hoa của Cuộc Sống

The... what is that?

Hãy ban mang đến thiếp tinh hoa của chàng và sinh hạ mang đến chàng một quý tử.

Give đồ sộ bầm the nectar... ví I keep it when you go... and give you a son.

Tinh hoa của Gondor đâu rồi?

Where is Gondor's finest?

Sách vở giống như lũ ong, rước tinh hoa kể từ trí tuệ này thanh lịch trí tuệ không giống.

Books are the bees that carry pollen from one mind đồ sộ another.

Những quyết sách này đang được thử thách những đẳng cấp tinh hoa truyền thống lịch sử của quốc gia.

Xem thêm: he toc trong dau truong chan ly

These policies challenged the country's traditional elites.

Đó là tinh hoa tay chân nghệ thuật đẹp dân tộc bản địa với rộng lớn 100 năm lịch sử dân tộc.

They represent centuries of our cultural heritage!

Lòng khát khao đạt cho tới tinh hoa của công việc và nghề nghiệp bị dập tắt.

The desire for excellence in craftsmanship might be quenched.

Tinh hoa group này

Guy's got the most heat in the industry.

" Tinh hoa của Cuộc Sống ".

The quintessence of LIFE, I think.

Tinh hoa đang được vạc tiết nên không?

Your aura is pulsing, dear.

Những người chiến sĩ cực tốt, tinh hoa nhất.

The best fighters, the elite.

Tầng lớp tinh hoa than vãn thưa về việc di chuyển đột ngột vô quyền lực tối cao tài chính.

The elite class lamented the sudden shift in economic power.

Nhóm này được xem như là tinh hoa của Hello!

This tuy vậy is considered one of the themes of Hello!

Trong những năm 1960, "Haute couture" tinh hoa chịu đựng chỉ trích kể từ văn hoá thanh niên Pháp.

In the 1960s, the elitist "Haute couture" came under criticism from France's youth culture.

Royal, như đa số giới tinh hoa chủ yếu trị Pháp, là kẻ đảm bảo chất lượng nghiệp École Nationale d'Administration (ENA).

Royal, lượt thích the majority of France's political elite, is a graduate of the École nationale d'administration.

Và lúc này thiệt là khốn kiếp, kiểu đám tinh hoa này đã bị tiêu diệt như 1 đám gà gô?

And what frigging elite is this, if they were all annihilated lượt thích a bunch of chickens?

Xem thêm: huong dan choi fifa 4