kinh tieng anh la gi

Phép dịch "kinh" trở thành Tiếng Anh

sutra, prayer, faugh là những bạn dạng dịch tiên phong hàng đầu của "kinh" trở thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Bần tăng tiếp cận Tây Trúc thỉnh kinh là tu luyện trở thành Phật. ↔ I'm going west to tướng find sutras and cultivate myself.

Bạn đang xem: kinh tieng anh la gi

 • a text in Hinduism or Buddhism.

  Bần tăng tiếp cận Tây Trúc thỉnh kinh là tu luyện trở thành Phật.

  I'm going west to tướng find sutras and cultivate myself.

 • Cha với tiếng cầu kinh nào là không?

  I mean, there must be a prayer you can say.

  • sicken
  • horrible
  • blessing
  • prayer-book
  • the bible canal
  • capital city
 • Glosbe

 • Google

 • Sutra

  Đó cũng chính là số quyển kinh sách nhập kho Phật Kinh.

  That's also the number of sutras of Canon Buddha

 • business studies

 • Sandhinirmocana Sutra

 • Bible · bible

 • pekinese · pekingese

 • scriptural

 • academic art

 • Ten Stages Sutra

Anh Swingle nói: “Đến trên đây và vứt thời giờ đi ra nghe giảng là một trong kinh nghiệm thực hiện chúng ta khiêm nhượng. Khi rời ngoài điểm trên đây, chúng ta được chuẩn bị đảm bảo chất lượng rất nhiều nhằm tôn vinh Đức Giê-hô-va”.

“It is a humbling experience to tướng come here and spend time listening to tướng instruction,” Brother Swingle said, adding: “You go away from here much better equipped to tướng magnify Jehovah.”

Chúng tao đã cho thấy rõ rệt cơ hội vận dụng câu Kinh Thánh qua loa những cơ hội nào?

In what ways can we make clear the application of scriptures we read?

Ở đấy, bọn chúng học tập cách sử dụng và tôn trọng Kinh Thánh cũng tựa như các ấn phẩm dựa vào Kinh Thánh.

There, they learn to tướng use and respect the Bible and Bible-based literature.

Hơn nữa, thời hạn trả vốn liếng hạn chế trong mỗi năm mới gần đây vì thế một trong những nâng cấp như hiệu suất pin mặt mũi trời và những tiến độ phát triển kinh tế rộng lớn.

Moreover, the payback time decreased in the recent years due to tướng a number of improvements such as solar cell efficiency and more economic manufacturing processes.

Mục chi của trào lưu là nhằm rửa sạch chủ yếu trị, kinh tế, tổ chức triển khai, và hệ tư tưởng (bốn dọn dẹp).

The goal of the movement was to tướng cleanse politics, economy, organization, and ideology (the four cleanups).

Kinh Thánh cảnh giác: “[Dù kẻ phỉnh gạt] rằng ngọt-nhạt, thì chớ tin”.—Châm-ngôn 26:24, 25.

“Although [the deceptive talker] makes his voice gracious,” the Bible warns, “do not believe in him.” —Proverbs 26:24, 25.

4 Dù dành hết thời gian, chúng ta với phát âm Kinh-thánh sản phẩm tuần như tiếng ý kiến đề nghị nhập công tác Trường Thánh chức Thần quyền không?

4 Despite your busy schedule, are you keeping up with the suggested weekly Bible reading outlined in the Theocratic Ministry School Schedule?

Nhiều người trung thực vì thế nghe được tin tốt và vẫn chính thức học hỏi và chia sẻ Kinh Thánh.

Many sincere ones have thus heard the good news and have started to tướng study the Bible.

Ngày 29 mon 5 năm năm trước, Nga, Belarus và Kazakhstan đã ký kết kết hiệp ước xây dựng Liên minh kinh tế Á Âu theo gót mặc định của EU, nhưng mà với hiệu suất cao từ thời điểm ngày 01.01.2015.

Xem thêm: sp là gì

On 29 May năm trước, Russia, Belarus, and Kazakhstan signed a treaty to tướng create a Eurasian Economic Union which created a single economic space of 170,000,000 people and came into effect in January năm ngoái.

Chúng tôi thức dậy kể từ sáng sủa sớm và chính thức một ngày với những ý tưởng phát minh linh nghiệm, bằng phương pháp kiểm tra câu Kinh-thánh thường ngày.

We wake up early in the morning and start off our day on a spiritual note by considering a daily Bible text.

Ngoài đi ra, con chuột loại thông tin chúng ta tình Khi nó hiện nay đang bị động kinh bằng phương pháp huýt sáo qua loa mũi.

In addition, a female alerts males she is in estrus by whistling through her nose.

