truyện ngôn tình nữ phụ

Trong truyện Nữ Phụ, hero chủ yếu sẽ rất cần vật lộn nhằm dò xét lối sống sót vô trái đất của kiệt tác với thật nhiều rào cản trở ngại. Họ cần đương đầu với khá nhiều thách thức và nguy hại như tấn công nhau, tuyên chiến đối đầu với những hero phụ không giống nhằm giành lấy sự sinh sống, dò xét cơ hội rời xa những phái mạnh chủ yếu hoặc phái đẹp chủ yếu ghen tị tuông và tàn ác.

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai dữ Công Lược

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai dữ Công Lược

7.3/10

Bạn đang xem: truyện ngôn tình nữ phụ

5.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thiên Tuế Trản

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 96
Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chủ Cực Phẩm

Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chủ Cực Phẩm

7.4/10

17.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Chỉ Chỉ Bất Túy

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 76
Quân Hôn Phát Đường Quân Tẩu Đanh Đá Những Năm 80

Quân Hôn Phát Đường Quân Tẩu Đanh Đá Những Năm 80

7.6/10

14.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Khả Ái Tiểu Mang Quả

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 50
Xuyên Thành Vợ Trước Pháo Hôi Trong Niên Đại Văn

Xuyên Thành Vợ Trước Pháo Hôi Trong Niên Đại Văn

7.2/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Chi Ma Tô Tâm Đường

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Đông Phương

Chương 21
Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

8.3/10

1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Diep Son

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 36
Vai dữ Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

Vai dữ Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

7.6/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thấu Minh Thảo Môi

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Nữ Phụ

Chương 17
Nữ Phụ Trà Xanh Hôm Nay Cũng Đang Kinh Doanh

Nữ Phụ Trà Xanh Hôm Nay Cũng Đang Kinh Doanh

8.1/10

1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Kiến Kình Lạc

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Khác, Bách Hợp, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 7
Sau Khi Biến Nam Chính Thành Mèo Tôi Chiến Thắng Nhân Sinh

Sau Khi Biến Nam Chính Thành Mèo Tôi Chiến Thắng Nhân Sinh

7.8/10

1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hữu Thỏ Hàn Giang

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 20
Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Muốn Chết

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Muốn Chết

7.3/10

11.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoãn Quy Hĩ

Thể loại: Mạt Thế, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 283
Tất Cả Mọi Người Đều Nghĩ Thiên Kim Giả Có Nỗi Khổ Mà Không Nói

Tất Cả Mọi Người Đều Nghĩ Thiên Kim Giả Có Nỗi Khổ Mà Không Nói

7.8/10

4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tô Mộng Kỳ

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Bách Hợp, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 53
Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

7.6/10

17.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Yêu Hoàng

Thể loại: Dị Giới, Mạt Thế, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 852
Kim Nhật Nghi An Hòa

Kim Nhật Nghi An Hòa

8.3/10

1K

Trạng thái: Full

Tác giả: Thị Thị Như Ý Aaa

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 4
Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai dữ Công Lược

C96

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai dữ Công Lược

7.3/10

5.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chủ Cực Phẩm

C76

Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chủ Cực Phẩm

7.4/10

17.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Quân Hôn Phát Đường Quân Tẩu Đanh Đá Những Năm 80

C50

Quân Hôn Phát Đường Quân Tẩu Đanh Đá Những Năm 80

7.6/10

14.7K

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu

Xem thêm: dụ hôn vô tận tương tư

Xuyên Thành Vợ Trước Pháo Hôi Trong Niên Đại Văn

C21

Xuyên Thành Vợ Trước Pháo Hôi Trong Niên Đại Văn

7.2/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

C36

Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

8.3/10

1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Vai dữ Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

C17

Vai dữ Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

7.6/10

1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Nữ Phụ Trà Xanh Hôm Nay Cũng Đang Kinh Doanh

C7

Nữ Phụ Trà Xanh Hôm Nay Cũng Đang Kinh Doanh

8.1/10

1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Sau Khi Biến Nam Chính Thành Mèo Tôi Chiến Thắng Nhân Sinh

C20

Sau Khi Biến Nam Chính Thành Mèo Tôi Chiến Thắng Nhân Sinh

7.8/10

1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Muốn Chết

C283

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Muốn Chết

7.3/10

11.7K

Thể loại: Mạt Thế, Ngôn Tình

Tất Cả Mọi Người Đều Nghĩ Thiên Kim Giả Có Nỗi Khổ Mà Không Nói

C53

Tất Cả Mọi Người Đều Nghĩ Thiên Kim Giả Có Nỗi Khổ Mà Không Nói

7.8/10

4.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

C852

Nữ Phụ Pháo Hôi Mạnh Mẽ Phản Công

7.6/10

17.9K

Thể loại: Dị Giới, Mạt Thế

Kim Nhật Nghi An Hòa

C4

Kim Nhật Nghi An Hòa

8.3/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai dữ Công Lược

7.3/10

Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chủ Cực Phẩm

7.4/10

Quân Hôn Phát Đường Quân Tẩu Đanh Đá Những Năm 80

7.6/10

Xuyên Thành Vợ Trước Pháo Hôi Trong Niên Đại Văn

7.2/10

Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

8.3/10

Vai dữ Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

7.6/10

Nữ Phụ Trà Xanh Hôm Nay Cũng Đang Kinh Doanh

8.1/10

Sau Khi Biến Nam Chính Thành Mèo Tôi Chiến Thắng Nhân Sinh

7.8/10

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Muốn Chết

7.3/10

Tất Cả Mọi Người Đều Nghĩ Thiên Kim Giả Có Nỗi Khổ Mà Không Nói

7.8/10

Kim Nhật Nghi An Hòa

8.3/10