server sea la o dau

johnlockemqtd #1 Posted 23 December 2013 - 09:30 PM

Tình hình là ping tơi sing hoặc hongkong chi khoảng chừng 80 nhưng mà ping cho tới server sea ngay gần 200.

Có ae nào là biết server sea đặt tại nước nào là ko


 • Back to tướng top

kemcafe91 #2 Posted 23 December 2013 - 09:36 PM

  Private

 • Member
 • 45612 battles
 • 6
 • [LUTE] LUTE
 • Member since:
  12-03-2013
 • Back to tướng top

vOzer_LuckyStar #3 Posted 23 December 2013 - 10:06 PM

  Captain

 • Council of Armored Forces
 • 95814 battles
 • 1,233
 • [VOZ] VOZ
 • Member since:
  12-04-2013

Xem thêm: voltage regulator la gi

View Postjohnlockemqtd, on 23 December 2013 - 08:30 PM, said:

Tình hình là ping tơi sing hoặc hongkong chi khoảng chừng 80 nhưng mà ping cho tới server sea ngay gần 200.

Có ae nào là biết server sea đặt tại nước nào là ko

Giờ hiện giờ đang bị đứt cáp nên lag vậy thôi! Chứ Singgapore bên dưới VN với đoạn à!


 • Back to tướng top

seacherry210407 #4 Posted 24 December 2013 - 09:16 AM

  Corporal

 • Member
 • 35133 battles
 • 21
 • Member since:
  12-06-2013

Tối qua!23/12 WTF o với vn1 nên e test máy chủ malaysia!Ai ngờ mạng ngon!ping toàn bên dưới 100!hầu như o với nháy đỏ au tí nào là luôn!lâu lâu lắm mới mẻ lúc lắc 1 phân phát luôn!e sử dụng mạng vnpt gói rẻ mạt nhất 2MB 198k!thông báo này cho tới a e nào là ham mải miết nhưng mà o nhập được nhé!

Xem thêm: and la gi

 • Back to tướng top