truyện ngôn tình cổ đại full

Tác phẩm Lượt phát âm Ngày update
HỌA QUỐC - QUY TRÌNH
Đang đi ra - Thập Tứ Khuyết
16273 3 months 3 tuần
Đợi một loại hoa nở
Đang đi ra - Mai Tuyền
76406 9 months 3 tuần
Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết
Đang đi ra - Hoãn Quy Hĩ
34184 10 months một tuần lễ
Lưỡng triều hoàng hậu
Đang đi ra - Mộc Lan Trắng
156918 hai năm 5 months
Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!
Ngưng - Hương Tiêu Bất Nã Nã
36382 3 năm 3 tuần
Bách Hoa Tàn
Đang đi ra - Dương Nhi
12647 3 năm 4 months
Quái Phi Thiên Hạ
Đang đi ra - Cẩm Hoàng
1855911 3 năm 9 months
Mệnh Phượng Hoàng (Toàn tập)
Hoàn (full) - Hoại Phi Vãn Vãn
208701 4 năm 6 months
Làm Nô
Đang đi ra - Cuồng Thượng Gia Cuồng
79288 4 năm 6 months
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
Đang đi ra - Tây Trì Mi
87415 4 năm 8 months
Ép Khô Nam Phụ
Đang đi ra - Khanh Uyển Uyển Uyển
6711 4 năm 8 months
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
110536 4 năm 8 months
Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
88884 4 năm 8 months
Ngự Yêu
Đang đi ra - Cửu Lộ Phi Hương
120038 4 năm 8 months
Thần vương vãi độc phi: Thiên tài luyện đan sư [C]
Hoàn (full) - Dạ Phong Yêu
433633 4 năm 8 months
Có Tòa Hương Phấn Trạch
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
72835 4 năm 8 months
Cuộc Sống Mới Của Đường Uyển
Hoàn (full) - Du Đăng
132993 4 năm 8 months
Cuộc Sống Tại Bắc Tống
Hoàn (full) - A Muội
247013 4 năm 8 months
Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu) [C]
Hoàn (full) - Phượng Quỳnh
4279343 4 năm 8 months
Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu
Hoàn (full) - Chu Tiếu Y
70696 4 năm 8 months
Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư
Đang đi ra - Tô Tiểu Noãn
626123 4 năm 8 months
Thất Gia
Hoàn (full) - Priest
72991 4 năm 8 months
Thiên Nhai Khách
Hoàn (full) - Priest
67741 4 năm 8 months
Quỷ Giá
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
18399 4 năm 8 months
Phu Thê Nhà Nghèo
Đang đi ra - Lão Nạp Bất Đổng Ái
58422 4 năm 8 months
Dạ Hành Ca
Hoàn (full) - Tử Vi Lưu Niên
99379 4 năm 8 months
Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần
Hoàn (full) - Tô Nhị Khuyết
104861 4 năm 8 months
Bán Sơn Yên Vũ Quá Giang Hồ
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
3355 4 năm 8 months
Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Hoàn (full) - Lệ Tiêu
118981 4 năm 8 months
Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ
Hoàn (full) - Sinh Vật Đơn Bào
67825 4 năm 8 months
Ngồi Hưởng Tám Chồng
Hoàn (full) - Giản Hồng Trang
68377 4 năm 8 months
Họa Quốc
Hoàn (full) - Thập Tứ Khuyết
99204 4 năm 8 months
Hà tì Cũng Không Nhặt Rìu
Hoàn (full) - Ôn Tâm
34590 4 năm 8 months
Diện Thủ
Hoàn (full) - Nữ Vương Không Tại Nhà
62912 4 năm 8 months
Đào Nguyệt Mỹ Nhân
Hoàn (full) - Tâm Lam
14489 4 năm 8 months
Di Thu
Hoàn (full) - Phong Kinh Dương
3933 4 năm 8 months
Đoạn Tình Kết
Hoàn (full) - Thập Thế
5964 4 năm 8 months
Hạc Minh Giang Hồ
Hoàn (full) - Diệp Mạch
3628 4 năm 8 months
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
5672 4 năm 8 months
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi
Hoàn (full) - Tô Hành Nhạc
118226 4 năm 9 months
Làm Nhục Ca Ca
Hoàn (full) - Lam Cầm
3399 4 năm 9 months
Hạ Thủy Vô Ngấn - Hồi 1: A Sửu
Hoàn (full) - Phương Đông
2915 4 năm 9 months
Dường Như Cố Nhân Đến
Hoàn (full) - Khốn Khốn Khốn A
3142 4 năm 9 months
Nhiếp Hồn Vương Phi
Đang đi ra - Vân Khinh Nhiễm Nhiễm
78903 4 năm 9 months
Nhân Duyên Tiền Định
Đang đi ra - Mục Đề Hoàng Hoàng
65210 4 năm 9 months
Giữa Chốn Phù Dung
Đang đi ra - Bán Tụ Yêu Yêu
31431 4 năm 9 months
Độc Sủng Ngốc Hậu
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
232732 4 năm 9 months
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện toàn tập
Hoàn (full) - Lưu Liễm Tử
241941 4 năm 9 months
Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
Hoàn (full) - Hạ Tiểu Mạt
126777 4 năm 9 months
Tà Y
Hoàn (full) - Nguyên Viện
5076 4 năm 9 months