truyện áo mũ chỉnh tề

 • Reads 266,026
 • Votes 6,111
 • Parts 109

Complete, First published Oct 16, 2020

Bạn đang xem: truyện áo mũ chỉnh tề

Table of contents

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

  Xem thêm: vụng trộm k thể giấu

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Chương 63: Ngoại truyện: Nhật ký thực hiện khách

  Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Chương 83: Phiên ngoại: Nhật ký tu trà

  Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Chương 85: Phiên ngoại: Nhật ký ác mộng

  Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Mon, Feb 14, 2022

 • Chương 107: Phiên ngoại: Nhật ký thay cho đổi

  Mon, Feb 14, 2022

 • Chương 108: Phiên ngoại: Câu chuyện đón năm mới

  Xem thêm: diệu thủ đan tâm

  Mon, Feb 14, 2022

 • Chương 109: Phiên ngoại: Muội khống ký

  Mon, Feb 14, 2022

🔥Tác fake : Độc Độc
  
  🔥 Thể loại: Hiện đại, Cán cỗ thời thượng, Cường thủ hào đoạt, đại thúc đẩy - loli, khu đô thị tơ duyên, hào môn thế gia, sắc, sủng, HE. 
  
  🔥 Độ lâu năm : 106 chương + 3 nước ngoài truyện. 
  
  
  ❌ Truyện Áo Mũ Chỉnh Tề của người sáng tác Độc Độc chỉ khuyết từng chữ "sạch", còn chừng sắc sủng thì ngoài nên bàn. Có một vài ba chương ngược, hoặc thực hiện khắc chế nhẹ nhàng, tuy nhiên nó là quan trọng mang lại mẩu truyện. Lời văn hoặc, khá vui nhộn và thực tiễn, đáp ứng chúng ta nhảy hố sẽ không còn hối hận hận đâu.
  
  Văn án :
  
  Thương Tịnh gặp cố Thùy Vũ lần đầu tiên tại hiện trường quần thể mộ cổ mới khai quật ở vùng ngoại dù.
  
  Cô cút cùng thủ trưởng tiểu binh.
  
  Anh là một nhập các thủ trưởng đó.
  
  Cô mới 23 cái xuân xanh rớt.
  
  Còn anh đã ngoài 30. 
  
  Cô ko kết thơm.
  
  Còn anh đã lập mái ấm gia đình.