blind date la gi

blind date: cuộc/buổi hò hẹn bí mật, cuộc hứa thân ái nhị người tuy nhiên ko hề họp mặt thứ tự nào

Blind date tức thị gì
Blind date meaning

Bạn đang xem: blind date la gi

ví dụ:
A blind date
–>cuộc hứa thân ái nhị người ko hề thân quen biết.
Many married couples have met on a blind date.
–>Nhiều cặp bà xã ông xã tiếp tục bắt gặp nhau qua chuyện cuộc hò hẹn bí mật.
Together they present an unlikely relationship that starts from a blind date.
–>Họ bên nhau giãi bày quan hệ không như thông thường và lại chính thức từ là 1 cuộc hứa coi đôi mắt mặc cả nhị trước cơ ko biết mặt mũi nhau.
A “blind date” is a date between two people who have not previously met.
–>Một “blind date” là 1 ngày tuy nhiên thân ái nhị người tuy nhiên trước cơ ko hề họp mặt thứ tự này.
A friend of mine phối up a blind date for bủ with his girlfriend’s sister.
–>Một người chúng ta của tôi tiếp tục sắp xếp 1 trong các buổi coi mặt mũi mang lại tôi với em gái của tình nhân anh tớ.
James has a blind date with Dorothy’s friend.
–>James sở hữu một cuộc hứa với chúng ta của Dorothy, người tuy nhiên anh ấy ko hề bắt gặp.

Xem thêm: tải ảnh hoa đẹp miễn phí

Blind date meanings
Blind date meanings