truyện luyện khí 10 vạn năm

Giới thiệu

Mười vạn năm trước đó Thiên Lam Tông vang lừng giới tu chân, môn đồ vô tông đều là những người con của trời, tấn công đâu thắng ê. Chỉ đem khai thụi môn đồ Từ Dương vẫn luôn luôn ở Luyện Khí kỳ, nhằm đột huỷ tu vi sớm ngày phi thăng, Từ Dương bế quan liêu vạn năm. Ai ngờ vô thời hạn bế quan liêu giới tu chân vẫn down, Thiên Lam Tông cũng chỉ với vài ba phụ vương môn đồ, thấy chuẩn bị cần đương đầu với khử tông, Từ Dương vượt mặt cường địch, thề nguyền tiếp tục dẫn dắt Thiên Lam Tông trở lại đỉnh cao!


Danh sách chương

Bình luận

Có thể các bạn sẽ thích