nhiem vu chinh tuyen vo lam

  Khi nhập cuộc bôn tẩu bên trên toàn cầu võ lâm, thân sĩ tiếp tục nên kinh qua quýt những trọng trách thường thì tuy nhiên ko kém cỏi phần thách thức như trọng trách chủ yếu tuyến chủ yếu phái, chủ yếu tuyến trung lập và chủ yếu tuyến cùn phái...

  Bạn đang xem: nhiem vu chinh tuyen vo lam

  Phần Thưởng: 

  • Trang bị Thiên Hoàng 
  • Kinh Nghiệm

  Cách Nhận Nhiệm Vụ: 

  • Nhận bên trên NPC Long Ngũ ở toàn bộ những thôn. 
  • Nhiệm vụ chủ yếu tuyến được trao kể từ Long Ngũ ở những thôn, phanh túi đựng thư trình làng của Long Ngũ, tiếp tục sẽ có được thư trình làng của Long Ngũ cho tới những NPC của 3 phe và thư gửi cho mình, hãy tham khảo thư Long Ngũ gửi cho mình. 
  • Nhiệm vụ chủ yếu tuyết bao hàm 3 phe: Chính Phái, Trung Lập và Tà Phái. 
  • Bắt đầu kể từ cấp cho trăng tròn hoàn toàn có thể nhận trọng trách. 
  • Có thể triển khai cả 3 loại trọng trách này đồng thời.

  Nhiệm Vụ Chính Tuyến - Chính Phái: Bế Tắc Mật Tầm Long Hội

  • Điều khiếu nại nhận nhiệm vụ: Cần 15 vạn nhằm nhận trọng trách.
  Nhiệm Vụ Cấp Độ Thực Hiện Nhiệm Vụ
  Chính Tuyến - Chính Phái: Bế Tắc Mật Tầm Long Hội Cấp trăng tròn Trở Lên
  • Đến Đại Lý bắt gặp Lý Mạc Sầu (182,198).
  • Sau Khi hội thoại với Lý Mạc Sầu, nhập tọa chừng (204,186) đi ra bến tàu vượt mặt Lý Mạc Sầu.
  • Sau Khi vượt mặt Lý Mạc Sầu, trở lại bắt gặp Mạc Sầu ở vô trở thành Đại Lý (182,198).
  Cấp 30 Trở Lên
  • Đến Thủ Đô bắt gặp Công Tử Tiếu (403,319)
  • Đi Dược Vương Động tầng trệt dưới vượt mặt Giới Lưu Phong (192,207)
   [Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Động tầng 1)
  • Sau Khi vượt mặt Giới Lưu Phong trở lại Đại Lý bắt gặp Mạc Sầu (182,198)
  Cấp 40 Trở Lên
  • Đến Dương Châu bắt gặp Hạ Vô Thư (212,195)
  • Sau bại cho tới Điểm Thương Động tầng 3 vượt mặt Tử Đao Hiệp (194,190)
   [Đại Lý -> Điểm Thương Sơn -> Điểm Thương Động -> Tầng 1 -> Tầng 2 -> Tầng 3)
  • Sau Khi vượt mặt Tử Đao Hiệp trở lại Đại Lý bắt gặp Mạc Sầu (182,198)
  Cấp 50 Trở Lên
  • Đến Lâm An lần bắt gặp Mạnh Phàm (203,187)
  • Sau bại cho tới Hưởng Thủy Động tiến công Oán Độc (264,207)
   [Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Hưởng Thủy Động]
  • Sau Khi chi tiêu khử Oán Độc trở lại Lâm An bắt gặp Mạnh Phàm (203,187)
  Cấp 60 Trở Lên
  • Đến Tương Dương -> Nha Môn Tương Dương vượt mặt Thần Bế Tắc Nam Nhân (211,195)
  • Sau Khi chi tiêu khử Thần Bế Tắc Nam Nhân trở lại Đại Lý bắt gặp Mạc Sầu (182,198)
  Về bắt gặp Long Ngũ (ở những thôn) -> Nhấp vô Long Ngũ -> Ta mong muốn thực hiện trọng trách Chính Tuyến cấp cho trăng tròn -> Hoàn trở thành nhiệm vụ

