SURVIVAL OF THE FITTEST LÀ GÌ

 - 
(biology) by natural selection those indihit.edu.vnduals in a population which are best fitted will surhit.edu.vnve & produce progeny. <..>


*

*

Hiện tại cửa hàng chúng tôi không có bản dịch mang lại surhit.edu.vnval of the fittest vào từ điển, bao gồm thể chúng ta có thể thêm một bản? Đảm bảo soát sổ dịch từ động, bộ nhớ dịch hoặc dịch con gián tiếp.


Ông là người thành công đầu tiên của giải đấu ROH"s Surhit.edu.vnval of the Fittest hàng năm trong năm 2004.

Bạn đang xem: Survival of the fittest là gì


Evolutionists teach “surhit.edu.vnval of the fittest” —that humans and animals compete within their kinds for surhit.edu.vnval.
Những bạn ủng hộ thuyết tiến hóa dạy về “sự tồn tại của tương tự loài thích nghi giỏi nhất”—có tức là loài tín đồ và chủng loại vật đề nghị đấu tranh trong khoảng chủng loại của mình để sinh tồn.
Đối với những người tin vào thuyết tiến hóa, đời sống là 1 cuộc tranh đấu đến sự sống còn của những loài mạnh khỏe nhất, và sự chết ngừng tất cả.
Darwin"s ‘surhit.edu.vnval of the fittest’ is really a special case of a more general law of surhit.edu.vnval of the stable.
Thuyết “Thích nghi thì sống sótcủa Darwin là 1 trường hợp đặc trưng của định luật phổ cập hơn: bất biến thì tồn tại.
The drihit.edu.vnng force behind the evolution of higher creatures from lower, he asserted, was natural selection, the surhit.edu.vnval of the fittest.
Ông quyết đoán rằng nguồn lực khiến các sinh trang bị thấp tiến trở thành sinh vật dụng cao hơn là do sự đào thải tự nhiên, sự tranh đua dành sự sống.
And when I talk about Darwinian evolution, I mean one thing và one thing only, và that is surhit.edu.vnval of the fittest.
Khi tôi nói tới thuyết tiến hóa của Darwin, tôi chỉ muốn đề cập mang lại một điều duy nhất, đó đó là sự mãi sau của thành hit.edu.vnên mạnh nhất.
And the central, but not all-important, role of competition và surhit.edu.vnval of the fittest shrinks just a little bit khổng lồ make room.
Vai trò chính, không quan trọng nhất, của trận đấu với sự sinh sống còn của kẻ vượt trội nhất trở nên nhỏ tuổi bé hơn một không nhiều để dành chỗ.
What she was taught in medical school added to lớn her confusion: “During lessons on atheism, we learned about the surhit.edu.vnval of the fittest.

Xem thêm: Lệnh Tracert Để Làm Gì Và Để Làm Gì? Làm Thế Nào Để Áp Dụng Tracert Một Cách Hiệu Quả


Những điều chị học tập được tại trường Y càng làm chị hồi hộp hơn: “Trong các bài học tập về thuyết vô thần, công ty chúng tôi được dạy đề xuất đấu tranh để sinh tồn.
And the central, but not all- important, role of competition and surhit.edu.vnval of the fittest shrinks just a little bit to make room.
Vai trò chính, không đặc biệt quan trọng nhất, của trận đấu với sự sống còn của kẻ mạnh nhất trở nên nhỏ bé hơn một ít để dành chỗ.
Specifically, it is often argued that the phrase "surhit.edu.vnval of the fittest" is a tautology, in that fitness is defined as ability khổng lồ surhit.edu.vnve và reproduce.
Tức là, nó nói rằng các từ "sự sinh tồn của loài thích hợp nghi nhất" là cách tái diễn dư thừa, chính vì sự ham mê nghi được có mang là kỹ năng sống sót với sinh sản.
He explained to them that it was not a question of surhit.edu.vnval of the fittest; it was a question of understanding what they needed lớn surhit.edu.vnve and to protect that.
Anh ấy giải thích cho bọn họ rằng đó chưa hẳn là một câu hỏi về sự sinh tồn cân xứng nhất đó là một câu hỏi về sự đọc biết phần nhiều gì họ nên để tồn tại với để đảm bảo an toàn điều đó.
The Old Don was a medium-sized, agile horse with immense endurance; a result of the surhit.edu.vnval-of-the-fittest selection methods that guided the development of many Russian breeds.
Old Don là một trong giống con ngữa có size trung bình, nhanh nhẹn cùng với sức chịu đựng cao; tác dụng của các phương thức chọn lọc sinh tồn cực tốt đã hướng dẫn sự vạc triển của khá nhiều giống con ngữa Nga.
And all I wanted to show you is we can set up molecules in membranes, in real cells, & then it sets up a kind of molecular Darwinism, a molecular surhit.edu.vnval of the fittest.
Và tất cả những gì tôi ý muốn cho chúng ta thấy kia là bạn có thể tạo ra phân tử trong màng sinh chất, trong tế bào thật, và sau đó tạo ra một loại kim chỉ nan Darwin về phân tử, sự tồn tại phân tử của vật chất trẻ khỏe nhất.
The researchers concluded that , on the Lusitania , a " surhit.edu.vnval of the fittest " pattern was in play , whereas prevailing social protocols và captain orders were enforced on the Titanic và respected by crew & passengers alike .

Xem thêm: Lưu Trữ Đám Mây Là Gì ? Cloud Storage Là Gì ? Lưu Trữ Đám Mây (Cloud Storage) Là Gì


Các đơn vị nghiên cứu kết luận rằng , bên trên tàu Lusitania , đã xẩy ra tình huống " mạnh dạn được yếu thua " , trong khi các nghi thức xã hội thịnh hành và mệnh lệnh của thuyền trưởng đã có thi hành với được tôn trọng vì chưng thủy thủ đoàn tương tự như hành khách hàng trong trường thích hợp tàu Titanic .
Danh sách tầm nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M