bo khoa hoc cong nghe tieng anh la gi

VIETNAMESE

Bạn đang xem: bo khoa hoc cong nghe tieng anh la gi

bộ khoa học tập và công nghệ

Ministry of Science and Technology

NOUN

/ˈmɪnəstri ʌv ˈsaɪəns ænd tɛkˈnɑləʤi/

Bộ Khoa học tập và Công nghệ là ban ngành của nhà nước nước Cộng hòa Xã hội căn nhà nghĩa nước Việt Nam triển khai công dụng vận hành tổ quốc về khoa học tập và technology, gồm những: sinh hoạt khoa học tập và công nghệ; trở nên tân tiến tiềm năng khoa học tập và công nghệ; chiếm hữu trí tuệ; chi chuẩn chỉnh giám sát hóa học lượng; tích điện vẹn toàn tử, tin cậy sự phản xạ và phân tử nhân; vận hành tổ quốc những công ty công trong nghề nằm trong Sở vận hành theo gót quy tấp tểnh của pháp lý.

1.

Bộ Khoa học tập và Công nghệ phê duyệt phương phía, tiềm năng, trách nhiệm khoa học tập và technology 5 năm, plan khoa học tập và technology từng năm.

Ministry of Science and Technology approves directions, objectives, key five-year science and technology tasks and annual science and technology plans

Xem thêm: game sinh ton cau hinh thap

2.

Bộ Khoa học tập và Công nghệ đánh giá, giám sát và điều tra thường xuyên ngành quy trình triển khai và sau nghiệm thu sát hoạch những công tác, vấn đề, dự án công trình khoa học tập và technology dùng ngân sách tổ quốc.

Ministry of Science and Technology conducts specialized examination, supervision and inspection for the implementation and post-acceptance of science and technology programs, proposals and projects funded by the State budget.

Một số kể từ vựng tương quan cho tới những Bộ:

- Sở Quốc phòng: Ministy of National Defence

- Sở Công an: Ministy of Public Security

- Sở Ngoại giao: Ministy of Foreign Affairs

- Sở Tư pháp: Ministy of Justice

- Sở Tài chính: Ministy of Finance

- Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo: Ministy of Education and Training

Xem thêm: game vo lam tren dien thoai