vương gia vương phi lại chạy trốn

 • Reads 831,925
 • Votes 39,343
 • Parts 51

Complete, First published Jun 25, 2020

Bạn đang xem: vương gia vương phi lại chạy trốn

Table of contents

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 3: Vương gia hắn ở đâu?

  Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 4: Huynh đài bên trên cây.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 5: Lính trông coi đẹp mắt trai.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 6: Ám vệ ca chất lượng tốt bụng.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 7: Chịu trách móc nhiệm.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 10: Người ở đầu cuối.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 15: Tiệc vô cung.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 21: Cô tớ sai trước.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

  Xem thêm: quán cơm tùy hưu

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 31: Đòi lại công bình.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 34: Thiên Bình quốc.

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 45: Đơn dung dịch bị tráo

  Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Chap 50: Kết đôn đốc hoàn toàn vẹn

  Wed, Sep 22, 2021

  Xem thêm: truyện trò chơi chinh phục

 • Ngoại truyện I: Tử Lâm và Tiểu Lan

  Wed, Sep 22, 2021

Author: Mono0903
  Thể loại: đam mỹ, sủng ngọt, sống chết văn, HE. 
  Beta: 19/05/2022
  
  "Tiểu Lan, em chớ xua theo đòi tớ nữa."
  
  "Vương phi, ko được, người mau trở lại."
  
  "Vương phi, người ko được trèo tường, nguy nan lắm."
  
  "Tiểu Lan, em thấy hồng hạnh đẹp mắt ko, tất cả chúng ta tách phủ cút."
  
  "Lục vương vãi gia, vương vãi phi chạy trốn rồi."
  
  Jeon Jungkook cậu xuyên ko rồi. Cậu không thích trở thành truất phế vật vương vãi phi, cậu mong muốn ngao du thiên hạ. Cổ đại, tớ cho tới phía trên...
  
  Don't reup, gửi ver, edit. Thanks!

#3yoongi