Ngày ni, việc vận dụng câu Kinh-thánh ở I Cô-rinh-tô 15:33 rất có thể gom tất cả chúng ta theo gót xua đuổi tuyến đường đạo đức nghề nghiệp như vậy nào?

How can the application of 1 Corinthians 15:33 help us to tướng pursue virtue today?

Tuy nhiên, việc mò mẫm hiểu Kinh Thánh kỹ lưỡng đã hỗ trợ tôi vun trồng tình chúng ta quan trọng với Cha của Chúa Giê-su là Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

However, my careful study of the Bible helped bầm to tướng develop a close friendship with Jesus’ Father, Jehovah God.

Chúng tao vẫn với hàng loạt kính thiên văn tồn bên trên sẵn bên trên những ngọn núi Andes ở Chile, và sớm thôi sẽ tiến hành bổ sung cập nhật vì như thế hàng loạt kĩ năng mới nhất xứng đáng kinh ngạc.

We have an array of existing telescopes already, in the Andes mountains in Chile, and that's soon to tướng be joined by a really sensational array of new capability.

Việc học hỏi và chia sẻ Kinh-thánh cá thể và những ấn phẩm của Hội rất có thể giúp cho bạn hiểu ra Đức Giê-hô-va rộng lớn.

(Psalm 25:4) Personal study of the Bible and of the Society’s publications can help you become better acquainted with Jehovah.

Thụ thể ghép cặp G protein và G protein hoạt động và sinh hoạt cùng với nhau nhằm truyền tín hiệu từ không ít hooc môn, hóa học dẫn truyền thần kinh và những nguyên tố báo hiệu không giống.

G protein-coupled receptor and G proteins working together transmit signals from many hormones, neurotransmitters, and other signaling factors.

Kinh Thánh nói: “Hãy trao gánh-nặng ngươi mang lại Đức Giê-hô-va, Ngài tiếp tục nâng-đỡ ngươi; Ngài tiếp tục chẳng phải cho những người công-bình bị rúng-động”.

The Bible states: “Throw your burden upon Jehovah himself, and he himself will sustain you.

Tôi tạ ơn Đức Giê-hô-va là ngài gia tăng kĩ năng tâm lý của tôi, vậy cho nên qua loa bao trong năm này những điều kinh hoàng nhưng mà tôi trải đời đang không phân phối tư tưởng của tôi.

I am thankful to tướng Jehovah that he strengthened my thinking ability, ví that the horrors that I experienced have not dominated my thoughts throughout the years.

Chúng chính thức thường xuyên biệt hóa nhằm trở nên những tế bào thần kinh, cơ, domain authority và những loại không giống.

Soon the cells began to tướng differentiate, or specialize, to tướng become nerve cells, muscle cells, skin cells, and ví forth.

Kinh nghiệm của Sép-na dạy dỗ anh chị điều gì về sự việc sửa dạy dỗ tới từ Đức Chúa Trời?

What has Shebna’s experience taught you about God’s discipline?

Một anh trưởng lão nhiều kinh nghiệm đã nhận được xét: “Thật vậy, tất cả chúng ta ko đạt được sản phẩm gì bao nhiêu nếu như chỉ quở trách móc đồng đội nhưng mà thôi”.

As one experienced elder remarked: “Really, you vì thế not accomplish much if you merely scold the brothers.”

8 Kinh-thánh nói tới những sự cung ứng ấy: “Đức Chúa Trời thấy những việc Ngài đã từng thiệt vô cùng tốt-lành” (Sáng-thế Ký 1:31).

8 Regarding what was provided, the Bible relates: “God saw everything he had made and, look! it was very good.”

Trong nhiều thế kỷ sau, toàn bộ cơ thể ko biết Kinh Thánh và người nhận bản thân là môn đồ vật Chúa Giê-su đều không tồn tại “sự nắm vững thật”.

2:1-3) For centuries thereafter, “the true knowledge” was far from abundant not only among those who knew nothing of the Bible but also among professed Christians.

Trái lại, Bách khoa tự động điển văn hoa Kinh Thánh, thần học tập và giáo hội (Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature) của nhị người sáng tác McClintock và Strong viết: “Ai Cập thượng cổ là dân tộc bản địa Đông Phương độc nhất ko gật đầu đồng ý việc nhằm râu”.

In contrast, “the ancient Egyptians were the only Oriental nation who objected to tướng wearing the beard,” says McClintock and Strong’s Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature.

Thật kinh ngạc, chu vi của kim tự động tháp này, gần như là hắn hệt với Đại Kim Tự Tháp ở Gizah.

Incredibly, this pyramid's perimeter, is virtually the same as that of the Great Pyramid of Gizah.

Xem thêm: capital expenditures la gi