y tai ngon ngoai la gi

Tra cứu vớt Từ điển Tiếng Việt - từ: ý bên trên ngôn ngoại

ý bên trên ngôn nước ngoài Thâm thuý, ý ở ngoài câu nói., ngoài ngôn từ, tự động ngẫm tự động suy mới nhất hiểu thấu: Thơ Hồ Chủ tịch câu nói. không nhiều ý nhiều, ý bên trên ngôn nước ngoài.
Nguồn tham lam khảo: Đại Từ điển Tiếng Việt
ý bên trên ngôn nước ngoài ng (H. tại: ở ngôn, lời; ngoại: ngoài .- Nghĩa đen: ý ở ngoài lời) Chỉ điều gì bản thân ko thổ lộ, tuy nhiên người nghe cần tự động hiểu lấy: Trong thời nằm trong Pháp, giáo viên giảng bài xích ngụ ngôn: Con chó sói và con cái chiên non, tuy nhiên ý bên trên ngôn nước ngoài là thầy ham muốn nói đến việc sự áp bức của bọn đế quốc so với dân chúng tớ.
Nguồn tham lam khảo: Từ điển - Nguyễn Lân

* Từ tham lam khảo:

Bạn đang xem: y tai ngon ngoai la gi

ý thủ đan điền

ý thức

ý thức hệ

ý tình

ý trung nhân

* Tham khảo ngữ cảnh

* Từ đang được tra cứu vớt (Ý nghĩa của kể từ, giải nghĩa từ): ý bên trên ngôn nước ngoài

* Xem thêm: Từ điển Giúp hiểu Nôm và Hán Việt