vạn yêu chi tổ

Tác giả: Cô Độc Phiêu Lưu
Thể loại: Tiên Hiệp
Loại: Truyện convert,VIP
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt nghe:
20699
Giọng nam: 50 tập

Bạn đang xem: vạn yêu chi tổ

– Bạch hổ mụ mụ, muội muội và ban lan hổ đệ đệ bị người tróc đi làm việc linh thú, thực hiện mang lại Đế Thích Thiên ân oán hận người tu chân ko thôi, cố chí tu hành nhằm lên đường cứu vãn mụ mụ nằm trong đệ muội.
Trong hành trình dài cứu vãn mụ mụ, thì hắc hổ cũng nhân tiện bành trướng quyền năng, hàng phục thầy thuốc tinh nghịch, hầu tinh nghịch, ưng tinh nghịch, xà tinh… về thực hiện đàn em.

Câu cửa ngõ mồm là: Hàng phục hoặc là chết!!!

Đang nghe:

Nghe tiếp:    

1:

Tap 001 - 06:27:33

2:

Tap 002 - 06:36:00

3:

Tap 003 - 05:32:07

4:

Tap 004 - 05:14:00

5:

Tap 005 - 05:09:59

6:

Tap 006 - 05:14:31

7:

Tap 007 - 05:22:44

8:

Tap 008 - 05:36:23

9:

Tap 009 - 04:59:13

10:

Tap 010 - 05:01:35

11:

Tap 011 - 05:15:55

12:

Tap 012 - 05:17:39

13:

Tap 013 - 05:02:14

14:

Tap 014 - 05:02:03

15:

Tap 015 - 04:40:53

16:

Tap 016 - 05:34:51

17:

Tap 017 - 06:29:24

18:

Tap 018 - 04:56:38

19:

Tap 019 - 04:26:10

20:

Tap 020 - 04:43:28

21:

Tap 021 - 04:27:54

22:

Tap 022 - 04:20:34

23:

Tap 023 - 04:35:19

24:

Tap 024 - 04:09:43

25:

Tap 025 - 03:55:46

26:

Tap 026 - 04:15:01

Xem thêm: ta tu có thể là giả tiên

27:

Tap 027 - 04:18:24

28:

Tap 028 - 04:20:00

29:

Tap 029 - 03:53:54

30:

Tap 030 - 04:01:27

31:

Tap 031 - 04:18:44

32:

Tap 032 - 04:18:47

33:

Tap 033 - 04:04:04

34:

Tap 034 - 04:07:23

35:

Tap 035 - 04:20:46

36:

Tap 036 - 04:17:48

37:

Tap 037 - 04:08:54

38:

Tap 038 - 04:29:31

39:

Tap 039 - 04:14:30

40:

Tap 040 - 04:11:56

41:

Tap 041 - 04:07:29

42:

Tap 042 - 04:17:15

43:

Tap 043 - 04:24:11

44:

Tap 044 - 04:20:31

45:

Tap 045 - 04:11:37

46:

Tap 046 - 04:27:28

47:

Tap 047 - 04:20:57

48:

Tap 048 - 04:12:25

49:

Tap 049 - 04:02:03

50:

Tap 050 - 04:03:47

1:

Tap 001

2:

Tap 002

Xem thêm: đọc truyện toàn chức pháp sư

3:

Tap 003

Truyện Vạn Yêu Chi Tổ Audio nằm trong chuyên mục Tiên Hiệp của người sáng tác Cô Độc Phiêu Lưu. Truyện được lấy mối cung cấp kể từ Truyện convert, VIP và Hoàn trở thành với số luyện là 50. Các chúng ta sở hữu hiểu những chuyên mục không giống của truyện Vạn Yêu Chi Tổ bên trên đây: