truyện của đinh mặc

Chí Dã

Chí Dã

7.5/10

3439

Bạn đang xem: truyện của đinh mặc

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Chương 15
Sau Khi Hai Siêu Sao Hàng Đầu Kết Hôn

Sau Khi Hai Siêu Sao Hàng Đầu Kết Hôn

7.4/10

1475

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Y Đình Mạc Đồng

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Chương 4
Không Phụ Hàn Hạ FULL

Không Phụ Hàn Hạ FULL

7.1/10

97598

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 124
Bán Tinh

Bán Tinh

7.8/10

19148

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Chương 28
Mây Đen Gặp Trăng Sáng FULL

Mây Đen Gặp Trăng Sáng FULL

7.3/10

276155

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 297
Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến Ám Chi Lân (Phần 2)

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến Ám Chi Lân (Phần 2)

8.5/10

174798

Trạng thái: FULL

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 140
Người Đẹp Làm Nhân

Người Đẹp Làm Nhân

8.5/10

154539

Trạng thái: FULL

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 103
Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

8.5/10

100378

Trạng thái: FULL

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 101
Nếu ốc sên đem tình yêu

Nếu ốc sên đem tình yêu

8.5/10

223096

Trạng thái: FULL

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 73
Chờ Tôi Có Tội

Chờ Tôi Có Tội

9.1/10

674150

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 348
Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)

Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)

7.5/10

86897

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 88
Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2: Ám Lân

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2: Ám Lân

7.5/10

86631

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 140
Sông Cũng Có Khi Cạn

Sông Cũng Có Khi Cạn

7.5/10

20812

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Ánh Sáng Yêu Thương

Ánh Sáng Yêu Thương

7.5/10

8646

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Anh Là Định Mệnh Của Đời Em

Anh Là Định Mệnh Của Đời Em

7.5/10

11860

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 7
Tình Ý Sâu Kín

Tình Ý Sâu Kín

7.5/10

3956

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 2
Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

7.5/10

22554

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 83
Mạc Phụ Hàn Hạ

Mạc Phụ Hàn Hạ

7.5/10

404914

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 123
Khách Đến Từ Nơi Nào

Khách Đến Từ Nơi Nào

7.5/10

13874

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 10
Mèo Hoang

Mèo Hoang

7.5/10

136143

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Chương 104
Nhật Ký Xem Mắt Chồng Thật Giả

Nhật Ký Xem Mắt Chồng Thật Giả

7.5/10

9816

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Không Nỡ Quên

Không Nỡ Quên

7.5/10

11182

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Săn Lung Truyền

Săn Lung Truyền

7.5/10

8989

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 7
Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

7.5/10

40998

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Chương 70
Thay Thế

Thay Thế

7.5/10

6035

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Hai Lần Gặp Gỡ

Hai Lần Gặp Gỡ

7.5/10

15287

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

7.5/10

409423

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 87
Độc Quyền Chiếm Hữu

Độc Quyền Chiếm Hữu

7.5/10

390957

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 90
Giang Sơn Bất Hối

Giang Sơn Bất Hối

7.5/10

24280

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 24
Em Là Ngoại Lệ

Em Là Ngoại Lệ

7.5/10

12627

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Vì Em Tiêu Diệt Tất Cả

Vì Em Tiêu Diệt Tất Cả

7.5/10

4691

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 6
Anh Quá Âm Hiểm

Anh Quá Âm Hiểm

7.5/10

5521

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Từ Bi Thành

Từ Bi Thành

7.5/10

243109

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 78
Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

7.5/10

59127

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

7.5/10

132024

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 97
Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

7.5/10

120590

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Khoa Huyễn

Chương 103
Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

7.5/10

290808

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 103
Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

7.5/10

157243

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 49
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

7.5/10

162196

Trạng thái: Full

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 102
Chí Dã

C15

Chí Dã

7.5/10

3439

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Sau Khi Hai Siêu Sao Hàng Đầu Kết Hôn

