truyện ngôn tình cổ đại hay

Tác phẩm Lượt hiểu Ngày update
HỌA QUỐC - QUY TRÌNH
Đang rời khỏi - Thập Tứ Khuyết
16842 4 months một tuần lễ
Đợi một loại hoa nở
Đang rời khỏi - Mai Tuyền
76607 10 months một tuần lễ
Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết
Đang rời khỏi - Hoãn Quy Hĩ
39251 10 months 3 tuần
Lưỡng triều hoàng hậu
Đang rời khỏi - Mộc Lan Trắng
157168 hai năm 6 months
Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!
Ngưng - Hương Tiêu Bất Nã Nã
36510 3 năm 1 tháng 1 mon
Bách Hoa Tàn
Đang rời khỏi - Dương Nhi
12698 3 năm 5 months
Quái Phi Thiên Hạ
Đang rời khỏi - Cẩm Hoàng
1862862 3 năm 9 months
Mệnh Phượng Hoàng (Toàn tập)
Hoàn (full) - Hoại Phi Vãn Vãn
209284 4 năm 6 months
Làm Nô
Đang rời khỏi - Cuồng Thượng Gia Cuồng
79595 4 năm 7 months
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
Đang rời khỏi - Tây Trì Mi
87657 4 năm 8 months
Ép Khô Nam Phụ
Đang rời khỏi - Khanh Uyển Uyển Uyển
6730 4 năm 8 months
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
110885 4 năm 8 months
Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
89187 4 năm 8 months
Ngự Yêu
Đang rời khỏi - Cửu Lộ Phi Hương
120359 4 năm 8 months
Thần vương vãi độc phi: Thiên tài luyện đan sư [C]
Hoàn (full) - Dạ Phong Yêu
434390 4 năm 8 months
Có Tòa Hương Phấn Trạch
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
72978 4 năm 8 months
Cuộc Sống Mới Của Đường Uyển
Hoàn (full) - Du Đăng
133108 4 năm 8 months
Cuộc Sống Tại Bắc Tống
Hoàn (full) - A Muội
247364 4 năm 8 months
Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu) [C]
Hoàn (full) - Phượng Quỳnh
4287936 4 năm 8 months
Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu
Hoàn (full) - Chu Tiếu Y
70945 4 năm 8 months
Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư
Đang rời khỏi - Tô Tiểu Noãn
627735 4 năm 8 months
Thất Gia
Hoàn (full) - Priest
73242 4 năm 8 months
Thiên Nhai Khách
Hoàn (full) - Priest
68054 4 năm 8 months
Quỷ Giá
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
18480 4 năm 8 months
Phu Thê Nhà Nghèo
Đang rời khỏi - Lão Nạp Bất Đổng Ái
58611 4 năm 9 months
Dạ Hành Ca
Hoàn (full) - Tử Vi Lưu Niên
99627 4 năm 9 months
Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần
Hoàn (full) - Tô Nhị Khuyết
105061 4 năm 9 months
Bán Sơn Yên Vũ Quá Giang Hồ
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
3440 4 năm 9 months
Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Hoàn (full) - Lệ Tiêu
119123 4 năm 9 months
Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ
Hoàn (full) - Sinh Vật Đơn Bào
67928 4 năm 9 months
Ngồi Hưởng Tám Chồng
Hoàn (full) - Giản Hồng Trang
68588 4 năm 9 months
Họa Quốc
Hoàn (full) - Thập Tứ Khuyết
99406 4 năm 9 months
Hà tì Cũng Không Nhặt Rìu
Hoàn (full) - Ôn Tâm
34714 4 năm 9 months
Diện Thủ
Hoàn (full) - Nữ Vương Không Tại Nhà
63007 4 năm 9 months
Đào Nguyệt Mỹ Nhân
Hoàn (full) - Tâm Lam
14518 4 năm 9 months
Di Thu
Hoàn (full) - Phong Kinh Dương
3984 4 năm 9 months
Đoạn Tình Kết
Hoàn (full) - Thập Thế
6033 4 năm 9 months
Hạc Minh Giang Hồ
Hoàn (full) - Diệp Mạch
3648 4 năm 9 months
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
5784 4 năm 9 months
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi
Hoàn (full) - Tô Hành Nhạc
118358 4 năm 9 months
Làm Nhục Ca Ca
Hoàn (full) - Lam Cầm
3529 4 năm 9 months
Hạ Thủy Vô Ngấn - Hồi 1: A Sửu
Hoàn (full) - Phương Đông
2953 4 năm 9 months
Dường Như Cố Nhân Đến
Hoàn (full) - Khốn Khốn Khốn A
3174 4 năm 9 months
Nhiếp Hồn Vương Phi
Đang rời khỏi - Vân Khinh Nhiễm Nhiễm
79118 4 năm 9 months
Nhân Duyên Tiền Định
Đang rời khỏi - Mục Đề Hoàng Hoàng
65479 4 năm 9 months
Giữa Chốn Phù Dung
Đang rời khỏi - Bán Tụ Yêu Yêu
31473 4 năm 9 months
Độc Sủng Ngốc Hậu
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
233270 4 năm 9 months
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện toàn tập
Hoàn (full) - Lưu Liễm Tử
242941 4 năm 9 months
Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
Hoàn (full) - Hạ Tiểu Mạt
127188 4 năm 9 months
Tà Y
Hoàn (full) - Nguyên Viện
5167 4 năm 9 months