truyện mao sơn tróc quỷ nhân

                  
                       

Gồm những vị:
-Trương Đạo Lăng, Trương Quả, Diệp Pháp Thiện, Lữ Đồng Tân, Vương Trùng Dương-

********
Cần quan trọng lưu ý, "Ngũ Đại Thiên Sư" ở trên đây ko phải nhờ theo đòi đạo pháp cao thấp, cũng ko phải nhờ theo đòi chừng phổ biến, nhưng mà là năm người dân có tác động lớn số 1 so với Đạo môn...

Bạn đang xem: truyện mao sơn tróc quỷ nhân

Đặc biệt lưu ý, Đạo môn Trung Hoa bắt mối cung cấp kể từ rất lâu rồi, qua loa dòng sản phẩm chảy nhiều năm, xuất hiện tại thật nhiều anh hùng mạnh mẽ và uy lực, tuy vậy ở trên đây chỉ bình năm người, chính vì rất nhiều nên có thể lựa chọn ra năm anh hùng đại biểu.

Như Trần Đoàn, La Công Viễn, Cát Huyền, Tam Mao Chân Quân, Hoài Nam Bát Công... Tôi trong thời điểm tạm thời sẽ không còn rằng cho tới (tương lai tiếp tục viết lách một bài bác dựa trên pháp lực và bài bác danh).

Giới thiệu sơ lược một ít về năm vị lão tổ:

1. Trương Đạo Lăng – Trương Thiên Sư (Người gây dựng giáo phái Ngũ Đấu Mễ Đạo)
Tính danh: Trương lăng

Biệt danh: Trương Đạo Lăng

Đạo hiệu, thụy hào: Thiên Sư Lão Tổ, Chính Nhất Chân Nhân,

Triều đại: Tây Hán

Sinh ngày: ngày 22/2 năm 34 Sau công nguyên

Qua đời: năm 156 Sau công nguyên

Tác phẩm xài biểu: Lão Tử Tưởng Nhĩ Chú

Nơi sinh: Huyện Phong, thôn A Phòng (nay là thị trấn Phong, thôn Phí Lâu, tỉnh Giang Tô)

Sở ngôi trường quánh biệt: Phù Triện

Pháp khí chuyên nghiệp biệt: Thư hùng kiếm

Công trạng mái ấm yếu: Sáng lập Chính Nhất Minh Uy Đạo, tức Thiên Sư Đạo. Tru khử lục thiên ma mãnh vương vãi, chén bát đại quỷ soái, hội chứng láo vẹn toàn đại đạo. Đệ nhất Đại Thiên Sư Đạo giáo.

Xem thêm: xuyên nhanh nữ phụ bình tĩnh chút truyện chữ

(Trong sách Thuỷ tổ Trương Vô Sinh, đệ nhất đại thiên sư, tổ sư gia Long Hổ Sơn, kỳ thực cũng chính là tổ sư gia núi Thanh Thành)

2. Lữ Đồng Tân – Lữ Tổ

Tính danh: Lữ Đồng Tân

Biệt danh: Lữ Thuần Dương

Triều đại: Đường triều

Đạo hiệu, thụy hào: Diệu Đạo Thiên Tôn, Thuần Dương Tử, Lữ Nham, Lữ Tổ

Sinh ngày: 4/5 năm 798 Sau Công vẹn toàn (ngày chục tư mon tư năm Mậu Dần)

Nơi sinh: Chiêu Hiền Lý (nay nằm trong trấn Vĩnh Lạc, thị trấn Nhuế Thành, tỉnh Sơn Tây)

Tác phẩm vượt trội phẩm: Lữ Tổ Niên Phổ , Lữ Tổ Thi Tập, Thánh Đức Thiên, Chỉ Huyền Thiên, Trung Hiếu Khóa , Bách Tự Bia

Sở ngôi trường quánh biệt: Pháp lực thông huyền, thám thính pháp độc đáo nhập thiên hạ.

Pháp khí chuyên nghiệp biệt: Thông thiên linh kiếm

Công trạng mái ấm yếu: Đại tông sư Đạo giáo, khai sáng sủa ngũ đại phái Đạo giáo, khiến cho Đạo giáo trừng trị dương quang đãng đại

Xem thêm: tống cửu cận

(Phong lưu nhất Đạo môn, cũng đẹp mắt trai nhất, nức danh nhất, là 1 nhập Bát Tiên)

3. Vương Trùng Dương - Toàn Chân Khai Hóa Chân Quân

Tính danh: Vương Trùng Dương