UNITED STATES OF AMERICA LÀ GÌ

 - 
the United States of America, a nation consisting of 50 states, all but one (Hawaii) in North America


Bạn đang xem: United states of america là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ hit.edu.vn.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một giải pháp tự tín.


*

*

Trang nhật ký kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*Xem thêm: Help Lỗi No Pen And Touch Là Gì, Why Touch Screen Technology

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hit.edu.vn English hit.edu.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Mạng Thủy Hợp Với Mệnh Thủy Khắc Mệnh Gì ? Mệnh Nào? Mệnh Thủy Khắc Mệnh Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語