C4

Sau Khi Hai Siêu Sao Hàng Đầu Kết Hôn

7.4/10

1475

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Không Phụ Hàn Hạ FULL

C124

Không Phụ Hàn Hạ FULL

7.1/10

97598

Thể loại: Ngôn Tình

Bán Tinh

C28

Xem thêm: trọng sinh chi phế tài đột kích

Bán Tinh

7.8/10

19148

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Huyền huyễn

Mây Đen Gặp Trăng Sáng FULL

C297

Mây Đen Gặp Trăng Sáng FULL

7.3/10

276155

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến Ám Chi Lân (Phần 2)

C140

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến Ám Chi Lân (Phần 2)

8.5/10

174798

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Người Đẹp Làm Nhân

C103

Người Đẹp Làm Nhân

8.5/10

154539

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

C101

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

8.5/10

100378

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Nếu ốc sên đem tình yêu

C73

Nếu ốc sên đem tình yêu

8.5/10

223096

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chờ Tôi Có Tội

C348

Chờ Tôi Có Tội

9.1/10

674150

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)

C88

Sóng Ngầm (Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2)

7.5/10

86897

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2: Ám Lân

C140

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Phần 2: Ám Lân

7.5/10

86631

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Sông Cũng Có Khi Cạn

C10

Sông Cũng Có Khi Cạn

7.5/10

20812

Thể loại: Ngôn Tình

Ánh Sáng Yêu Thương

C4

Ánh Sáng Yêu Thương

7.5/10

8646

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Là Định Mệnh Của Đời Em

C7

Anh Là Định Mệnh Của Đời Em

7.5/10

11860

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Tình Ý Sâu Kín

C2

Tình Ý Sâu Kín

7.5/10

3956

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

C83

Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

7.5/10

22554

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Mạc Phụ Hàn Hạ

C123

Mạc Phụ Hàn Hạ

7.5/10

404914

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Khách Đến Từ Nơi Nào

C10

Khách Đến Từ Nơi Nào

7.5/10

13874

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Mèo Hoang

C104

Mèo Hoang

7.5/10

136143

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Dị Giới, Khoa Huyễn, Xuyên Không

Nhật Ký Xem Mắt Chồng Thật Giả

C7

Nhật Ký Xem Mắt Chồng Thật Giả

7.5/10

9816

Thể loại: Ngôn Tình

Không Nỡ Quên

C10

Không Nỡ Quên

7.5/10

11182

Thể loại: Ngôn Tình

Săn Lung Truyền

C7

Săn Lung Truyền

7.5/10

8989

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

C70

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

7.5/10

40998

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình

Thay Thế

C3

Thay Thế

7.5/10

6035

Thể loại: Ngôn Tình

Hai Lần Gặp Gỡ

C13

Hai Lần Gặp Gỡ

7.5/10

15287

Thể loại: Ngôn Tình

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

C87

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

7.5/10

409423

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Độc Quyền Chiếm Hữu

C90

Độc Quyền Chiếm Hữu

7.5/10

390957

Thể loại: Ngôn Tình

Giang Sơn Bất Hối

C24

Giang Sơn Bất Hối

7.5/10

24280

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Em Là Ngoại Lệ

C10

Em Là Ngoại Lệ

7.5/10

12627

Thể loại: Ngôn Tình

Vì Em Tiêu Diệt Tất Cả

C6

Vì Em Tiêu Diệt Tất Cả

7.5/10

4691

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Anh Quá Âm Hiểm

C3

Anh Quá Âm Hiểm

7.5/10

5521

Thể loại: Ngôn Tình

Từ Bi Thành

C78

Từ Bi Thành

7.5/10

243109

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Hùng Thời Loạn

C70

Anh Hùng Thời Loạn

7.5/10

59127

Thể loại: Ngôn Tình

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

C97

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

7.5/10

132024

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

C103

Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

7.5/10

120590

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Khoa Huyễn

Truy Tìm Ký Ức

C103

Truy Tìm Ký Ức

7.5/10

290808

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Ngôn Tình

Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

C49

Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

7.5/10

157243

Thể loại: Ngôn Tình

Kiêu Sủng

C102

Kiêu Sủng

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn