TƯƠNG CUỐI CHIÊU THÁP THÍ LUYỆN NƯỚC NGỤY

 - 

khi thành chủ đề nghị đạt đẳng cấp và sang trọng 75 trở lên, khối hệ thống game Ngọa Long sẽ tự động mở Tháp Thí Luyện.Bạn vẫn xem: giải đáp chơi nước thục nên chiêu chiêu tập tướng nào, những đội hình khuyến cáo nước thục
Bạn đang xem: Tương cuối chiêu tháp thí luyện nước ngụy

*

Khi vào Tháp Thí Luyện, những thành chủ bước đầu chọn tầng nhằm vượt.

1: Tháp. 2: Số tầng đang vượt. 3: Số Thí Luyện Lệnh sót lại (mỗi lần thừa yêu mong 3 Thí Luyện Lệnh, hoàn toàn có thể kiếm Thí Luyện Lệnh bằng cách đánh Quân Đoàn trong các Phó Bản). 4: Trận Pháp của tầng chuẩn bị vượt: những thành chủ nên tìm hiểu thêm trước rồi bố trí đội hình kìm hãm để thừa tháp một cách dễ dàng nhất.
Xem thêm: Cách Làm Nấu Các Món Ngon Từ Thịt Dê Nấu Gì Ngon Nức Tiếng Ở Ninh Bình

*

Đây là danh sách toàn thể các võ tướng nhận thấy từ Tháp Thí Luyện nước Thục.

Số tầng Tướng khả năng Chức Hồn tướng thuộc tính cực hiếm tăng trưởng (sau những lần chuyển sinh) chỉ đạo Võ Trí lãnh đạo Võ Trí
5 Trần Đăng Nhục Mạ Mưu thần 100 79 65 80 1.8 2 2.5
10 Trương Nghị Ám Sát Thống lĩnh 400 76 73 75 2.2 2.8 1.8
10 Vương Doãn Li Gián Kỵ binh 1.000 64 57 89 2.2 1.8 2.5
15 Y Tịch Khích Lệ Mưu thần 1.500 56 44 73 2.3 1.9 1.8
15 Vương Dị Trị Liệu Mưu thần 2.000 56 54 82 2 1.9 2.3
20 Triệu Quảng Tật Xung Hùng sư 3.000 78 81 53 2.8 2.2 1.8
20 Phan Phượng Tự Hủy Cấm quân 5.000 69 82 50 1.7 2.2 1.8
25 Trương Tú Thư Kích Chiến tướng 7.500 82 72 62 2.8 2.3 2
30 Tưỡng Uyễn Cổn Thạch Quân sư 9.000 83 68 90 2.4 2.2 3
33 Hoàng Nguyệt Anh Ám Tế Quân sư 11.500 60 41 94 2 2 2.5
38 Khương Duy Ngự Giáp Quân sư 13.000 85 89 92 2.8 1.9 2.6
43 Mã Tốc Hống Viêm Trí tướng 15.000 64 65 89 1.5 1.7 3
48 Sa Ma Kha Cuồng Bạo Hùng sư 18.000 80 89 55 2 2.6 1.8
53 Mã Văn Lộc Phi Xạ Chiến tướng 22.000 80 91 59 2.4 2.2 2.3
58 Trương Phi Nộ Sát Tiên phong 28.000 83 98 45 2.3 3 1.6
58 Hoa Đà Cam Vũ Trí tướng 35.000 65 55 75 1.5 1.8 2
63 Bàng Thống Tử Điện Quân sư 48.000 80 45 98 2.1 1.9 2.9
68 Triệu Vân Đan Kỵ Tiên phong 60.000 88 96 78 2.3 2.6 1.8
73 Mã Siêu Phá Quân Hùng sư 80.000 91 97 56 2.4 2.6 1.8
78 Quan Vũ Yến Nguyệt Hùng sư 100.000 93 97 77 2.2 2.7 2.1
83 Gia cát Lượng Đông Phong Quân sư 120.000 92 53 100 2.9 2 3Xem thêm: Chơi Game Giải Cứu Bầy Cừu, Game Trí Tuệ, Game Giải Cứu Bầy Cừu 2

PREVIOUS

Vén màn kín đáo tại sao 'phi công trẻ' phù hợp 'lái máy bay bà già'?

NEXT

Tiếng chim sẻ mồi mp3


Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *