bang ngoc dam

Bảng ngọc Liên Quân mùa 25 sẽ tiến hành phan loại theo dõi 6 tầm quan trọng như sau: Sát Thủ, Xạ Thủ, Pháp Sư, Đấu Sĩ, Trợ Thủ, Đỡ Đòn. Mỗi tầm quan trọng tiếp tục có một bảng ngọc riêng rẽ nhằm đẩy mạnh tối nhiều sức khỏe nhất.

Bạn đang xem: bang ngoc dam

Bảng ngọc trinh sát liên quân

Ngọc mang đến trinh sát tay ngắn

*Áp dụng mang đến tướng:

Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III tỉ lệ thành phần chí mạngTỷ lệ chí mạng +1.6%
10 viên Tím III bú mớm máuHút huyết +1.6%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giápCông cơ vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

*Áp dụng mang đến tướng:

Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công vật lý/xuyên giápCông cơ vật lý +2
Xuyên giáp +3.6
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạyTốc tấn công +1%
Tốc chạy +1%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giápCông cơ vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

Ngọc mang đến trinh sát tay dài

*Áp dụng mang đến tướng:

Enzo
Enzo

Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ II tốc đánh/tỉ lệ chí mạngTốc tấn công +1.6%
Tỷ lệ chí mạng +0.5%
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạyTốc tấn công +1%
Tốc chạy +1%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giápCông cơ vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

Bảng ngọc trinh sát tiến công phép

*Áp dụng mang đến tướng:

Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công phép/xuyên thủ phépCông phép tắc +4.2
Xuyên giáp phép tắc +2.4
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạyTốc tấn công +1%
Tốc chạy +1%
10 viên Xanh III tốc đánh/xuyên giáp phépTốc tấn công +0.6%
Xuyên giáp phép tắc +6.4

Chi tiết rộng lớn tại: Bảng ngọc trinh sát Liên Quân

Bảng ngọc xạ thủ liên quân

Bảng ngọc AD chuồn đàng rồng 

*Áp dụng mang đến tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III Tỉ lệ chí mạng/sát thương chí mạngTỷ lệ chí mạng +0.7%
Sát thương chí mạng +3.6%
10 viên Tím III bú mớm máuHút huyết +1.6%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giápCông cơ vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

Bảng ngọc Ad chuồn rừng

*Áp dụng mang đến tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III tỉ lệ thành phần chí mạngTỷ lệ chí mạng +1.6%
10 viên Tím III bú mớm máuHút huyết +1.6%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giápCông cơ vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

Chi tiết hơn: Bảng ngọc Xạ Thủ Liên Quân

Bảng ngọc đấu sĩ liên quân

Bảng ngọc Đấu Sĩ theo phía dồn sát thương

*Áp dụng mang đến tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

Bảng ngọc này ưu tiên năng lực dồn sát thương mang đến Đấu Sĩ, một trong những khêu ý tương thích nhất như: Skud, Zuka, Florentino, Volkath,…

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công vật lýCông cơ vật lý +3.2
10 viên Tím III bú mớm máuHút huyết +1.6%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giápCông cơ vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

^^^ Gợi ý khác

Bảng ngọc này tương thích nhất cho những tướng mạo cần thiết lượng sát thương rộng lớn na ná năng lực dịch chuyển hoạt bát nhằm chuồn gank như: Superman, Richter, Triệu Vân, Yena, Omen, Allain, Rourke,..

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công vật lý/xuyên giápCông cơ vật lý +2
Xuyên giáp +3.6
10 viên Tím III tốc đánh/tốc chạyTốc tấn công +1%
Tốc chạy +1%
10 viên Xanh III công vật lý/xuyên giápCông cơ vật lý +0.9
Xuyên giáp +6.4

Bảng ngọc giành cho Đấu Sĩ chống chịu

Một phía không giống mang đến đấu sĩ là chống Chịu đựng như vẫn đáp ứng năng lực thực hiện sát thương, cùng chiêm ngưỡng nào.

*Áp dụng mang đến tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III tốc đánh/máu/giápTốc tấn công +1%
Máu tối nhiều +33.7
Giáp +2.3
10 viên Tím III máu/hồi máu/tốc chạyMáu tối nhiều +45
Hồi máu/5s +5.2
Tốc chạy +0.4%
10 viên Xanh III huyết tối đa/giảm hồi chiêuMáu tối nhiều +37.5
Giảm hồi chiêu +0.6%

Chi tiết hơn: Bảng ngọc đấu sĩ liên quân

Bảng ngọc pháp môn sư liên quân

Bảng ngọc pháp môn sư tổng hợp

Đây là bảng ngọc tuy nhiên những bạn cũng có thể dùng mang đến toàn bộ những tướng mạo Pháp Sư vô liên quân. Tuy nhiên nhằm tối ưu nhất bản thân tiếp tục liệt kế tiếp 1 số ít vị tướng mạo tương thích nhất mang đến bảng ngọc này tức thì tiếp sau đây.

