truyện full cổ đại

Trong truyện Cổ Đại, người sáng tác thông thường tế bào miêu tả cụ thể về văn hóa truyền thống, tập dượt quán, tín ngưỡng và truyền thống cuội nguồn của thời đại cơ, đưa đến một toàn cảnh chân thực và thú vị cho những người hiểu. Hình như, nhập truyện cổ kính còn xuất hiện tại những đấu tranh giành quyền lực tối cao, những cuộc chiến và những tình tiết thú vị không giống. Truyện Cổ Đại thông thường được ghi chép vị ngôn từ sang trọng, đem đặc thù thơ ca, người sử dụng kể từ ngữ lịch sử vẻ vang và phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, cũng có thể có một vài kiệt tác dùng ngôn từ dân dã, đậm tính dân tộc bản địa, cùng theo với những tình tiết vui nhộn và phong phú và đa dạng về văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn.

Phụ Thân Hôm Nay Người Đọc Sách Chưa

Phụ Thân Hôm Nay Người Đọc Sách Chưa

7/10

Bạn đang xem: truyện full cổ đại

12.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Quả Táo Tiểu Thư

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 276
Võ Đạo Chi Lộ

Võ Đạo Chi Lộ

7.7/10

1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lục Thế Điển

Thể loại: Dị Giới, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Truyện Teen, Huyền Huyễn

Chương 149
Dẫn Theo Nhãi Con Chạy Nạn Ta Dùng Không Gian Tích Trữ Vật Tư

Dẫn Theo Nhãi Con Chạy Nạn Ta Dùng Không Gian Tích Trữ Vật Tư

7.2/10

13.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Khiên Cơ

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 96
Xuyên Đến Năm Mất Mùa Trong Không Gian Ta Có Vật Tư

Xuyên Đến Năm Mất Mùa Trong Không Gian Ta Có Vật Tư

7.1/10

27.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Chỉ Mặc Tùy Phong

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 50
Sương Mù Che Ánh Ngọc Vụ Du

Sương Mù Che Ánh Ngọc Vụ Du

7.2/10

1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tiên Phàm

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 51
Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất Chơi Xỏ Lá

Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất Chơi Xỏ Lá

7/10

5.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Công Chủ Bất Hồi Gia

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 57
Mau Xuyên Công Lược Ca Ca Bệnh Kiều Soái Tạc Thiên!

Mau Xuyên Công Lược Ca Ca Bệnh Kiều Soái Tạc Thiên!

7.6/10

1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tân Tử

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 27
Nông Môn Cay Nữ Mang Theo Không Gian Trăm Tỷ Đi Chạy Nạn

Nông Môn Cay Nữ Mang Theo Không Gian Trăm Tỷ Đi Chạy Nạn

7.6/10

11.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Già Nhất

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Mạt Thế, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 50
Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

7.8/10

1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Kỳ Anh

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Linh Dị, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 20
Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai tàn ác Công Lược

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai tàn ác Công Lược

7.3/10

1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thiên Tuế Trản

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 27
Vương Phi Tiểu Bổ Khoái

Vương Phi Tiểu Bổ Khoái

8.5/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hồng Đậu

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Teen

Chương 38
Không Gian Ta Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Tại Cổ Đại Chạy Nạn

Không Gian Ta Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Tại Cổ Đại Chạy Nạn

7.9/10

1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phù Sinh Nhất Niệm

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Điền Văn, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 50
Phụ Thân Hôm Nay Người Đọc Sách Chưa

C276

Phụ Thân Hôm Nay Người Đọc Sách Chưa

7/10

12.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Võ Đạo Chi Lộ

C149

Võ Đạo Chi Lộ

7.7/10

1.6K

Thể loại: Dị Giới, Cổ Đại

Dẫn Theo Nhãi Con Chạy Nạn Ta Dùng Không Gian Tích Trữ Vật Tư

C96

Dẫn Theo Nhãi Con Chạy Nạn Ta Dùng Không Gian Tích Trữ Vật Tư

7.2/10

13.3K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Xem thêm: ngôn tình thầy trò ghen

Xuyên Đến Năm Mất Mùa Trong Không Gian Ta Có Vật Tư

C50

Xuyên Đến Năm Mất Mùa Trong Không Gian Ta Có Vật Tư

7.1/10

27.9K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Sương Mù Che Ánh Ngọc Vụ Du

C51

Sương Mù Che Ánh Ngọc Vụ Du

7.2/10

1.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất Chơi Xỏ Lá

C57

Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất Chơi Xỏ Lá

7/10

5.9K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Mau Xuyên Công Lược Ca Ca Bệnh Kiều Soái Tạc Thiên!

C27

Mau Xuyên Công Lược Ca Ca Bệnh Kiều Soái Tạc Thiên!

7.6/10

1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế

Nông Môn Cay Nữ Mang Theo Không Gian Trăm Tỷ Đi Chạy Nạn

C50

Nông Môn Cay Nữ Mang Theo Không Gian Trăm Tỷ Đi Chạy Nạn

7.6/10

11.8K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

C20

Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

7.8/10

1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai tàn ác Công Lược

C27

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai tàn ác Công Lược

7.3/10

1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Vương Phi Tiểu Bổ Khoái

C38

Vương Phi Tiểu Bổ Khoái

8.5/10

1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Không Gian Ta Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Tại Cổ Đại Chạy Nạn

C50

Không Gian Ta Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Tại Cổ Đại Chạy Nạn

7.9/10

1.9K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Phụ Thân Hôm Nay Người Đọc Sách Chưa

7/10

Võ Đạo Chi Lộ

7.7/10

Dẫn Theo Nhãi Con Chạy Nạn Ta Dùng Không Gian Tích Trữ Vật Tư

7.2/10

Xuyên Đến Năm Mất Mùa Trong Không Gian Ta Có Vật Tư

7.1/10

Sương Mù Che Ánh Ngọc Vụ Du

7.2/10

Tuyệt Kỹ Cứu Tông Môn - Thức Thứ Nhất Chơi Xỏ Lá

7/10

Mau Xuyên Công Lược Ca Ca Bệnh Kiều Soái Tạc Thiên!

7.6/10

Nông Môn Cay Nữ Mang Theo Không Gian Trăm Tỷ Đi Chạy Nạn

7.6/10

Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

7.8/10

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai tàn ác Công Lược

7.3/10

Không Gian Ta Mang Theo Trăm Tỷ Vật Tư Tại Cổ Đại Chạy Nạn

7.9/10