truyện nhất niệm vĩnh hằng

 • Reads 874,228
 • Votes 5,442
 • Parts 35

Complete, First published Apr 27, 2018

Bạn đang xem: truyện nhất niệm vĩnh hằng

Table of contents

 • Fri, Apr 27, 2018

 • Fri, Apr 27, 2018

 • Fri, Apr 27, 2018

 • Fri, Apr 27, 2018

 • Fri, Apr 27, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • XXII ( Chương 1051-1100 )

  Sat, Apr 28, 2018

  Xem thêm: long huyết chiến thần

 • XXIII ( Chương 1101-1150 )

  Sat, Apr 28, 2018

 • XXIV ( Chương 1151-1200 )

  Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • XXVI ( Chương 1251-1300 )

  Sat, Apr 28, 2018

 • XXVII ( Chương 1301-1350 )

  Sat, Apr 28, 2018

 • XXVIII ( Chương 1351-1400 )

  Sat, Apr 28, 2018

 • XXIX ( Chương 1401-1450 )

  Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • XXXI ( Chương 1501-1550 )

  Sat, Apr 28, 2018

 • XXXII ( Chương 1551-1600 )

  Sat, Apr 28, 2018

 • XXXIII ( Chương 1601-1650 )

  Sat, Apr 28, 2018

 • XXXIV ( Chương 1651-1700 )

  Sat, Apr 28, 2018

  Xem thêm: cô ngốc cởi áo ra

 • END ( Chương 1701-1714 + Extra )

  Sat, Apr 28, 2018

Tác giả: Nhĩ Căn
  Cùng tác giả: [Ngã Dục Phong Thiên - Tiên Nghịch - Cầu Ma - Tam Thốn Nhân Gian]
  Thể loại: Huyền Huyễn, Tiên Hiệp
  Tình trạng: FULL dịch ( 1714 chương )
  -----o0o-----
  Nhất niệm trở thành đại dương cả, nhất niệm hóa nương dâu.
  Nhất niệm trảm ngàn Ma, nhất niệm thịt vạn Tiên.
  
  Chỉ đem niệm của tớ... là Vĩnh hằng.
  ----oxo----
  ~~enjoy~~

#82huyềnhuyễn