truyện của bán tiệt bạch thái

Giả Bộ

Giả Bộ

7.1/10

1192

Bạn đang xem: truyện của bán tiệt bạch thái

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 23
Vật Thay Thế - Bán Tiệt Bạch Thái

Vật Thay Thế - Bán Tiệt Bạch Thái

8.5/10

1536

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 6
Thiên Hạ Đệ Nhất Thần - Lý Tuấn Hy

Thiên Hạ Đệ Nhất Thần - Lý Tuấn Hy

7.6/10

1514

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bạch Khuông Lương Thái Tử

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 51
Giả Thiên Kim Cũng Muốn Được Bảy Anh Em Đoàn Sủng

Giả Thiên Kim Cũng Muốn Được Bảy Anh Em Đoàn Sủng

8.2/10

1014

Trạng thái: Full

Tác giả: Bạch Khuông Lương Thái Tử

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị

Chương 2
Nhật Kí Nuôi Con Của Nữ Phụ Phản Diện Edit

Nhật Kí Nuôi Con Của Nữ Phụ Phản Diện Edit

7.7/10

1208

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Văn Tử Bão Chứ Bạch Thái

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 7
Hoa hồng đỏ

Hoa hồng đỏ

8.5/10

5480

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 67
Nguyệt Quang Tiểu Hoa FULL

Nguyệt Quang Tiểu Hoa FULL

7.5/10

1561

Trạng thái: Full

Tác giả: Bạch Khuông Lương Thái Tử

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 8
Thập Niên 80 Mỹ Nhân Nõn Nà Gả Cho Quân Nhân Mang Theo Nhãi Con

Thập Niên 80 Mỹ Nhân Nõn Nà Gả Cho Quân Nhân Mang Theo Nhãi Con

7.9/10

15105

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Ái Cật Bạch Thái Đích La Bặc Thỏ

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Chiếc Hộp Ánh Trăng

Chiếc Hộp Ánh Trăng

7.5/10

4361

Trạng thái: Full

Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Chương 99
Rung Động Lần Nữa

Rung Động Lần Nữa

7.8/10

1561

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hộp Lạnh Bạch Thái Tử

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 7
Cái Tên Khắc Sâu Trong Lòng

Cái Tên Khắc Sâu Trong Lòng

7.8/10

1481

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bạch Khuông Lương Thái Tử

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 6
Luyến Nhân Vọng Tưởng FULL

Luyến Nhân Vọng Tưởng FULL

7/10

1259

Trạng thái: Full

Tác giả: Bạch Khuông Lương Thái Tử

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 12
Luyến Nhân Vọng Tưởng FULL

Luyến Nhân Vọng Tưởng FULL

7.6/10

3201

Trạng thái: Full

Tác giả: Bạch Khuông Lương Thái Tử

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 12
Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Nhị Phòng Vương Gia

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Nhị Phòng Vương Gia

7.3/10

25686

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phấn Hồng Tiểu Bạch Thái

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 187
Không tường Sao Yêu Em FULL

Không tường Sao Yêu Em FULL

7.9/10

36885

Trạng thái: Full

Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 107
Tái Ngộ

Tái Ngộ

7.1/10

11877

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Hậu Ái

Hậu Ái

7.6/10

16023

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 114
Ngại Gì Từng Yêu Anh

Ngại Gì Từng Yêu Anh

7.7/10

2168

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 10
Ẩn Hôn

Ẩn Hôn

7.9/10

34933

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 91
Nhật Ký Nuôi Con Của Nữ Phụ hung ác Độc

Nhật Ký Nuôi Con Của Nữ Phụ hung ác Độc

7.5/10

39416

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Văn Tử Báo Trứ Bạch Thái

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Chương 49
Giả Vờ Không Quan Tâm

Giả Vờ Không Quan Tâm

7.1/10

26348

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 76
Thiên Kim Thật Không Dễ Chọc

Thiên Kim Thật Không Dễ Chọc

7.9/10

9948

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 46
Tân Hôn - Bán Tiệt Bạch Thái FULL

Tân Hôn - Bán Tiệt Bạch Thái FULL

7.3/10

131010

Trạng thái: Full

Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

7.7/10

41583

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Cật Bạch Thái Yêu

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 50
Tiểu Kiều Của Quyền Thần

Tiểu Kiều Của Quyền Thần

7.1/10

91833

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phong Xuy Tiểu Bạch Thái

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 259
Trở Về Một Ngày Trước Khi Bị Cô Lập

Trở Về Một Ngày Trước Khi Bị Cô Lập

7.3/10

39647

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái (Nữa Thanh Cải Trắng)

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 70
Thế Thân - Bán Tiệt Bạch Thái

Thế Thân - Bán Tiệt Bạch Thái

7/10

32389

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 38
Thất Hôn

Thất Hôn

7.2/10

32298

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 53
Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Hình ảnh Đế

Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Hình ảnh Đế

7.6/10

153833

Trạng thái: Full

Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 75
Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh

Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh

8.9/10

199167

Trạng thái: Full

Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 91
Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

8.4/10

141778

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 111
Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

8.3/10

50868

Trạng thái: Full

Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 133
Ta, Gấu Trúc, Siêu Hung

Ta, Gấu Trúc, Siêu Hung

8.9/10

21847

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Văn Tử Báo Trứ Bạch Thái

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Chương 51
Ngày Hôm Nay Cũng Không vịn Khí Trắc Lậu

