XA EM KỶ NIỆM

 - 
*Bạn đang xem: Xa em kỷ niệm

Ngày ta yêu nhau mùa thu đến gồm lá thu rơi Đôi ta bước với mọi người trong nhà không nói năng chi Tim yêu đựng chan. Rồi thu trôi qua ngày đông trắng xóa tuyết bên trên cao Đôi ta đã xa nhau câu nói yêu thương hiện nay đã xa rồi. ĐK Em yêu thương ơi, tình nầy dâng hết đến em cùng với bao mặn nồng. Trong trái tim yêu riêng rẽ anh chỉ bao gồm biết em, yêu thương em trọn đời. Em yêu ơi, tình dù phân cách với em, Anh xin một đời. Anh yêu thương em, anh xin yêu mãi chỉ em riêng biệt em nhưng thôi. Nhớ phần đông lúc đắm đuối mặt nhau, em yêu ni xa rồi. Nhớ mọi lúc quấn quýt mặt nhau, nay riêng anh lẻ loi. Về trong cô đơn ngày thu đến vẫn lá thu rơi Anh vẫn bước long dong trên lá thu xưa Tim nhức xót xa. Giờ đồng hồ em nơi đâu mua đông gió rét mướt quá thê lương Đâu đây gồm dư âm ánh nhìn đôi môi hiện nay đã xa rồi.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Bảng Ngọc Bard Mùa 12 Và Cách Lên Đồ Mạnh Nhất, Hướng Dẫn Cách Chơi Lên Đồ Bard

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Constraints Là Gì ? Nó Được Áp Dụng Ra Sao Vào Thiết Kế? Nó Được Áp Dụng Ra Sao Vào Thiết Kế

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.