Thiện nữ u hồn pc

 - 
Có thể linh hoạt chuyển đổi hình dạng để phù hợp với bối cảnh chiến dấu.Dao Vũ, Nguyệt Minh và A Ô là một.


Bạn đang xem: Thiện nữ u hồn pc

gender-male
*
*
gender-female
*
*

*

Dùng tiếng bọn để thú vị và chiếm mệnh. Ai cũng khiếp sợMấy ai hiểu được con tim quạnh hiu sau tiếng đàn
gender-male
*
*
gender-female
*
*Xem thêm: Trò Chơi Đoán Tên Con Vật ”, Trò Chơi: “Nghe Tiếng Kêu, Đoán Tên Con Vật”

*

Dùng 3 yếu tố hỏa, độc, băng để tấn công. Lấy chế ước hệ băng làm chủ.Chuyên triệu hồi tiễn pháp để trợ chiến.
gender-male
*
*
gender-female
*
*

Dùng tiếng bầy để thú vị và đoạt mệnh. Ai cũng khiếp sợMấy ai phát âm được trái tim quạnh hiu sau giờ đàn


Xem thêm:

Công ty cp VNG

Địa chỉ trụ sở: Z06, Đường 13, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

ĐIỀU KHOẢN TRÒ CHƠI