so cai tieng anh la gi

Sổ cái (tiếng Anh: ledger) là buột kế toán tài chính tổ hợp dùng để làm biên chép những nhiệm vụ tài chính, tài chủ yếu đột biến nhập niên phỏng kế toán tài chính theo đuổi thông tin tài khoản kế toán tài chính.

Bạn đang xem: so cai tieng anh la gi

Sổ cái (ledger) là gì? Đặc trưng buột cái - Hình ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: amazon.it)

Sổ cái

Khái niệm

Sổ cái nhập giờ Anh được gọi là: ledger.

Sổ Cái là buột kế toán tài chính tổ hợp dùng để làm biên chép những nhiệm vụ tài chính, tài chủ yếu đột biến nhập niên phỏng kế toán tài chính theo đuổi thông tin tài khoản kế toán tài chính được qui tấp tểnh nhập khối hệ thống thông tin tài khoản kế toán tài chính vận dụng mang lại công ty. Mỗi thông tin tài khoản được phanh một hoặc một trong những trang liên tục bên trên Sổ Cái đầy đủ nhằm biên chép nhập một niên phỏng kế toán tài chính. 

Cuối kì (tháng, quí), cuối niên phỏng kế toán tài chính cần khoá buột, nằm trong tổng số đột biến Nợ và tổng số đột biến Có, tính đi ra số dư của từng thông tin tài khoản nhằm thực hiện địa thế căn cứ lập Bảng Cân đối số đột biến và Báo cáo tài chủ yếu.

(Tài liệu tham ô khảo: Nguyên lí kế toán tài chính, PGS.TS. Nguyễn Khắc Hưng, NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh)

Sổ cái là buột dùng để làm biên chép những nhiệm vụ tài chính, tài chủ yếu đột biến vào cụ thể từng kì và nhập một niên phỏng kế toán tài chính theo đuổi những thông tin tài khoản kế toán tài chính được qui tấp tểnh nhập chính sách thông tin tài khoản kế toán tài chính vận dụng mang lại công ty. 

Số liệu kế toán tài chính bên trên Sổ cái phản ánh tổ hợp tình hình gia tài, nguồn chi phí, tình hình và sản phẩm hoạt động và sinh hoạt tạo ra, marketing của công ty. 

Xem thêm: người này hiện không có trên messenger là sao

Đặc trưng của Sổ Cái

- Sổ cái phanh mang lại từng thông tin tài khoản nhập toàn cỗ thông tin tài khoản dùng ở đơn vị; 

- Sổ cái biên chép cả số dư đầu kì, số dư cuối kì và số dịch chuyển tăng hạn chế của đối tượng người tiêu dùng phanh sổ; 

- tin tức được đi vào Sổ cái là vấn đề và đã được phân loại, khối hệ thống hoá theo đuổi đối tượng người tiêu dùng phanh buột.

Giải quí một trong những thuật ngữ liên quan

- Sổ kế toán tài chính tổng hợp: Là buột dùng để làm phản ánh tổ hợp tình tình gia tài, nguồn chi phí và sự chuyển động của gia tài nhập công ty. Sổ kế toán tài chính tổ hợp gồm: buột nhật kí và buột cái.

- Sổ nhật kí: Dùng nhằm biên chép những nhiệm vụ tài chính, tài chủ yếu đột biến vào cụ thể từng kì kế toán tài chính và nhập một niên phỏng kế toán tài chính theo đuổi trình tự động thời hạn và mối liên hệ đối ứng những thông tin tài khoản của những nhiệm vụ bại liệt. 

Số liệu kế toán tài chính bên trên Sổ nhật kí phản ánh tổng số đột biến mặt mũi Nợ và mặt mũi Có của toàn bộ những thông tin tài khoản kế toán tài chính dùng ở công ty.

(Tài liệu tham ô khảo: Chứng kể từ và Sổ kế toán tài chính, Tổ thích hợp Công nghệ Giáo dục đào tạo TOPICA)

Xem thêm: 0291 là mạng gì