*Áp dụng mang đến tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
5 viên Đỏ III công phépCông phép tắc +5.3
5 viên Đỏ III công phép/xuyên thủ phépCông phép tắc +4.2
Xuyên giáp phép tắc +2.4
5 viên Tím III bú mớm huyết phépHút huyết phép tắc +1.6%
5 viên Tím III công phép/hút huyết phépCông phép tắc +2.4
Hút huyết phép tắc +1%
5 viên Xanh 3 công phép/giảm hồi chiêuCông phép tắc +2.4
Giảm hồi chiêu +0.7%
5 viên Xanh III huyết tối đa/giảm hồi chiêuMáu tối nhiều +37.5
Giảm hồi chiêu +0.6%

Bảng ngọc Pháp Sư sốc sát thương

Bảng ngọc này vận dụng cho những vị tướng mạo đem bộ combo dồn sát thương mạnh.

*Áp dụng mang đến tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công phépCông phép tắc +5.3
10 viên Tím III bú mớm huyết phépHút huyết phép tắc +1.6%
10 viên Xanh 3 công phép/giảm hồi chiêuCông phép tắc +2.4
Giảm hồi chiêu +0.7%

Bảng ngọc Pháp Sư chuồn rừng

Bảng ngọc này nói riêng cho những tướng mạo pháp môn sư chuồn rừng, đáp ứng năng lực dọn tai quái và phục hồi.

*Áp dụng mang đến tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công phép/xuyên thủ phépCông phép tắc +4.2
Xuyên giáp phép tắc +2.4
10 viên Tím III công phép/hút huyết phépCông phép tắc +2.4
Hút huyết phép tắc +1%
10 viên Xanh III huyết tối đa/giảm hồi chiêuMáu tối nhiều +37.5
Giảm hồi chiêu +0.6%

Chi tiết hợn: Bảng ngọc phép tắc Liên Quân

Bảng ngọc trợ thủ liên quân

Bảng ngọc Trợ Thủ tay ngắn (chống chịu)

*Áp dụng mang đến tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III tốc đánh/máu/giápTốc tấn công +1%
Máu tối nhiều +33.7
Giáp +2.3
10 viên Tím III huyết tối đa/hồi máu/tốc chạyMáu tối nhiều +45
Hồi máu/5s +5.2
Tốc chạy +0.4%
10 viên Xanh III giáp/giáp phép/giảm hồi chiêuGiáp +2.7
Giáp phép tắc +2.7
Giảm hồi chiêu +0.6%

Bảng ngọc Trợ Thủ tay dài

*Áp dụng mang đến tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công phépCông phép tắc +5.3
10 viên Tím III Máu tối đa/hồi máuMáu tối nhiều +60
Hồi máu/5s +4.5
10 viên Xanh III hạn chế hồi chiêuGiảm hồi chiêu +1%

Chi tiết hơn: Bảng ngọc trợ thủ liên quân

Bảng ngọc nâng đòn liên quân

Bảng ngọc Đỡ Đòn công vật lý 

*Áp dụng mang đến tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III tốc đánh/máu/giápTốc tấn công +1%
Máu tối nhiều +33.7
Giáp +2.3
10 viên Tím III máu/hồi máu/tốc chạyMáu tối nhiều +45
Hồi máu/5s +5.2
Tốc chạy +0.4%
10 viên Xanh III giáp/giáp phép/giảm hồi chiêuGiáp +2.7
Giáp phép tắc +2.7
Giảm hồi chiêu +0.6%

Bảng ngọc Đỡ Đòn công phép

*Áp dụng mang đến tướng:

*Gợi ý lên ngọc:

NgọcHiệu ứng
10 viên Đỏ III công phépCông phép tắc +5.3
10 viên Tím III máu/hồi máu/tốc chạyMáu tối nhiều +45
Hồi máu/5s +5.2
Tốc chạy +0.4%
10 viên Xanh III huyết tối đa/giảm hồi chiêuMáu tối nhiều +37.5
Giảm hồi chiêu +0.6%

Chi tiết hơn: Bảng ngọc nâng đòn liên quân

Xem thêm: private school la gi