toll fee la gi

ROAD - TOLL

Bạn đang xem: toll fee la gi

Nói về những loại phí vô giờ đồng hồ Anh, tất cả chúng ta sở hữu thật nhiều kể từ như toll, charge, fare, fine, fee. Tuy nhiên, từng kể từ lại sở hữu cách sử dụng không giống nhau. Cùng dò xét hiểu vô bài học kinh nghiệm ngày thời điểm hôm nay nhé!

Toll – /toʊl/: Tức là một khoản lộ phí các bạn chi trả Khi trải qua cầu đường giao thông, như phí trả bên trên những trạm thu tiền phí bên trên đàng quốc lộ mà

  • chúng tao thấy, hoặc phí trả cho một cuộc gọi điện thoại cảm ứng thông minh đàng nhiều năm.

Ví dụ:
– Tolls now can be collected electronically on almost ways. (Lộ phí giờ hoàn toàn có thể được thu tự động hóa bên trên đa số những tuyến đường).

Charge -/tʃɑːrdʒ/: một khoản phí nên trả khi chúng ta dùng dịcgiới, …h vụ như phí giữ lại thông tin tài khoản thanh toán giao dịch ở ngân hàng, phí môi

Ví dụ:
– Bank staff said that it will be không tính phí of annual charge if you open a credit thẻ this month.
Nhân viên ngân hàng bảo rằng sẽ tiến hành không lấy phí thường xuyên nếu như hé một thẻ tín dụng thanh toán vô mon này.

Fare – /fer/: phí trả cho tới việc dùng phương tiện đi lại giao thông vận tải như tàu xe cộ.

Ví dụ:
– Train and siêu xe fare will go up in Tet period. (Vé tàu xe cộ tiếp tục tăng thêm trong đợt Tết).

Fine – /faɪn/: phí trị vì thế các bạn vi vi phạm luật pháp hoặc những quy lăm le, ví dụ phí trị vi vi phạm luật giao thông vận tải.

Xem thêm: damiana la gi

Ví dụ:
– He had đồ sộ give police 300,000 VND fine because he did cross the red light yesterday.
Anh tao nên đem công an 300,000VNĐ phí trị vì thế vẫn vượt lên trước tín hiệu đèn đỏ ngày ngày qua.

Fee – /fiː/: phí trả cho tới việc dùng một cty đặc trưng như ngân sách học phí, phí ĐK xe cộ máy, những loại cty pháp luật như phí mướn luật sư…

Ví dụ:
– We don’t have đồ sộ pay for university fees in some special departments.
Chúng tao ko nên trả ngân sách học phí ĐH cho tới một trong những ngành học tập đặc biệt quan trọng.

Tổng kết

Toll có nghĩa là 1 trong khoản lộ phí các bạn chi trả Khi trải qua cầu đường giao thông, như phí trả bên trên những trạm thu tiền phí bên trên đàng quốc lộ mà
Fare phí trả cho tới việc dùng phương tiện đi lại giao thông vận tải như tàu xe cộ.
Fee  phí trả cho tới việc dùng một cty đặc trưng như ngân sách học phí, phí ĐK xe cộ máy, những loại cty pháp luật như phí mướn luật sư…
Fine phí trị vì thế các bạn vi vi phạm luật pháp hoặc những quy lăm le, ví dụ phí trị vi vi phạm luật giao thông vận tải.
Charge một khoản phí nên trả khi chúng ta dùng cty như phí giữ lại thông tin tài khoản thanh toán giao dịch ở ngân hàng, phí môi trường xung quanh.


Toll, charge, fare, fine, fee đều đem tức là phí nó được diễn đạt theo gót những kiểu dáng kể từ không giống nhau. Mỗi loại phí được sử dụng cho tới từng loại không giống nhau. Bây giờ bạn đã sở hữu thể phân biệt từng loại rồi nên ko. Chúc chúng ta thành công xuất sắc.

Xem thêm: so far la gi