1969 hop mau gi

Năm Kỷ Dậu (tương ứng với năm 1969 dương lịch) Lập xuân vào trong ngày 18 mon 12 năm Mậu Thân (4/2/1969). Vì năm âm lịch khởi điểm kể từ tiết Lập xuân (xem bài xích “Hướng ban thờ cho tới tuổi hạc Giáp Tý”), nên tuổi hạc Kỷ Dậu – 1969 được xem cho tới những người dân sinh từ thời điểm ngày 18 mon 12 năm Mậu Thân cho tới ngày 27 mon 12 năm Kỷ Dậu.

Bạn đang xem: 1969 hop mau gi

Tức từ thời điểm ngày 4/2/1969 cho tới ngày 3/2/1970 dương lịch.

Tuổi Kỷ Dậu, cả phái mạnh và phái nữ đều phải sở hữu Niên mệnh (còn gọi là Sinh mệnh) là Đại Trạch Thổ tự khắc Thiên Hà Thủy. Mệnh này dùng để làm coi Tử vi, còn ham muốn coi Phong thủy (cả phương hướng của nhà, phía ban thờ, hướng phòng bếp và sắc tố, số lượng phù hợp với tuổi…) cần địa thế căn cứ vô Thiên mệnh (tức Cung mệnh hoặc Mệnh quái).

Chọn sắc tố và số lượng thích hợp tuổi hạc theo gót Ngũ hành

Chọn sắc tố và số lượng thích hợp tuổi hạc nhằm mang lại như ý, khô cứng thông, người tớ địa thế căn cứ vô sự sinh tự khắc của Ngũ hành.

Theo tử vi, từng người dân có một Mệnh gắn kèm với tuổi hạc – năm sinh. Mỗi Mệnh lại mang trong mình 1 Hành vô Ngũ hành và từng hành ấy lại sở hữu những sắc tố, số lượng đặc thù và tương quan cho tới sắc tố, số lượng của hành không giống theo gót hình thức sinh – tự khắc. 

Theo ê, những color, số lượng ứng với những hành như sau:

Thổ: Vàng, Nâu, Nâu đất; số 0, 2, 5, 8.

Kim: Trắng, Trắng ngà, Kem; số 6, 7.

Thủy: Đen, Xanh dương; số 1.

Mộc: Xanh lục; số 3, 4.

Hỏa: Đỏ, Hồng, Tím; số chín.

Ngoài rời khỏi còn tồn tại những color xáo trộn không giống, tuy nhiên nếu như color chủ yếu của hành này ê lắc tỷ trọng rộng lớn thì cũng nằm trong hành ê.

Còn mối quan hệ sinh - tự khắc của Ngũ hành như sau:

Tương sinh: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim.

Tương khắc: Kim tự khắc Mộc, Mộc tự khắc Thổ, Thổ tự khắc Thủy, Thủy tự khắc Hỏa, Hỏa tự khắc Kim.

Cách tính số theo gót Ngũ hành: Lấy số sau cuối vô chuỗi số. Nếu vô chuỗi số có không ít số tương tự nhau thì tính theo gót số tương tự nhau ê.

Nguyên tắc của việc lựa chọn sắc tố, số lượng theo gót tuổi hạc là:

Tốt nhất lựa chọn color, số của hành sinh cho tới hành phiên bản mệnh. Thứ nhị là color và số của hành tương hòa với hành phiên bản mệnh. Nếu ko được thì lựa chọn color và số của hành bị hành phiên bản mệnh tự khắc cũng khá được.

Ngược lại, kỵ nhất là color và số của hành tự khắc hành phiên bản mệnh; loại nhị là color và số của hành được hành phiên bản mệnh sinh cho tới, vì như thế vì khi sinh cho tới hành không giống hành phiên bản mệnh cần tiết khí nên bị suy giảm.

Màu sắc và số lượng tử vi cho tới phái mạnh tuổi hạc 1969

Khi phi cung Bát quái quỷ, tớ tính được người phái mạnh tuổi hạc Kỷ Dậu - 1969 sở hữu Mệnh quái quỷ Tốn. Theo Kinh Dịch, Tốn là Gió, cũng chính là Cây, 5 nhân tố Mộc nằm trong Đông tứ mệnh. Như vậy, người phái mạnh tuổi hạc này còn có Cung mệnh Mộc, tự khắc Niên mệnh Đại Trạch Thổ và nằm trong Đông tứ trạch. 

Người phái mạnh sinh vào năm 1969 hành Mộc phiên bản mệnh sẽ sở hữu được những mối quan hệ như sau:

Tương sinh: Hành Thủy, sinh rời khỏi hành Mộc phiên bản mệnh.

Tương hòa: Hành Mộc nằm trong hành với hành Mộc phiên bản mệnh.

Chế khắc: Hành Thổ, bị hành Mộc phiên bản mệnh tự khắc.

Tiết khí: Hành Hỏa, được hành Mộc phiên bản mệnh sinh vì thế hành phiên bản mệnh bị suy giảm 1 phần.

Tương khắc: Hành Kim, tự khắc hành Mộc phiên bản mệnh.

Như vậy, so với người dân có mệnh quái quỷ Mộc, cực tốt lựa chọn color Đen, Xanh dương (Xanh nước biển) và số 1 nằm trong Thủy sinh cho tới hành Mộc phiên bản mệnh, được tương sinh. 

Xem thêm: wither la gi

Sau ê cho tới color Xanh lục và số 3, số 4 nằm trong Mộc, nằm trong hành với hành phiên bản mệnh nên được tương hòa.

Nếu ko thì cũng cần lấy color Vàng, Nâu, Nâu khu đất và số 0, 2, 5, 8 nằm trong Thổ; cho dù bị hành phiên bản mệnh tự khắc, ko được tương sinh hoặc tương hòa tuy nhiên hành phiên bản mệnh cũng không trở nên tự khắc ngược hoặc tiết khí.

Cần tách color Đỏ, Hồng, Tím và số 1 nằm trong Hỏa, vì như thế hành Mộc phiên bản mệnh sẽ ảnh hưởng tiết khí khi sinh cho tới Hỏa.

Kỵ nhất là color Trắng, Trắng ngà, Kem và số 6, 7 nằm trong Kim tự khắc hành Mộc phiên bản mệnh, thiếu thẩm mỹ.

Nam sinh vào năm 1969 cung Tốn, mệnh Mộc

Tốt nhất: Màu Đen, Xanh dương; số 1.

Tốt nhì: Màu Xanh lục; số 3, 4.

Trung bình: Màu Vàng, Nâu, Nâu đất; số 0, 2, 5, 8.

Hơi xấu: Màu Đỏ, Hồng, Tím; số chín.

Rất xấu: Màu Trắng, Trắng ngà, Kem và số 6, 7.

Màu sắc và số lượng tử vi cho tới phái nữ tuổi hạc 1969

Khi phi cung Bát quái quỷ, tớ tính được người phái nữ tuổi hạc Kỷ Dậu - 1969 sở hữu Mệnh quái quỷ Khôn. Theo Kinh Dịch, Khôn là Đất, 5 nhân tố Thổ nằm trong Tây tứ mệnh. Như vậy, người phái nữ tuổi hạc này còn có Cung mệnh Thổ, tương hòa với Niên mệnh Đại Trạch Thổ  và nằm trong Tây tứ trạch. 

Người phái nữ sinh vào năm 1969 hành Thổ phiên bản mệnh sẽ sở hữu được những mối quan hệ như sau:

Tương sinh: Hành Hỏa, sinh rời khỏi hành Thổ phiên bản mệnh.

Tương hòa: Hành Thổ nằm trong hành với hành Thổ phiên bản mệnh.

Chế khắc: Hành Thủy, bị hành Thổ phiên bản mệnh tự khắc.

Tiết khí: Hành Kim, được hành Thổ phiên bản mệnh sinh vì thế hành phiên bản mệnh bị suy giảm 1 phần.

Tương khắc: Hành Mộc, tự khắc hành Thổ phiên bản mệnh.

Như vậy, so với người dân có mệnh quái quỷ Thổ, cực tốt lựa chọn color Đỏ, Hồng, Tím và số chín nằm trong Hỏa sinh cho tới hành Thổ phiên bản mệnh, được tương sinh. 

Sau ê cho tới color Vàng, Nâu, Nâu khu đất và số 1 nằm trong Thổ, nằm trong hành với hành phiên bản mệnh nên được tương hòa.

Nếu ko thì cũng cần lấy color Đen, Xanh dương và số 1 nằm trong Thủy; cho dù bị hành phiên bản mệnh tự khắc, ko được tương sinh hoặc tương hòa tuy nhiên hành phiên bản mệnh cũng không trở nên tự khắc ngược hoặc tiết khí.

Cần tách color Trắng, Trắng ngà, Kem và số 6, 7 nằm trong Kim, vì như thế hành Thổ phiên bản mệnh sẽ ảnh hưởng tiết khí khi sinh cho tới Kim.

Kỵ nhất là color Xanh lục và số 3, 4 nằm trong Mộc tự khắc hành Thổ phiên bản mệnh, thiếu thẩm mỹ.

Nữ sinh vào năm 1969 cung Khôn, mệnh Thổ

Tốt nhất: Màu Đỏ, Hồng, Tím; số chín.

Tốt nhì: Màu Vàng, Nâu, Nâu đất; số 0, 2, 5, 8.

Trung bình: Màu Đen, Xanh dương; số 1.

Hơi xấu: Màu Trắng, Trắng ngà, Kem; số 6, 7.

Rất xấu: Màu Xanh lục; số 3, 4.

Xem thêm: sp là gì