trọng sinh chi tối cường kiếm thần

 • Reads 65,937
 • Votes 4,395
 • Parts 180

Ongoing, First published Aug 19, 2018

Bạn đang xem: trọng sinh chi tối cường kiếm thần

Table of contents

 • Chương 201: Năng lực khiếp sợ của Thánh Điển.

  Wed, Dec 5, 2018

 • Chương 202: Chước Nhiệt Xà Nữ.*

  Thu, Dec 6, 2018

 • Chương 203: Trái Tim Chước Nhiệt.

  Mon, Dec 10, 2018

 • Chương 204: Chiến lực bậc một.

  Mon, Dec 10, 2018

 • Chương 205: Cơn Giận Nữ Vương.

  Mon, Dec 17, 2018

 • Chương 206: Chiến đấu với Lãnh Chúa. Mon, Dec 17, 2018
 • Mon, Jan 14, 2019

 • Wed, Jan 16, 2019

 • Fri, Jan 18, 2019

 • Mon, Jan 21, 2019

 • Chương 217: Tư Vũ Khinh Hiên.

  Mon, Jan 21, 2019

 • Chưng 218: Cửa hàng Vệt Sao*.

  Tue, Jan 22, 2019

 • Sun, Jan 27, 2019

 • Chương 220: Quyển trục quỷ pháp bậc bốn.

  Thu, Feb 7, 2019

 • Chương 221: Quyết định kinh người.

  Sun, Feb 10, 2019

 • Wed, Feb 13, 2019

 • Fri, Feb 15, 2019

 • Sat, Feb 16, 2019

 • Mon, Feb 18, 2019

 • Tue, Feb 19, 2019

 • Chương 234: Đạo cao một thước, quỷ cao một trượng*.

  Wed, Feb trăng tròn, 2019

 • Chương 235: Ép giá cực hạn.

  Tue, Mar 5, 2019

 • Chương 236: NPC thần bí.

  Wed, Mar 6, 2019

 • Mon, Mar 11, 2019

 • Wed, Mar 13, 2019

 • Tue, Mar 19, 2019

 • Chương 248: Điều bất phàm bắt nguồn từ sự bình thường.

  Thu, Mar 21, 2019

 • Tue, Apr 2, 2019

 • Sun, May 5, 2019

 • Wed, Jun 12, 2019

 • Fri, Jun 14, 2019

 • Chương 262: Chúng tao rất mạnh.

  Tue, Jun 18, 2019

 • Fri, Jun 21, 2019

 • Chương 265: Kỵ sĩ bóng tối Gaeza.

  Fri, Jun 21, 2019

 • Chương 266: Vầng sáng rất linh thiêng. Sat, Jul 13, 2019
 • Chương 267: Sức mạnh Truyền Thuyết.

  Sun, Jul 14, 2019

 • Mon, Jul 22, 2019

 • Tue, Jul 23, 2019

 • Fri, Jul 26, 2019

 • Sun, Jul 28, 2019

 • Sun, Aug 4, 2019

 • Chương 278: Đại thảm hoạ.

  Tue, Aug 6, 2019

 • Chương 279: Chất quan liêu trọng rộng lớn lượng*.

  Wed, Aug 7, 2019

 • Chương 280: Trụ sở Linh Dực.

  Mon, Aug 19, 2019

 • Chương 281: Phúc lợi cực tốt của công hội.

  Tue, Aug trăng tròn, 2019

 • Sat, Aug 24, 2019

 • Mon, Sep 2, 2019

 • Thu, Sep 5, 2019

 • Thu, Sep 5, 2019

 • Chương 291: Bắt đầu hiển lộ tài hoa. Thu, Sep 5, 2019
 • Mon, Sep 9, 2019

 • Wed, Sep 11, 2019

 • Mon, Sep 16, 2019

 • Chương 297: Dấu Chỉ Thần Thánh*.

  Mon, Sep 16, 2019

 • Chương 298: Giàu nứt đổ vách. Wed, Sep 18, 2019
 • Chương 299: Một từ: đáng giá.

  Wed, Sep 18, 2019

 • Tue, Oct 1, 2019

 • Tue, Oct 1, 2019

 • Wed, Oct 2, 2019

 • Wed, Oct 2, 2019

 • Fri, Oct 4, 2019

 • Chương 310: Thay đổi nghiêng trời lệch đất.

  Sat, Oct 5, 2019

 • Sat, Oct 12, 2019

 • Chương 313: Đoạt đầu chém tướng mạo.

