blind date la gi

blind date: cuộc/buổi hò hẹn bí mật, cuộc hứa thân ái nhị người tuy nhiên ko hề họp mặt thứ tự nào

Xem thêm: thời gian tuyệt vời bl

Bạn đang xem: blind date la gi

Blind date tức thị gì
Blind date meaning

ví dụ:
A blind date
–>cuộc hứa thân ái nhị người ko hề thân quen biết.
Many married couples have met on a blind date.
–>Nhiều cặp bà xã ông xã tiếp tục bắt gặp nhau qua chuyện cuộc hò hẹn bí mật.
Together they present an unlikely relationship that starts from a blind date.
–>Họ bên nhau giãi bày quan hệ không như thông thường và lại chính thức từ là 1 cuộc hứa coi đôi mắt mặc cả nhị trước cơ ko biết mặt mũi nhau.
A “blind date” is a date between two people who have not previously met.
–>Một “blind date” là 1 ngày tuy nhiên thân ái nhị người tuy nhiên trước cơ ko hề họp mặt thứ tự này.
A friend of mine phối up a blind date for bủ with his girlfriend’s sister.
–>Một người chúng ta của tôi tiếp tục sắp xếp 1 trong các buổi coi mặt mũi mang lại tôi với em gái của tình nhân anh tớ.
James has a blind date with Dorothy’s friend.
–>James sở hữu một cuộc hứa với chúng ta của Dorothy, người tuy nhiên anh ấy ko hề bắt gặp.

Blind date meanings
Blind date meanings