tướng công chết trận đã trở lại

Tướng công bị tiêu diệt trận tiếp tục trở lạii_icon13TƯỚNG CÔNG CHẾT TRẬN LẠI TRỞ LẠI

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả.

Bạn đang xem: tướng công chết trận đã trở lại

Editor: Linh.

Thể loại: Điền văn, 3s.

Couple: Lý Thanh Liễu ♥ Lâm Trạm

Giới thiệu:

Con lớn số 1 ở trong nhà địa công ty ở Lí gia câu mươi năm vừa qua bị tiêu diệt trận rơi ngôi trường, tro cốt không hề.

Mười năm tiếp theo, Lý Thanh Liễu nằm trong hắn kết minh thơm, nường tiếp tục sẵn sàng đoạn tâm lí thực hiện trái khoáy phụ cả đời.

Sau khi cưới tía mon, tướng tá công bị tiêu diệt trận của nường lại quay về.

****plop

Mục Lục

Chương 1  ♥  Chương 2  ♥  Chương 3  ♥  Chương 4  ♥  Chương 5

Chương 6  ♥  Chương 7  ♥  Chương 8  ♥  Chương 9  ♥  Chương 10

Chương 11  ♥  Chương 12  ♥  Chương 13  ♥  Chương 14  ♥  Chương 15

Chương 16  ♥  Chương 17  ♥  Chương 18  ♥  Chương 19

Chương trăng tròn ♥ Chương 21   Chương 22 .1 ♥  Chương 22 .2

Xem thêm: mối tình đầu của siêu sao

Chương 23  ♥  Chương 24  ♥  Chương 25

Chương 26  ♥  Chương 27  ♥  Chương 28  ♥  Chương 29  ♥  Chương 30

Chương 31  ♥  Chương 32  ♥  Chương 33  ♥  Chương 34  ♥  Chương 35

Chương 36  ♥  Chương 37  ♥  Chương 38  ♥  Chương 39  ♥  Chương 40

♥♥♥

Chương 41  ♥  Chương 42  ♥  Chương 43  ♥  Chương 44  ♥  Chương 45

Chương 46  ♥  Chương 47  ♥  Chương 48  ♥  Chương 49  ♥  Chương 50

Chương 51  ♥  Chương 52  ♥  Chương 53  ♥  Chương 54  ♥  Chương 55

Chương 56  ♥  Chương 57  ♥  Chương 58  ♥  Chương 59  ♥  Chương 60

Chương 61  ♥  Chương 62  ♥  Chương 63  ♥  Chương 64  ♥  Chương 65

Chương 66  ♥  Chương 67  ♥  Chương 68  ♥  Chương 69  ♥  Chương 70

Chương 71  ♥  Chương 72  ♥  Chương 73  ♥  Chương 74  ♥  Chương 75

Xem thêm: cao duy xâm lấn

☆°。。☆°。。°☆

Chương 076 | Chương 077 | Chương 078 | Chương 079 | Chương 080 Chương 081 |

Chương 082 | Chương 083 | Chương 084 | Chương 085 Chương 086 | Chương 087 |

Chương 088 | Chương 089 | Chương 090 Chương 091 | Chương 092 | Chương 093 |

Chương 094 | Chương 095 Chương 096

0801150402665812

HOÀN

♥♥♥