tempered la gi

/'tempә(r)/

Thông dụng

Danh từ

Tính tình, tình khí, tâm tính
to have a violent (quick) temper
tính khí rét nảy
Tâm trạng tức giận
to be in a bad temper
bực tức, gắt kỉnh
Sự tức phẫn nộ, sự gắt kỉnh; khuynh phía dễ dàng gắt kỉnh; cơn phẫn nộ, cơn thịnh nộ
a fit of temper
cơn giận
to get (fly) into a temper
nổi cơn phẫn nộ, nổi cơn tam bành
to be in a temper
đang khi phẫn nộ dữ
Sự bình tĩnh; thể trạng bình tĩnh
Độ cứng và đàn hồi của sắt kẽm kim loại đã và đang được tôi
Sự nhào trộn (vữa...)

Ngoại động từ

Hoà (vôi...), nhào trộn (vữa...)
Làm cho tới cứng (kim loại..)
Tôi (thép...)
Làm ôn hoà, thực hiện nhẹ nhõm cút, thực hiện sụt giảm, giảm bớt đi; kéo dài, ngăn lại, kiềm chế
to temper one's impetuosity
kiềm chế được xem hăng của mình

Cấu trúc từ

to keep/lose one's temper
giữ được bình tĩnh/mất bình tĩnh
in a (bad, foul, rotten..) temper
bực tức, phẫn nộ dữ

hình thái từ

  • V-ing: tempering
  • V-ed: tempered

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Sự ram, sự tôi, sự tôi nâng cao, phỏng cứng, sự trộn (vữa), (v) ram, tôi, trộn vữa

Bạn đang xem: tempered la gi

Sự ram, sự tôi, sự tôi nâng cao, phỏng cứng, sự trộn (vữa), (v) ram, tôi, trộn vữa

Cơ khí & công trình

hợp kim thực hiện bi
sự tôi cải tiến
thiếc hàn mềm
tôi cải tiến

Hóa học tập & vật liệu

làm bão hòa nước

Xây dựng

trộn xi măng xây

Điện lạnh

làm nguội nhanh

Kỹ thuật cộng đồng

hỗn hợp
ngâm tẩm
độ cứng
nhào trộn
làm ẩm
làm ướt
gia nhiệt độ , phối trộn

Giải quí EN: 1. đồ sộ heat and then cool glass in order đồ sộ increase its strength and make it less brittle.đồ sộ heat and then cool glass in order đồ sộ increase its strength and make it less brittle.2. đồ sộ moisten and mix clay, plaster, or mortar đồ sộ an appropriate consistency.đồ sộ moisten and mix clay, plaster, or mortar đồ sộ an appropriate consistency.3. đồ sộ modify the color of paint by the addition of a binder or medium.đồ sộ modify the color of paint by the addition of a binder or medium..

Xem thêm: truyện tổng tài (h+ full) sủng vợ

Giải quí VN: 1. Sấy rét và làm giảm nhiệt độ kính nhằm thực hiện tăng cường mức độ lâu năm và thực hiện cho tới nó giảm bớt dòn đi; 2. Để thực hiện ẩm ướt và phối trộn khu đất sét, vật liệu nhựa hoặc xi măng hoàn toàn có thể đạt được phỏng đậm quánh yêu thương cầu; 3. Để thay cho thay đổi color tô hoàn toàn có thể thêm thắt color đề xuất huặc trung tính.

Xem thêm: tên nào không đúng trong ngôn ngữ pascal

ram
ram thích hợp kim
sự nhào trộn
sự nhiệt độ luyện
sự ram
sự ram (xử lý nhiệt độ thép)
sự tôi
thấm ướt
tôi (thép)
tạm
ủ mềm

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
atmosphere , attitude , attribute , aura , character , climate , complexion , condition , constitution , disposition , drift , frame of mind , humor , individualism , individuality , leaning , makeup , mind , mood , nature , orientation , outlook , peculiarity , personality , posture , property , quality , scene , soul , spirit , state , strain , style , temperament , tendency , tenor , thing * , timbre , tone , trend , type , vein , way , acerbity , anger , annoyance , bad humor , cantankerousness , crossness , dander * , excitability , fit , fretfulness , furor , fury , grouchiness , heat * , hotheadedness , huffiness , ill-humor , impatience , irascibility , ire , irritability , irritation , miff , outburst , passion , peevishness , petulance , pugnacity , rage , resentment , sensitivity , short fuse , slow burn , snit , sourness , stew * , sullenness , surliness , tantrum , tartness , tear * , tiff , tizzy , touchiness , wax , calm , composure , cool , coolness , equanimity , good humor , moderation , poise , self-control , tranquility , irascibleness , spleen , tetchiness , huff , asperity , bile , pique
verb
abate , adjust , admix , allay , alleviate , assuage , chill out * , cool , cool out , curb , dilute , ease , fine tune , lessen , make reasonable , mitigate , modulate , mollify , monkey around with , pacify , palliate , relieve , restrain , revamp , soften , soft-pedal * , soothe , switch , take the bite out of , take the edge off , take the sting out of , tone down , transmogrify , weaken , anneal , bake , braze , cement , chill , congeal , dry , indurate , mold , petrify , mix , solidify , starch , steel , stiffen , strengthen , toughen , toughen up , mute , qualify , subdue , tame , adapt , anger , appease , asperity , attune , calmness , chasten , complexion , compose , composure , control , coolness , dander , disposition , emotion , fit , fury , humor , ire , irritability , irritation , makeup , mind , moderate , modify , mood , outburst , passion , rage , regulate , season , spirit , tone , wrath

Từ trái ngược nghĩa