tác giả kim họa

Dẫn Lửa FULL

Dẫn Lửa FULL

7.2/10

11.9K

Bạn đang xem: tác giả kim họa

Trạng thái: Full

Tác giả: Kim Họa

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 106
Tuyệt đối thần phục

Tuyệt đối thần phục

8.5/10

57.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Kim Họa

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 116
Tuyệt Đối Đầu Hàng

Tuyệt Đối Đầu Hàng

7.2/10

1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Kim Họa

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 5
Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiêndịch

Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiêndịch

7.2/10

1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: KIM SẮC MẠT LỊ HOA

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị, Cổ Đại, Tiên Hiệp

Chương 7
Con Hồ Ly Đáng Yêu Với Muôn Ngàn Chiêu Trò

Con Hồ Ly Đáng Yêu Với Muôn Ngàn Chiêu Trò

7.3/10

1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Ngã Kim Niên Hỏa Liễu

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 28
Mê Đắm Riêng Em

Mê Đắm Riêng Em

7.1/10

14K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Kim Họa

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 118
Dưới Đóa Hoa Hồng FULL

Dưới Đóa Hoa Hồng FULL

7.3/10

126.7K

Trạng thái: Full

Tác giả: Kim Họa

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 117
Nghệ Thuật Của Don Juan

Nghệ Thuật Của Don Juan

7/10

2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vi Nặc Lạp (Kim Thập Tứ Thoa)

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 40
Ngốc Phu Chồng Ngốc

Ngốc Phu Chồng Ngốc

7/10

1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Kim Thiên Dã Bất Yếu Thoát Phát

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 3
Trong Bóng Tối

Trong Bóng Tối

7.1/10

3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Kim Thập Tứ Thoa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 168
Nghiện

Nghiện

7.3/10

42.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Kim Họa

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Yêu Thương Chưa Thỏa FULL

Yêu Thương Chưa Thỏa FULL

7.1/10

8K

Trạng thái: Full

Tác giả: Kim Thập Tứ Thoa

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 40
Nghiện Thượng Ẩn

Nghiện Thượng Ẩn

7.7/10

3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Kim Họa

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 17
Cô Ấy Thật Mềm FULL

Cô Ấy Thật Mềm FULL

7.6/10

257.4K

Trạng thái: Full

Tác giả: Kim Họa

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 135
Ỷ Sủng Mà Cưới

Ỷ Sủng Mà Cưới

7.7/10

9.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Kim Họa

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 25
Thuỳ Lan Minh Nguyệt

Thuỳ Lan Minh Nguyệt

7.4/10

6.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Kim Linh Hoàng

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 88
Y quan liêu từng thành

Y quan liêu từng thành

7.8/10

39.2K

Trạng thái: Full

Tác giả: Kim Thập Tứ Thoa

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 103
Dòng tiết thiên thần

Dòng tiết thiên thần

7.8/10

1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Kim Ngân Hoa

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 2
Encore, Encore

Encore, Encore

8.4/10

8.8K

Trạng thái: Full

Tác giả: Kim Thập Tứ Thoa

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 38
Đêm Bất Ngờ

Đêm Bất Ngờ

7.5/10

1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tô Kim Hoàng

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 0
Nhạc Khả

Nhạc Khả

7.5/10

33.2K

Trạng thái: Full

Tác giả: Kim Ngân Hoa Lộ

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 13
Dẫn Lửa FULL

C106

Dẫn Lửa FULL

7.2/10

11.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tuyệt đối thần phục

C116

Tuyệt đối thần phục

8.5/10

57.8K

Xem thêm: thời gian tuyệt vời bl

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng

Tuyệt Đối Đầu Hàng

C5

Tuyệt Đối Đầu Hàng

7.2/10

1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiêndịch

C7

Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiêndịch

7.2/10

1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị

Con Hồ Ly Đáng Yêu Với Muôn Ngàn Chiêu Trò

C28

Con Hồ Ly Đáng Yêu Với Muôn Ngàn Chiêu Trò

7.3/10

1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Mê Đắm Riêng Em

C118

Mê Đắm Riêng Em

7.1/10

14K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Dưới Đóa Hoa Hồng FULL

C117

Dưới Đóa Hoa Hồng FULL

7.3/10

126.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nghệ Thuật Của Don Juan

C40

Nghệ Thuật Của Don Juan

7/10

2.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Ngốc Phu Chồng Ngốc

C3

Ngốc Phu Chồng Ngốc

7/10

1.4K

Thể loại: Đoản Văn, Cổ Đại

Trong Bóng Tối

C168

Trong Bóng Tối

7.1/10

3.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Nghiện

C70

Nghiện

7.3/10

42.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Thương Chưa Thỏa FULL

C40

Yêu Thương Chưa Thỏa FULL

7.1/10

8K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Nghiện Thượng Ẩn

C17

Nghiện Thượng Ẩn

7.7/10

3.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cô Ấy Thật Mềm FULL

C135

Cô Ấy Thật Mềm FULL

7.6/10

257.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ỷ Sủng Mà Cưới

C25

Ỷ Sủng Mà Cưới

7.7/10

9.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thuỳ Lan Minh Nguyệt

C88

Thuỳ Lan Minh Nguyệt

7.4/10

6.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Y quan liêu từng thành

C103

Y quan liêu từng thành

7.8/10

39.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Dòng tiết thiên thần

C2

Dòng tiết thiên thần

7.8/10

1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Encore, Encore

C38

Encore, Encore

8.4/10

8.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Đêm Bất Ngờ

C0

Đêm Bất Ngờ

7.5/10

1.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhạc Khả

C13

Nhạc Khả

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