  Xem thêm: content creator la gi

  Nhiệm Vụ Chính Tuyến - Trung Lập: Câu Chuyện Lâm Uyên Nhai

  • Điều khiếu nại nhận nhiệm vụ: Cần 15 vạn nhằm nhận trọng trách.
  Nhiệm Vụ Cấp Độ Thực Hiện Nhiệm Vụ
  Chính Tuyến - Trung Lập: Câu Chuyện Lâm Uyên Nhai Cấp trăng tròn Trở Lên
  • Đến Biện Kinh bắt gặp Phó Nam Băng(212,197)
  • Sau bại tiếp cận La Tiêu Sơn vượt mặt Ninh Tướng Quân (254,172)
   [Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> La Tiêu Sơn]
  • Sau Khi chi tiêu khử Ninh Tướng Quân trở lại Biện Kinh bắt gặp Phó Nam Băng (212,197)
  Cấp 30 Trở Lên
  • Đến Biện Kinh bắt gặp Phó Nam Băng (212,197)
  • Sau bại cho tới Khoái Hoạt Lâm tiến công Lưu Thiện Tượng (201,199)
   [Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm]
  • Đánh bại Lưu Thiện Tượng trở lại Biện Kinh bắt gặp Phó Nam Băng (212,197)
  Cấp 40 Trở Lên
  • Đến Biện Kinh bắt gặp Phó Nam Băng (212,197)
  • Sau bại cho tới Thúy Yên Môn bắt gặp Lệ Thu Thủy (43,84)
   [Đại Lý -> Thúy Yên Môn]
  • Tiếp bại cho tới Kinh Hoàng Động giết mổ Từ Tự Lực (181,214)
   [Thành Đô -> Kiếm Các Tây Nam -> Kinh Hoàng Động]
  • Sau Khi chi tiêu khử Từ Tự Lực trở lại Thúy Yên Môn bắt gặp Lệ Thu Thủy (43,84)
  Cấp 50 Trở Lên
  • Đến Biện Kinh bắt gặp Phó Nam Băng (212,197)
  • Sau bại cho tới Thiên Vương Bang bắt gặp Độc Điếu Tẩu (205,199)
   [Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Ga Tàu -> Thuyền Phu -> Đi Đến Thiên Vương Đảo]
  • Đến Mê Cung Động Đình Hồ tiến công Độc Điếu Tẩu (199,206)
   [Thiên Vương Đảo -> Mê Cung Động Đình Hồ]
  • Sau Khi vượt mặt Độc Điếu Tẩu trở lại Biện Kinh bắt gặp Phó Nam Băng (212,197)
  Cấp 60 Trở Lên
  • Đến Biện Kinh bắt gặp Phó Nam Băng (212,197)
  • Sau bại cho tới Thiếu Lâm Tự bắt gặp Đại sư Không Tịch (221,177)
   [Biện Kinh -> Thiếu Lâm Tự]
  • Tiếp cho tới ra đi cổng sau Thiếu Lâm Tự, tiếp cận tọa chừng (218,166) vượt mặt Không Tịch Đại Sự
  • Đánh bại Không Tịch Đại Sư trở lại Biện Kinh bắt gặp Phó Nam Băng (212,197)
  Về bắt gặp Long Ngũ (ở những thôn) -> Nhấp vô Long Ngũ -> Ta mong muốn thực hiện trọng trách Chính Tuyến cấp cho trăng tròn -> Hoàn trở thành nhiệm vụ

  Nhiệm Vụ Chính Tuyến - Tà Phái: Long Khí Chi Họa

  Xem thêm: tro choi o chu bang powerpoint

  • Điều khiếu nại nhận nhiệm vụ: Cần 15 vạn nhằm nhận trọng trách.
  Nhiệm Vụ Cấp Độ Thực Hiện Nhiệm Vụ
  Chính Tuyến - Tà Phái: Long Khí Chi Họa Cấp Độ trăng tròn Trở Lên
  • Long Ngũ bảo các bạn cho tới Chu Tiên Trấn bắt gặp Vân Nhi (215,198)
   [Biện Kinh - Chu Tiên Trấn]
  • Sau bại tiếp cận Lâm An bắt gặp Thái Công Công (203,200) lấy Thiên Hương Ngọc Chỉ Cao.
  • Thái Công Công nhờ các bạn lên đường tiến công Tiểu Kỳ Nhi (226,205) ở Phục Ngưu Sơn Đông
   [Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn]
  • Sau Khi lấy được Kim Phật trở lại bắt gặp Lâm An bắt gặp Thái Công Công (203,200)
  • Tiếp cho tới về Chu Tiên Trấn bắt gặp Vân Nhi (215,198) triển khai xong trọng trách.
  Cấp Độ 30 Trở Lên
  • Đến Dương Châu bắt gặp Tiêu Sư (199,194)
  • Sau bại tiếp cận Thanh Thành Sơn tiến công Hạ Hầu Phục (338,246)
   [Thành Đô -> Thanh Thành Sơn]
  • Đánh bại được Hạ Hầu Phục trở lại Chu Tiên Trấn bắt gặp Vân Nhi (215,198)
  • Sau bại đem theo đuổi 1 vạn lượng bạc cho tới Long Tuyền Thôn bắt gặp Phó Lôi Thư (199,203).
  • Lên lối đi cho tới Ngũ Độc Giáo vào Mạc Thù Trại gặp Mặc Thù Hương Chủ (186,195)
   [Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> Ngũ Độc Giáo]
  • Quay về Long Tuyền Thôn hội ngộ Phó Lôi Thư (199,203)
  Cấp Độ 40 Trở Lên
  • Lên Võ Đang Phái vô Phụ Mẫu Điện bắt gặp Đào Thạch Môn (203,194)
   [Tương Dương -> Võ Đang Phái]
  • Sau bại tiếp cận Thục Cương Sơn chi tiêu khử thương hiệu võ lâm bại hoại Tiêu Vô Thường (243,200)
   [Dương Châu -> Thục Cương Sơn]
  • Sau Khi vượt mặt Tiêu Vô Thường lấy được địa đồ vật quay trở về Võ Đang phó mang đến Đào Thạch Môn (203,194)
  • Tiếp cho tới về Long Tuyền Thôn hội ngộ Phó Lôi Thư (199,203)
  • Sau bại tiếp cận Biện Kinh bắt gặp Như Ngọc (210,196)
  Cấp Độ 50 Trở Lên
  • Đến Biện Kinh bắt gặp Như Ngọc (210,196)
  • Sau bại cho tới Biện Kinh gặp Trần Tam chỉ bảo (219,187)
  • Tiếp bại lên đường Nhạn Đãng Sơn chi tiêu khử đạo tặc Lục Phi (74,191)
   [Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> Nhạn Đãng Sơn]
  • Sau Khi khử đạo tặc Lục Phi trở lại Biện Kinh bắt gặp Trần Tam chỉ bảo (219,187)
  • Đi vô Thiết Tháp Biện Kinh Tầng 3 vượt mặt tướng tá Đồ Đan Đại Nhân (211,189)
  • Sau bại cho tới Thiên Nhẫn Giáo bắt gặp Đoạn Mộc Duệ (225,199)
   [Biện Kinh -> Thiên Nhẫn Giáo -> Tầng 2 Thiên Nhẫn Giáo -> Tầng 3 Thiên Nhẫn Giáo]
  • Tiếp cho tới lên đường Long Môn Trấn bắt gặp Đoạn Mộc Thanh (251,280)
   [Phượng Tường -> Long Môn Trấn]
  Cấp Độ 60 Trở Lên
  • Về Long Môn Trấn bắt gặp Đoạn Mộc Thanh (215,280)
  • Đi cho tới Linh Cốc Động vượt mặt Anh hùng kháng Kim Liêu Định (193,196)
   [Dương Châu -> Thục Cương Sơn -> Linh Cốc Động]
  • Sau Khi vượt mặt Anh hùng kháng Kim Liêu Định, quay trở về Long Môn Trấn bắt gặp Đoạn Mộc Thanh (215,280).
  Về bắt gặp Long Ngũ (ở những thôn) -> Nhấp vô Long Ngũ -> Ta mong muốn thực hiện trọng trách Chính Tuyến cấp cho trăng tròn -> Hoàn trở thành nhiệm vụ