thế thân thành ánh trăng sáng

 • Reads 5,321
 • Votes 636
 • Parts 18

Ongoing, First published Mar 15

Bạn đang xem: thế thân thành ánh trăng sáng

2 new parts

Table of contents

 • Wed, Mar 15, 2023

 • Wed, Mar 15, 2023

 • Wed, Mar 15, 2023

 • Fri, Mar 17, 2023

 • Fri, Mar 17, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Tue, Mar 21, 2023

 • Wed, Mar 22, 2023

 • Thu, Apr đôi mươi, 2023

 • Fri, Apr 21, 2023

  Xem thêm: yêu em hơn cả sinh mệnh

 • Tue, Apr 25, 2023

 • Fri, Apr 28, 2023

 • Mon, May 22, 2023

 • Wed, May 31, 2023

 • Wed, Jun 7, 2023

 • Mon, Aug 7, 2023

 • icon circle-filled

  CHƯƠNG 19+20

  Wed, Oct 18, 2023

 • Thu, Oct 26, 2023

XUYÊN THÀNH THẾ THÂN CỦA ÁNH TRĂNG SÁNG
  HÁN VIỆT: XUYÊN THÀNH BẠCH NGUYỆT QUANG ĐÍCH THẾ THÂN (XUYÊN THƯ)
  TÁC GIẢ: Nguyên Diệp Nguyên
  TÌNH TRẠNG QT: Hoàn (45 chương + 2 phiên ngoại)
  TÌNH TRẠNG EDIT: Từ kể từ lết
  THỂ LOẠI: Nguyên lịch sự, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Giới vui chơi giải trí, Nhẹ nhàng, 1v1
  
  TRUYỆN EDIT CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!
  VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!
  TRUYỆN KHÔNG THUẦN VIỆT!
  KHÔNG COMMENT GÂY TRANH CÃI!
  CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ XEM!

#9xuyên