Ngày Hôm Nay Cũng Không vịn Khí Trắc Lậu

7.6/10

66759

Trạng thái: Full

Tác giả: Văn Tử Bão Trứ Bạch Thái

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 75
1/2 Ngự Miêu

1/2 Ngự Miêu

7.5/10

24969

Trạng thái: Full

Tác giả: Bạch Thái

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Chương 60
Thôn Thiên

Thôn Thiên

7.5/10

632628

Trạng thái: Full

Tác giả: Yêu Bạch Thái

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Chương 756
Sáp Kiện Vô Địch

Sáp Kiện Vô Địch

7.5/10

28278

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Dã Bạch Thái

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Khoa Huyễn

Chương 153
Giả Bộ

C23

Giả Bộ

7.1/10

1192

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Vật Thay Thế - Bán Tiệt Bạch Thái

C6

Vật Thay Thế - Bán Tiệt Bạch Thái

8.5/10

1536

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thiên Hạ Đệ Nhất Thần - Lý Tuấn Hy

C51

Thiên Hạ Đệ Nhất Thần - Lý Tuấn Hy

7.6/10

1514

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Giả Thiên Kim Cũng Muốn Được Bảy Anh Em Đoàn Sủng

Giả Thiên Kim Cũng Muốn Được Bảy Anh Em Đoàn Sủng

8.2/10

1014

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị

Nhật Kí Nuôi Con Của Nữ Phụ Phản Diện Edit

C7

Nhật Kí Nuôi Con Của Nữ Phụ Phản Diện Edit

7.7/10

1208

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không

Hoa hồng đỏ

C67

Hoa hồng đỏ

8.5/10

5480

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Nguyệt Quang Tiểu Hoa FULL

C8

Nguyệt Quang Tiểu Hoa FULL

7.5/10

1561

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Thập Niên 80 Mỹ Nhân Nõn Nà Gả Cho Quân Nhân Mang Theo Nhãi Con

C50

Thập Niên 80 Mỹ Nhân Nõn Nà Gả Cho Quân Nhân Mang Theo Nhãi Con

7.9/10

15105

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chiếc Hộp Ánh Trăng

C99

Chiếc Hộp Ánh Trăng

7.5/10

4361

Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình

Rung Động Lần Nữa

C7

Rung Động Lần Nữa

7.8/10

1561

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Cái Tên Khắc Sâu Trong Lòng

C6

Cái Tên Khắc Sâu Trong Lòng

7.8/10

1481

Thể loại: Đoản Văn, Đô Thị, Ngôn Tình

Luyến Nhân Vọng Tưởng FULL

C12

Luyến Nhân Vọng Tưởng FULL

7/10

1259

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Luyến Nhân Vọng Tưởng FULL

C12

Luyến Nhân Vọng Tưởng FULL

7.6/10

3201

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Nhị Phòng Vương Gia

C187

Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Nhị Phòng Vương Gia

7.3/10

25686

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Không tường Sao Yêu Em FULL

C107

Không tường Sao Yêu Em FULL

7.9/10

36885

Thể loại: Ngôn Tình

Tái Ngộ

C50

Tái Ngộ

7.1/10

11877

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hậu Ái

C114

Hậu Ái

7.6/10

16023

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Ngại Gì Từng Yêu Anh

C10

Ngại Gì Từng Yêu Anh

7.7/10

2168

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Ẩn Hôn

C91

Ẩn Hôn

7.9/10

34933

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật Ký Nuôi Con Của Nữ Phụ hung ác Độc

C49

Nhật Ký Nuôi Con Của Nữ Phụ hung ác Độc

7.5/10

39416

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Xuyên Không

Giả Vờ Không Quan Tâm

C76

Giả Vờ Không Quan Tâm

7.1/10

26348

Thể loại: Ngôn Tình

Thiên Kim Thật Không Dễ Chọc

C46

Thiên Kim Thật Không Dễ Chọc

7.9/10

9948

Thể loại: Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Tân Hôn - Bán Tiệt Bạch Thái FULL

C69

Tân Hôn - Bán Tiệt Bạch Thái FULL

7.3/10

131010

Thể loại: Ngôn Tình

Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

C50

Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

7.7/10

41583

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Tiểu Kiều Của Quyền Thần

C259

Tiểu Kiều Của Quyền Thần

7.1/10

91833

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trở Về Một Ngày Trước Khi Bị Cô Lập

C70

Trở Về Một Ngày Trước Khi Bị Cô Lập

7.3/10

39647

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thế Thân - Bán Tiệt Bạch Thái

C38

Thế Thân - Bán Tiệt Bạch Thái

7/10

32389

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Ngược, Ngôn Tình

Thất Hôn

C53

Thất Hôn

7.2/10

32298

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Hình ảnh Đế

C75

Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Hình ảnh Đế

7.6/10

153833

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh

C91

Bức Tranh Ấy Em Vẽ Vì Anh

8.9/10

199167

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

C111

Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

8.4/10

141778

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

C133

Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!!!

8.3/10

50868

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Ta, Gấu Trúc, Siêu Hung

C51

Ta, Gấu Trúc, Siêu Hung

8.9/10

21847

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không

Ngày Hôm Nay Cũng Không vịn Khí Trắc Lậu

C75

Ngày Hôm Nay Cũng Không vịn Khí Trắc Lậu

7.6/10

66759

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

1/2 Ngự Miêu

C60

1/2 Ngự Miêu

7.5/10

24969

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Xuyên Không

Thôn Thiên

C756

Thôn Thiên

7.5/10

632628

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền huyễn

Sáp Kiện Vô Địch

C153

Sáp Kiện Vô Địch

7.5/10

Xem thêm: hào môn gả hào môn

28278

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Khoa Huyễn