approve di voi gioi tu gi

Approve lên đường với giới kể từ of, for, on. Cùng IELTSITY lần hiểu về ngữ nghĩa và một vài tình huống đặc biệt quan trọng của bọn chúng nhé!

Bạn đang xem: approve di voi gioi tu gi

Approve là một ngoại động kể từ (transitive verb), vừa phải là nội động kể từ (intransitive verb), Tức là nghiền trở thành, đồng ý, ưng ý, chấp thuận đồng ý,…

Approve /əˈpruːv/ (t.v, i.v): tán trở thành, đồng ý, ưng ý, chấp thuận

xác nhận, phê chuẩn chỉnh, minh chứng,…

=> Approval (n): sự chấp thuận đồng ý, sự nghiền thành

E.g: She was thrilled when her quấn approved her proposal. 

(Cô ấy đặc biệt phấn chấn mừng Lúc sếp của cô ý ấy phê duyệt dự án công trình của cô ý ấy.)

The approval process for the new drug took several years. 

(Quá trình phê duyệt mang đến loại thuốc chữa bệnh mới nhất cần thất lạc vài ba năm.)

II. Approve lên đường với giới kể từ gì?

Xem thêm: van phong pham gom nhung gi

Dưới đó là một vài giới kể từ thông thường được dùng sau động kể từ “approve”:

Giới từ E.g
Approve of: Tán trở thành, đồng ý với I don’t approve of his behavior. 

(Tôi ko nghiền trở thành hành động của anh ý tớ.)

Approve for: Phê duyệt mang đến mục tiêu gì đó The drug was approved for the treatment of cancer. (Loại dung dịch nhằm chữa trị ung thư đã và đang được phê duyệt.)
Approve on: Đồng ý về một thỏa thuận hợp tác hoặc đưa ra quyết định cụ thể We need to tát approve on the final budget before moving forward. 

(Chúng tớ cần thiết phê duyệt về ngân sách sau cuối trước lúc tiến bộ cho tới phía đằng trước.)

Approved by: Được phê duyệt vày ai đó

( câu bị động)

The proposal was approved by the committee. 

(Đề xuất đã và đang được ủy ban phê duyệt.)

Approve with: Phê duyệt với ĐK gì đó The teacher approved the student’s essay with some minor corrections. 

(Giáo viên vẫn phê duyệt bài xích luận của học viên với một vài sửa thay đổi nhỏ.)

Approve over: Đồng ý với một chiếc gì cơ rộng lớn một chiếc khác I approve of the new design over the old one. 

(Tôi đồng ý với kiến thiết mới nhất rộng lớn là kiến thiết cũ.)

Hy vọng qua loa nội dung bài viết bên trên sẽ hỗ trợ chúng ta thoải mái tự tin thực hiện bài xích tập luyện Lúc cần lựa lựa chọn giới kể từ mang đến kể từ “approve” heng!

Xem Thêm:

Xem thêm: mung 3 thang 3 la ngay gi

  • INDEPENDENT ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?
  • ARRIVE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?
  • ABSENT ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?
  • BLAME ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?
  • SUFFER ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?
  • CAPABLE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?
  • IMPRESS ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?
  • BELIEVE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ?