tiên tử xin tự trọng

Tiên Tử Xin Tự Trọng 》 là truyện tiên hiệp cổ điển đăng nhiều kỳ tại Qidian, người sáng tác là Cơ Xiên, lúc này vẫn hoàn thành xong. Quyển sách có tên không giống là 《 Vấn Đạo Hồng Trần 》.

Sơ lược Tiên Tử Xin Tự Trọng

Bạn đang xem: tiên tử xin tự trọng

Thông tin tưởng cơ bản

— Tên: Tiên Tử Xin Tự Trọng | 仙子请自重

— Tên khác: Vấn Đạo Hồng Trần | 问道红尘

— Tác giả: Cơ Xiên

— Thể loại: Tiên hiệp, hậu cung văn

— Tình trạng: Đã trả thành

— Tổng chương: 1172 chương

Giới thiệu vắn tắt

Tần Dịch từng nhận định rằng, tu tiên người muốn thanh đạm thanh tịnh, không thích vô cầu, nhịn được xem tình, trải qua loa được mê hoặc.

Nhưng sau cùng vạc hiện nay, tiên thứ nhất sở hữu chữ người cạnh bên.

Tiên lộ khổ sở hàn, tao và ngươi ôm nhau sưởi giá buốt.

Nhân vật tương quan

— Tần Dịch: Nhân vật chủ yếu, tu vi Vô Thương, Ly triêu quốc sư kiêm thân ái vương vãi,là hậu duệ có một không hai của viễn cổ di tộc

— Lưu Tô: Viễn cổ Nhân Hoàng, anh hùng chính nghĩa lữ, ko thể tranh biện đệ nhất nữ giới chủ yếu, tiên lộ nghèo đói nàn, ôm nhau sưởi giá buốt.

— Lý Thanh Quân: Nam Ly Chiêu Dương công chúa → Nam Ly nhiếp chủ yếu vương vãi → Đại Ly Chiêu Dương Vương; Bồng Lai Kiếm Các môn đệ, đại kết viên có thai Tần Dịch hài tử. Nam Ly, khó khăn tách, tao biết ngươi mong muốn hành tẩu giang hồ nước, hành hiệp trượng nghĩa, trảm yêu thương trừ ma mãnh, giờ đây ngươi lên đường ko được, ngươi ê phần tao thay cho ngươi hoàn thành xong.

— Minh Hà: Thần Châu Thiên Xu Thần Khuyết đệ nhất cung đích truyền; U Minh giới vị diện chi linh · Minh Hà.

— Dạ Linh: Thần thú Đằng Xà, bao gồm cả Chúc Long chi huyết; Liệt cốc Yêu trở nên Thiếu công ty, đối Tần Dịch chục phần tin tưởng tưởng, cũng chính là Tần Dịch nhận là yêu tộc muội muội

— Trình Trình: Thần thú Thừa Hoàng, bao gồm cả yêu thương thân ái nằm trong thân ái người; Liệt Cốc Yêu trở nên chi vương

— Lý Vô Tiên/ Dao Quang: Đại Ly triều Nhân Hoàng; Lý Thanh Quân hóa học nữ; Nhân vật chủ yếu đệ tử; Viễn cổ Thiên Đế Dao Quang chuyển thế, nằm trong kiếp trước tách đứt thành hai dòng sản phẩm ý thức song lập, vẫn có thể phân hoá song thân ( x2 hạnh phúc, threesome! )

— Mạnh Khinh Ảnh: Ma Môn Vạn Tượng Sâm La Tông Thiếu chủ; Phượng hoàng fake thế, lấy kiếp này thực hiện công ty dung hợp ý kiếp trước.

— Cư Vân Tụ: Vạn đạo Tiên cung cố gắng kỳ thư họa tông tông công ty.

— Thanh Trà: Cư Vân Tụ điểm hóa một miếng lá trà, tiên thiên ko đầy đủ, sau lấy Kiến Mộc hóa học lỏng thay cho tiết, khởi tạo căn cốt.

— Hi Nguyệt: Thần Châu Thiên Xu Thần Khuyết đệ nhất cung Cung chủ; Minh Hà sư phụ; Tục gia thương hiệu Nhạc Tịch.

— Vũ Thường: Hải thiên vũ nhân tộc thánh nữ giới, đàn bà của tộc ngôi trường Vũ Phi Lăng; được truyền thừa côn vì chưng huyết quản, bắc minh tân chủ

— An An: hải thiên bạng tộc công công ty, bắc minh nhị đại vương; thủy chi linh

— Vũ Phi Lăng: Hải thiên vũ nhân tộc tộc ngôi trường, vũ thông thường chi kiểu, phong chi linh.

Hệ thống tu hành

— Đạo tu thất cảnh 【 nhân tộc thể hệ, công ty thần hồn 】: Phượng sơ, cố gắng tâm, đằng vân, huy dương, càn nguyên vẹn, vô tương, thái thanh.

— Võ tu thất cảnh 【 nhân tộc thể hệ, công ty nhục thân ái 】: Luyện thể ( hậu thiên, tiên thiên ), dịch cân nặng, đoán cốt, quy phủ, hoán huyết, tẩy tủy, hợp ý năng khiếu.

— Yêu tu thất cảnh 【 yêu thương tộc linh thể tịnh trọng, tương tự vu võ đồng tu 】: Thông linh, hóa hình, dừng đan, vạn tượng, yêu thương hoàng, tổ thánh, khai thiên.

—— Vô Thượng: Tất cả khối hệ thống điểm sau cùng, tiếp sau đó tuy rằng sở hữu mạnh yếu hèn sở hữu không giống, tuy nhiên lại ko cảnh giới phân loại.

Thế lực

Tam giới: Thiên giới, Nhân giới, U Minh

Thiên giới: Thiên Cung

Nhân giới ( công ty vị diện ): Thần Châu, Đại Hoang, Hải Trung, Bắc Minh, Nam Cực

Thần Châu

Chính đạo:

— thiên xu thần khuyết: chính nghĩa vô tương tông môn, thiên hạ đệ nhất cung

— vạn đạo tiên cung: cận cổ tân đạo

— bồng lai lần các: chính nghĩa vũ đạo thánh địa, càn nguyên vẹn tông môn

— linh vân tông: chính nghĩa càn nguyên vẹn tông môn

— thái nhất tông: chính nghĩa càn nguyên vẹn tông môn, bị vu thần tông sở diệt

— vô vô cùng tông: chính nghĩa càn nguyên vẹn tông môn, đệ nhất cá đầu kháo thiên cung đích thế lực

— mưu đồ toán tông: nguyên vẹn vạn đạo tiên cung hắn bặc mưu đồ toán tông, hậu tự động lập môn hộ

Ma đạo:

— vu thần tông: ma mãnh đạo vô tương tông môn

— vạn tượng sâm la tông: ma mãnh đạo vô tương tông môn

— đại mừng cuống tự: ma mãnh đạo càn nguyên vẹn tông môn, dĩ diệt

— huyết luyện tông: ma mãnh đạo tông môn

— âm đua tông: ma mãnh đạo tông môn

Nhân gian trá vương vãi triêu:

— đại càn: nhân gian trá vương vãi triêu, bị đại ly thủ đại

— đại ly: bởi lý vô tiên thanh lịch kiến

— nam giới ly quốc: bởi lý đoạn huyền khai quốc

— tây hoang phí quốc: nam giới ly đích túc địch, bị nam giới ly sở diệt

Liệt cốc:

— yêu thương trở nên ( bạch quốc ): yêu thương vương vãi vi trình trình

— hiêu quốc: bị bạch quốc sở diệt

— quắc quốc: bị bạch quốc sở diệt

— lếu láo loàn chi địa:

— huyền âm tông: lếu láo loàn chi địa tông môn

— thiên đạp liên minh: bởi nghiền tu tổ trở nên đích liên minh

— ngự thú tông: thiên thượng nhân đích ám tử

Tây vực:

— thiên lôi tự: tây vực tông môn

— tát già cả tự: tây vực huy dương tông môn, bị tần dịch sở diệt

Đại Hoang

— người tình đề tự: đại hoang phí vô tương tông môn

— tầm mộc thành: hữu thượng bách tộc quần ( nhiều vi điểu loại chủng tộc ) cư trụ

— trọng minh điểu tộc: đại hoang phí chủng tộc, tộc trung hữu càn nguyên

— bỉ dực điểu tộc: đại hoang phí chủng tộc, cai tộc bỉ dực điểu chi thần thị càn nguyên

— yếm hỏa tộc: đại hoang phí chủng tộc, hữu chí bảo hỏa diễm chi tâm

Xem thêm: rốt cuộc là ai cắn tôi

— quân tử quốc: đại hoang phí quốc độ

— thục nữ giới quốc: đại hoang phí quốc độ

— tam thủ quốc: đại hoang phí cường thế chủng tộc chi nhất

— tam thân ái quốc: đại hoang phí cường thế chủng tộc chi nhất

— đại hoang phí quỷ quốc: đại hoang phí quốc độ

— quán hung quốc: đại hoang phí quốc độ

— cự nhân quốc: đại hoang phí quốc độ

Hải Thiên

— con kiến mộc long tử: hải trung đích cai trị giả

— vũ nhân tộc: phụng hoàng đích trung thành với chủ truy tùy giả

— bạng tộc: hải trung chủng tộc, trấn tộc chi bảo thị lăm le hải thần châu

— kình tộc: hải trung chủng tộc

— tụt xuống tộc: hải trung chủng tộc

Bắc Minh

— băng ma: bắc minh chủng tộc

— u nhật tộc: nguyên vẹn trục nhật chi tộc

U Minh

— u hoàng tông: u minh tông môn, viễn cổ thì khử vong

— u minh huyết ngạc: u minh chủng tộc

— u mãng: u minh chủng tộc

— u giao: u minh chủng tộc

— u minh thiết điểu: u minh chủng tộc

— minh xà: u minh chủng tộc

— hải yêu: u minh chủng tộc, u minh tiêu diệt hậu di chí hải trung

— quỷ xa thẳm tộc: u minh chủng tộc, kỳ thân ái cửu đầu cửu dực, u minh tiêu diệt hậu di chí đại hoang

Kỳ trân dị bảo

— Hỏa chủng: vu chúc tế hỏa, phương thốn kiếp hỏa, chu tước đoạt chi hỏa, hồng liên kiếp hỏa, phụng hoàng hỏa, lếu láo độn chi hỏa, u minh quỷ hỏa, nguyệt hoa viêm, đằng xà thiên hỏa

— Lôi chủng

Hỗn độn thần lôi: Tiên thiên lôi chủng, Tần dịch sở hữu được

Cửu chi thần lôi: Tiên thiên lôi chủng, minh sông sở hữu được

Tịch khử thần lôi: Tiên thiên lôi chủng

Thái Cổ hoang phí lôi: Tiên thiên lôi chủng

Vô vô cùng tử điện: Tiên thiên lôi chủng

— Đan dược

Dịch cân nặng đan: Dịch cân nặng cảnh đột đập phá sở dụng đan dược

Tẩy tủy đan: Đoán Cốt cảnh đột đập phá sở dụng đan dược

Ngọc Linh đan: Cầm Tâm cảnh đột đập phá sở dụng đan dược

Ngưng Hồn đan: Từ yêu thương huyết hắc liên, cố hồn hoa nằm trong lửa lân cỏ luyện chế nhưng mà thành

Vong hồn thiên đan: Càn Nguyên chi đan

Long xà đan: Phục dụng hữu ích võ tu, hữu ích diên tự

— Tửu loại: thi tửu phiêu linh, hoang phí đàng chiêm bao, túy nguyệt tửu, thanh minh tửu

— Tiên thiên bảo vật

Kiến Mộc: Mỗi vạn năm kết chín khỏa Kiến Mộc chi thực

Thiên trình diễn lưu quang: Khai thiên tích địa đạo loại nhất chỉ riêng

Tiên thiên tạo ra hóa xương: Tạo nên thân ái thể đỉnh cung cấp vật tư một trong

Minh hoa ngọc tinh: Tạo nên thân ái thể đỉnh cung cấp vật tư một trong

Thiên phách huyền nhưỡng: Tạo nên thân ái thể đỉnh cung cấp vật tư một trong

Huyết lẫm u tủy: Tạo nên thân ái thể đỉnh cung cấp vật tư một trong

Kiến Mộc chi thực: Tạo nên thân ái thể đỉnh cung cấp vật tư một trong

— Thần binh pháp bảo

Vân Tụ Địch: Tần dịch luyện chế khiếu nại loại nhất pháp bảo

Tru Ma Kiếm: Huy dương chi bảo

Trạm quang đãng kiếm: Càn Nguyên chi bảo

Lưu Tô quan miện: Thái Thanh chi bảo

Thiên Đế chi kiếm: Thái Thanh chi bảo

Định Hải Thần Châu: Bạng tộc chí bảo

Trào Phong Chi Dực: Long tử trào phong cánh chim luyện chế nhưng mà thành

Mục lục

— Quyển 1: duyên khởi nam giới ly

— Quyển 2: hoặc dược bên trên uyên

— Quyển 3: mật vân bất vũ

— Quyển 4: lợi thiệp đại xuyên

— Quyển 5: lý sương băng chí

— Quyển 6: chấn kinh bách lý

— Quyển 7: hồng tiệm vu lục

— Quyển 8: thô dương sinh hoa

— Quyển 9: hàn âm vu thiên

— Quyển 10: số vãng tri lai

— Quyển 11: tham ô trách móc tác ẩn

— Quyển 12: thì quá lục long

— Quyển 13: thiên địa huyền hoàng

Xem thêm: hắc hóa thánh kỵ sĩ

=============

Viết xuống "Sơ lược Tiên Tử Xin Tự Trọng" rất khó, người xem tán thưởng đó là động lực nhằm tè biên nối tiếp kiên trì viết lách tiếp! Hẹn tái ngộ a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN