truyện bộ bộ kinh tâm

cover

Tác giả: Đồng Hoa

Bạn đang xem: truyện bộ bộ kinh tâm

Thể loại: Tiên Hiệp

Tình trạng: Đã hoành thành

Xem thêm: truyện con đường bá chủ truyenfull

Đọc ngay

Xem thêm: mối tình đầu của siêu sao

Mua sách giấy

Nguyên bạn dạng phồn vinh khu đô thị bộ phận trí thức phái nữ tử xuyên qua quýt sau trở nên quật cường, bốc đồng "Liều Mạng Thập Tam Muội" Nhược Hi. Nàng đem theo gót đối Thanh sử nắm rõ cuốn nhập trận này cửu vương vãi đoạt đích trổ tài trung, không ngừng nghỉ nhưng mà nằm trong vận mệnh đấu giành giật hoặc thỏa hiệp. Nàng hiểu rõ lịch sử dân tộc phía lên đường, cũng biết đứng ở ai một phía mới mẻ là thông minh lựa lựa chọn, tuy nhiên này lí sở hữu nường tương khắc sâu sắc yêu thương người, vì vậy, nường chỉ hoàn toàn có thể mọi nơi sale, Sở Bộ kinh tâm.

 • Mở Đầu.
 • Hồi 1.
 • Hồi 2.
 • Hồi 3.
 • Hồi 4.
 • Hồi 5.
 • Hồi 6.
 • Hồi 7.
 • Hồi 8.
 • Hồi 9.
 • Hồi 10.
 • Hồi 11.
 • Hồi 12.
 • Hồi 13.
 • Hồi 14.
 • Hồi 15.
 • Hồi 16.
 • Hồi 17.
 • Hồi 18.
 • Hồi 19.
 • Hồi đôi mươi.
 • Hồi 21.
 • Hồi 22.
 • Hồi 23.
 • Hồi 24.
 • Hồi 25.
 • Hồi 26.
 • Hồi 27.
 • Hồi 28.
 • Hồi 29.
 • Hồi 30.
 • Hồi 31.
 • Hồi 32.
 • Hồi 33.
 • Hồi 34.
 • Hồi 35.
 • Hồi 36.
 • Hồi 37.
 • Hồi 38.
 • Hồi 39.
 • Hồi 40.
 • Hồi 41.
 • Hồi 42.
 • Hồi 43.
 • Hồi 44.
 • Hồi 45.
 • Hồi 46.
 • Hồi 47.
 • Hồi 48-49.
 • Hồi 50 - 51 - 52.
 • Hồi 53 - 54 - 55.
 • Hồi 56 - 57 - 58.
 • Hồi 59 - 60 - 61.
 • Hồi 62 - 63 - 64.
 • Hồi 65 - 66 - 67.
 • Hồi 68 - 69.
 • Hồi 70.
 • Hồi 71.
 • Hồi 72.
 • Hồi 73.
 • Hồi 74.
 • Hồi 75.
 • Hồi 76.
 • Hồi 77.
 • Hồi 78.
 • Hồi 79.
 • Hồi 80.
 • Hồi 81.
 • Hồi 82.
 • Hồi 83.
 • Hồi 84.
 • Hồi 85.
 • Hồi 86.
 • Hồi 87.
 • Hồi 88.
 • Hồi 89.
 • Hồi 90.
 • Hồi 91.
 • Hồi 92.
 • Hồi 93.
 • Hồi 94.
 • Hồi 95.
 • Hồi 96.
 • Hồi 97.
 • Hồi 98.
 • Hồi 99.
 • Hồi 100.
 • Hồi 101.
 • Hồi 102.
 • Hồi 103.
 • Hồi 104.
 • Hồi 105.
 • Hồi 106.
 • Hồi 107.
 • Hồi 108.
 • Hồi 109.
 • Hồi 110.
 • Hồi 111.
 • Hồi 112.
 • Hồi 113.
 • Hồi 114.
 • Hồi 115.
 • Hồi 116.
 • Hồi 117.
 • Hồi 118.
 • Hồi 119.
 • Hồi 120.
 • Hồi 121.
 • Hồi 122.
 • Hồi 123.
 • Hồi 124.
 • Hồi 125.
 • Hồi 126.
 • Hồi 127 - Lời Cuối.
 • Hồi 128 - Cố Sự Đại Khái.

Xem thêm