thien than sa nga tieng anh

fallen angel là bạn dạng dịch của "thiên thần tụt xuống ngã" trở nên Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Elias ko nên là cục cưng tụt xuống trượt có một không hai nhưng mà tất cả chúng ta biết, Mr. Reese. ↔ Elias isn't the only fallen angel in our rolodex, Mr. Reese.

Bạn đang xem: thien than sa nga tieng anh

  • Glosbe

  • Google

Elias ko nên là thiên thần tụt xuống ngã có một không hai nhưng mà tất cả chúng ta biết, Mr. Reese.

Elias isn't the only fallen angel in our rolodex, Mr. Reese.

Tới vị trí Dean và săn bắn xua những thiên thần tụt xuống ngã bại liệt...

Getting to lớn Dean, hunting these rogues, I...

Như thiên thần tụt xuống ngã xuống mặt mũi khu đất, tôi hoá trở nên quỷ ác lượt cuối.

Like an angel who fell to lớn earth... I became a devil one last time.

Lucifer là 1 trong thiên thần... 1 thiên thần tụt xuống ngã.

Lucifer is an angel that, uh- - a fallen angel.

" Thiên Thần Sa Ngã. "

" The Fallen Angel. "

Ngươi phát biểu thay cho mang đến Thiên Thần Sa Ngã sao?

And you speak for the Fallen Angel?

Các di tích lịch sử này gọi bọn họ là những thiên thần tụt xuống ngã.

Call them the fallen angels, as our relics bởi.

Xem thêm: ma tieng anh la gi

Thế còn việc giúp đỡ bạn anh, và gửi những thiên thần tụt xuống ngã quay về Thiên Đường?

What about helping your friend... and sending the rogue angels back to lớn heaven?

Hắn vẫn nỗ lực đánh tráo cuốn grimoire của Beelzebub, tuy nhiên ko thành công xuất sắc và phát triển thành một thiên thần tụt xuống ngã.

He tried to lớn steal Beelzebub's grimoire, but failed and became a fallen angel.

Trong diễn biến của trò đùa, một thiên thần tụt xuống ngã đang trở thành Quỷ vương vãi Angra, với lực lượng quỷ quỷ xâm cướp toàn cầu.

In the game's backstory, a fallen angel became the Demon King Angra, whose demonic army invade the world.

Jason Lewis đóng vai Joe Strong, một thiên thần tụt xuống ngã với câu nói. tiên tri rằng bóng tối tiếp tục tiến bộ cho tới Midnight, là ck của Chuy -người nhắc nhở anh ko được bật mý thân thích phận cục cưng của tôi cho tất cả những người không giống.

Jason Lewis as Joe Strong, a fallen angel who has prophesied darkness heading towards Midnight and husband of Chuy, who admonishes him for revealing his angelhood to lớn others.

Trong thẩm mỹ, theo đòi Dictionnaire Infernal, Astaroth được mô tả như 1 thiên thần tụt xuống ngã khỏa thân thích với song cánh lông vũ, group một cái vương vãi miện, cầm một con cái rắn bên trên tay; thú cưỡi là một trong con cái dragon với loại đuôi tương tự như con cái rắn.

In art, in the Dictionnaire Infernal, Astaroth is depicted as a nude man with feathered wings, wearing a crown, holding a serpent in one hand, and riding a beast with dragon-like wings and a serpent-like tail.

Anh ấy nói đến hero của tôi ko trọn vẹn giống như ‘Hannibal kẻ ăn thịt người tâm thần’, tuy nhiên như Satan – Thiên thần tụt xuống ngã (Fallen Angel) người vẫn si mê với trái đất và vẫn với cùng 1 sự đồng cảm mang đến loại người tất cả chúng ta, tuy nhiên chắc hẳn rằng ko nên ở thân thích Cửa Hàng chúng tôi – anh ấy không giống.

He talked about the character not sánh much as 'Hannibal Lecter the cannibal psychiatrist', but as Satan – this fallen angel who's enamoured with mankind and had an affinity for who we are as people, but was definitely not among us – he was other.

Và Lúc bại liệt, Michael, tổng thiên thần đang được phái cho tới nhằm xua Lucifer ngoài thiên lối, với mọi thiên sứ sa ngã không giống.

And when he did, Michael, the archangel, was sent to lớn kick him out of heaven along with the other fallen angels.

8 Ngày ấy, Đức Giê-hô-va tiếp tục là sự việc chống thủ xung xung quanh người dân Giê-ru-sa-lem;+ ngày ấy, người vấp váp ngã* thân thích bọn họ tiếp tục như Đa-vít, còn mái ấm Đa-vít tiếp tục như vị thần, như thiên sứ của Đức Giê-hô-va chuồn trước bọn họ.

8 In that day Jehovah will be a defense around the inhabitants of Jerusalem;+ in that day the one who stumbles* among them will be lượt thích David, and the house of David lượt thích God, lượt thích Jehovah’s angel who goes before them.

Xem thêm: mung 3 thang 3 la ngay gi