  Mon, Oct 14, 2019

 • Chương 314: Cao thủ chân chủ yếu.

  Sun, Oct 27, 2019

 • Chương 315: Lao rời khỏi trùng vây

  Sun, Oct 27, 2019

 • Fri, Nov 8, 2019

 • Mon, Nov 11, 2019

 • Chương 320: Hộ vệ trực nằm trong.

  Thu, Nov 14, 2019

 • Chương 321: Quân team NPC.

  Sat, Nov 16, 2019

 • Chương 322: Thảo trừng trị trấn Khê Lưu. Thu, Dec 5, 2019
 • Chương 323: Cơn ác mộng.

  Mon, Dec 9, 2019

 • Chương 324: Lúc này lúc khác.

  Thu, Dec 19, 2019

 • Chương 325: Sống hoặc chết.

  Sat, Jan 4, 2020

 • Chương 326: Phung phí của trời. Sat, Jan 11, 2020
 • Chương 327: Giây phút huy hoàng.

  Fri, Feb 7, 2020

 • Sat, Feb 15, 2020

 • Mon, Feb 17, 2020

 • Chương 331: Kho bạc ngầm phủi vết mờ do bụi.

  Wed, Feb 19, 2020

 • Chương 332: Lại thấy quỷ khí.

  Sun, Feb 23, 2020

 • Sun, Mar 1, 2020

 • Sun, Mar 15, 2020

 • Chương 339: Thành địch của toàn dân.

  Sun, Mar 29, 2020

 • Thu, Apr 2, 2020

 • Sat, Apr 25, 2020

 • Sat, Apr 25, 2020

 • Tue, May 5, 2020

 • Chương 352-353: Nhất Kiếm Tu La.

  Sun, May 17, 2020

 • Mon, Jun 1, 2020

  Xem thêm: thuê người yêu

 • Thu, Jun 25, 2020

 • Fri, Jul 3, 2020

 • Wed, Jul 15, 2020

 • Chương 364: Cao thủ Ám Kình.

  Thu, Jul 16, 2020

 • Tue, Jul 21, 2020

 • Chương 366: Khoang thực tiễn ảo.

  Wed, Jul 22, 2020

 • Tue, Jul 28, 2020

 • Tue, Aug 4, 2020

 • Chương 371: Truyền thừa đỉnh cao. Tue, Aug 11, 2020
 • Sun, Aug 16, 2020

 • Chương 377: Nhiệm vụ ko rõ.

  Fri, Aug 28, 2020

 • Chương 378: Vương Miện Bất Hủ. Tue, Sep 8, 2020
 • Thu, Sep 24, 2020

 • Chương 380: Vật phá vỡ vĩnh hằng.

  Sun, Sep 27, 2020

 • Mon, Oct 5, 2020

 • Mon, Nov 9, 2020

 • Thu, Dec 3, 2020

 • Thu, Dec 10, 2020

 • Thu, Dec 17, 2020

 • Sat, Dec 26, 2020

 • Wed, Dec 30, 2020

 • Wed, Dec 30, 2020

 • Chương 412: Đại Lãnh Chúa.

  Mon, Jan 25, 2021

 • Fri, Feb 5, 2021

 • Chương 417: Kiếm Nhận Giải Phóng.

  Tue, Feb 9, 2021

 • Sat, Feb trăng tròn, 2021

 • Sat, Feb 27, 2021

 • Tue, Mar 2, 2021

 • Chương 424: Bảo rương Ám Kim bị khóa.

  Thu, Mar 4, 2021

 • Thu, Mar 11, 2021

 • Sat, Mar 13, 2021

 • Chương 430: Bắt đầu điên loạn.

  Wed, Mar 24, 2021

 • Thu, Apr 1, 2021

 • Chương 434: Hệ thống kungfu tự tại.

  Sun, Apr 4, 2021

 • Chương 435: Vùng khu đất Sao Trời rơi xuống.

  Fri, Apr 9, 2021

 • Thu, Apr 22, 2021

 • Chương 438: Giải phóng nhị tầng.

  Sun, Apr 25, 2021

 • Fri, Apr 30, 2021

 • Mon, May 3, 2021

 • Chương 443: Độ triển khai xong.

  Tue, May 11, 2021

 • Chương 444: Con lối cao thủ.

  Wed, May 12, 2021

 • Thu, May trăng tròn, 2021

 • Chương 449: Thung lũng Bạch Vụ với sự thay cho thay đổi.

  Mon, Jun 7, 2021

 • Sat, Jun 12, 2021

 • Chương 452: Thăng cung cấp Chiến Hỏa.

  Sun, Jun 13, 2021

 • Tue, Jun 15, 2021

 • Sat, Jun 19, 2021

 • Sun, Jul 18, 2021

 • Chương 460: Khai chiến trọn vẹn.

  Sun, Aug 1, 2021

 • Chương 461: Đột huỷ tiềm năng.

  Wed, Aug 4, 2021

 • Sat, Sep 18, 2021

 • Chương 465: Tăng cung cấp vèo vèo.

  Tue, Oct 5, 2021

 • Sat, Nov 6, 2021

 • Wed, Nov 10, 2021

 • Sun, Nov 14, 2021

 • Chương 472: Có câu nói., còn câu nói. lớn.

  Tue, Nov 16, 2021

 • Chương 473: Ảo hình ảnh Hắc Long.

  Wed, Nov 17, 2021

 • Sat, Nov trăng tròn, 2021

 • Chương 477: U Lan lo ngại.

  Wed, Nov 24, 2021

 • Mon, Dec 6, 2021

 • Chương 481: Lưu Thủy vận tốc.

  Tue, Feb 1, 2022

 • Mon, Feb 7, 2022

 • Sun, Feb 13, 2022

 • Fri, Feb 18, 2022

 • Fri, Mar 18, 2022

 • Chương 492: Cướp đoạt khoáng sản.

  Thu, Mar 24, 2022

 • Thu, Jun 23, 2022

 • Chương 498: Một trận đánh nên danh.

  Tue, Jun 28, 2022

 • Chương 499: Chúc Hỏa quật khởi.

  Thu, Jun 30, 2022

 • Chương 500: Độc lúc lắc thị ngôi trường.

  Mon, Jul 11, 2022

 • Sun, Aug 28, 2022

 • Chương 503: Quang Ám Hành Giả.

  Sun, Sep 4, 2022

 • Chương 504: Trang phục bậc một.

  Tue, Sep 13, 2022

 • Thu, Nov 3, 2022

 • Thu, Feb 9, 2023

 • Sat, Mar 4, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Chương 515: Vật phẩm cung cấp Truyền Thuyết.

  Sun, Mar 26, 2023

 • Thu, Apr 13, 2023

 • Chương 521: Quái vật biết tiến thủ hóa.

  Mon, May 22, 2023

 • Thu, Jun 8, 2023

 • Tue, Jun 13, 2023

 • Chương 526: Sức xay kinh hoảng hồn.

  Mon, Jun 19, 2023

 • Sat, Jul 1, 2023

 • Sun, Jul 9, 2023

 • Chương 531: Thiên phú kinh xịn.

  Tue, Jul 18, 2023

 • Sat, Aug 19, 2023

 • Sun, Aug 27, 2023

  Xem thêm: thập niên 60 gây dựng lại gia đình hằng ngày nuôi con

 • Tue, Sep 12, 2023

 • Sat, Sep 23, 2023

Tên gốc: Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - 重生之最强剑神
  Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu - 天运老猫
  Editor: Akiko (90%), Tt_SnR và một trong những người không giống.
  Độ dài: 2920 chương + ? Ngoại truyện
  Tình trạng: Bản gốc xong xuôi, đang được dịch.
  
  Giới thiệu: Thời đại của trò chơi Online VR.
  Quay đầu tái hiện, vì như thế kiểm soát vận mệnh, đợt nữa tiến thủ nhập "trò đùa sinh sống còn" ấy.
  Lúc này phía trên, hắn sẽ không còn bên trên bị người quản chế.
  Thân là Kiếm Vương level 200, ở kiếp này hắn mong muốn trèo Tột Đỉnh ngọn núi cao hơn nữa.
  Kỹ xảo mò mẫm chi phí nhập trò chơi! Công lược phó phiên bản game! Nhiệm vụ Truyền Thuyết nhập trò chơi! Xuất xứ của trang bị! Kỹ xảo kungfu tuy nhiên người đùa thông thường ko biết đến!
  Ngay cả kín đáo Phong Trắc Giả cũng ko biết, hắn biết không còn thảy.
  Trăm quốc cuộc chiến, sinh mệnh tiến thủ giai, lao vào vị thế của thần, mò mẫm kháng đỉnh núi, chính thức một quãng truyền kỳ chí cao của Kiếm Thần.

#1akiko