LETTER OF INTENT LÀ GÌ

 - 
a letter that formally states what someone plans to vì although this is not a legal promise or official contract:


Bạn đang xem: Letter of intent là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ hit.edu.vn.Học các từ bạn phải giao tiếp một cách sáng sủa.


*

*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*Xem thêm: Phèn Xanh Có Tác Dụng Gì Và Có Tác Dụng Gì? Cách Xử Lý Nước Bằng Đồng Sunfat

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hit.edu.vn English hit.edu.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Mature Là Gì? Định Nghĩa Của Từ : Mature Nghĩa Là Gì? (Từ Điển Anh

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語